ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 15 NĂM 2016-2017

     

Câu 5: quý giá nào tiếp sau đây của n thỏa mãn nhu cầu đẳng thức x2y4 + 2x2y4 + 3x2y4 +…+ nx2y4 = 465x2y4 (với x, y ≠0)

A) 31B) 29C) 10D) 30

Bài 2: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Cho f(x) = (-3)/x2; g(x) = -4x; h(x) = x3 + 5. Lúc đó f(-1) – 2(g2) + h(0) =…

Câu 2:

Câu 3: mang lại tam giác ABC vuông tại A gồm AB = 10cm, AC = √189cm. Độ nhiều năm cạnh BC là:… cm

Câu 4: mang đến tỉ lệ thức (với a, c ≠0, c + b ≠0 cùng b ≠0). Khi ấy c/a =…

Câu 5:

Câu 6: mang đến tam giác ABC vuông ngơi nghỉ A có AB = 16cm, BC = 20cm. Trên tia đối của tia AB đem điểm D làm thế nào cho AD = 5cm. Khi đó độ nhiều năm đoạn thẳng CD là:… cm

Bạn Đang Xem: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm năm nhâm thìn – 2017

Câu 7: mang lại tam giác ABC bao gồm AB = 9cm, BC = 15cm, AC = 12cm. D là vấn đề trên cạnh AC làm thế nào cho AD – 2cm. Khi đó độ nhiều năm BD là… cm

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10: ba đội công nhân làm ba khối lượng các bước như nhau, mỗi công nhân tất cả năng suất làm việc như nhau. Đội I hoàn thành các bước trong 4 ngày. Đội II hoàn thành công việc trong 6 ngày.

Bạn đang xem: đề thi violympic toán lớp 5 vòng 15 năm 2016-2017Xem thêm: Ai Nên Và Không Nên Ăn Trứng Cút Lộn Có Tốt Không ? Ai Nên Và Không Nên Ăn Trứng Lộn

Tổng số fan của đội I và đội II gấp 5 lần số fan đội III. Vậy đội III vẫn hoàn thành quá trình trong… ngày.

Bài 3: Mười hai nhỏ giáp

Câu 1: Biết x : 2 = 2y : 3 với xy = 27. Lúc đó giá trị của biểu thức A = x2 + y2 là:…

Câu 2:

Câu 3: Số những giá trị nguyên của n vừa lòng

Câu 4:

Câu 5: nên bỏ đi số như thế nào trong tập hợp A = -1; -2; -3;…; -11 để cực hiếm trung bình của những số còn sót lại không cố kỉnh đổi.

Xem thêm: Những Bài Thơ Hay Về Học Tập, Học Hành 4 Chữ 8 Chữ Lục Bát, Thơ Chế Về Học Sinh Bá Đạo Nhất Thế Giới

Câu 6: search độ lâu năm mỗi cạnh của ΔABC = ΔDEF cùng chu vi tam giác DEF = 27cm. Độ nhiều năm mỗi cạnh của ΔABC bằng … cm.

Câu 7: đến x với y là nhị đại lượng tỉ trọng nghịch x1 với x2 là hai giá trị của x, y1 với y2 là hai giá chỉ trị khớp ứng của y. Biết x2 = 2; 2x1 – 3y2 = 22; y1 = 5. Khi ấy x1 + y2 =…

Câu 8: đến tam giác ABC vuông nghỉ ngơi A gồm góc C = 600. Bên trên tia đối của tia AC đem điểm D thế nào cho AD = AC. Khi ấy số đo góc DBC bằng…

Câu 9: cho tam giác ABC vuông trên A, con đường cao AH. Tia phân giác của góc C cùng góc BAH giảm nhau trên I. Số đo góc AIC bằng…

Câu 10: quý hiếm của biểu thức C = 4x4 – 3x2 – 2 với IxI = 1 là…

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm năm nhâm thìn – 2017

Bài 1: Đi tra cứu kho báu

Câu 1: CCâu 2: DCâu 3: CCâu 4: CCâu 5: D

Bài 2: Đừng để tiền rơi

Câu 1: 18Câu 2: 3Câu 3: 17Câu 4: 1Câu 5: 30/77Câu 6: 13Câu 7: 9,22Câu 8: 4/9Câu 9: 101Câu 10: 12

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: 56Câu 2: 1/10Câu 3: 6Câu 4: 2Câu 5: -6Câu 6: 9Câu 7: – 14Câu 8: 60Câu 9: 90Câu 10: – 1

*
So sánh giờ đồng hồ chim hót trong Chí Phèo với tiếng sáo thổi trong Vợ chồng A che (Dàn ý + 2 mẫu)Sáng kiến khiếp nghiệm: đan xen giáo dục môi trường vào chương trình đào tạo và giảng dạy lớp 4, 5