Đề Thi Violympic Toán Lớp 5 Vòng 3 Năm 2017-2018

     

Câu 8: Trung bình cộng của nhì phân số bởi 7/8. Ví như tăng phân số thứ nhất lên gấp 3 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 17/8. Vậy phân số sản phẩm hai là:

a/ 5/8 ; b/ 5/4 ; c/ 1/4 ; d/ 1/2.

Câu 9: Tổng nhị số bằng 275, trong những số ấy số nhỏ bé bằng 4/7 số lớn. Vậy hiệu hai số đó là:

a/ 175 ; b/ 75 ; c/ 150 ; d/ 100.

Câu 10: Hiệu nhì số bởi 164. Nếu bớt đi ở mỗi số 15 đơn vị thì số thứ hai đang gấp 5 lần số sản phẩm công nghệ nhất.

Bạn đang xem: đề thi violympic toán lớp 5 vòng 3 năm 2017-2018

Vậy số đầu tiên là: a/ 205 ; b/ 41 ; c/ 220 ; d/ 56.

Câu 11: Cho số 592346182. Hãy xóa đi ba chữ số làm thế nào để cho số chế tác bởi các chữ số sót lại là số nhỏ nhất.

Ba chữ số xóa đi là: a/ 9; 6; 8 ; b/ 5; 9; 6 ; c/ 5; 9; 8 ; d/ 5; 9; 2.

Câu 12: Tìm một số, biết số đó phân tách 4 và 9 đều dư 2 cùng hai yêu quý hơn nhát nhau 340 đối kháng vị. Số đề xuất tìm là: …..

Xem thêm: Một Số Ý Tưởng Độc Đáo Vẽ Tranh Vẽ Về Môi Trường Xanh Sạch Đẹp

a/ 2450 ; b/ 1090 ; c/ 5510 ; d/ 2448.

Xem thêm: Cách Thay Đổi Kích Thước Trong Ai, Cách Thay Đổi Kích Thước File Trong Illustrator

Câu 13: Một phần năm của số tất cả 5 chữ số nên tìm vội vàng 3 lần số 1034. Vậy số buộc phải tìm là:

a/ 25850 ; b/ 3102 ; c/ 5170 ; d/ 15510.

Câu 14: Khi nhân một vài tự nhiên với 207, một học sinh đã sơ suất quên mất chữ số 0 của thừa số sản phẩm công nghệ hai bắt buộc tích tìm kiếm được kém tích và đúng là 24120. Vậy số tự nhiên và thoải mái đó là: a/ 143 ; b/ 893 ; c/ 134 ; d/ 116. 134

Câu 15: May 20 cái áo tương đồng hết 30m vải. Vậy tất cả 600m vải cùng các loại thì may được …..cái áo.

a/ 200 ; b/ 40 ; c/ 300 ; d/ 400

BÀI 3: 12 con giáp (Vượt chướng ngại vật):

Câu 3: Hiệu 2 số là 197. Nếu lấy số phệ chia mang lại số bé bỏng được thương là 6 dư 7. Vậy số mập là: …. 235

Câu 4: Tìm hiệu nhì số, biết tổng nhị số là số lớn số 1 có 3 chữ số khác nhau và số nhỏ nhắn bằng 1/2 số lớn. Hiệu nhị số kia là:……….. 329

Câu 5: Tìm một vài tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác biệt và có tổng các chữ số bởi 14. Số đó là:. 950

Câu 6: Tìm một vài tự nhiên bé dại nhất có 3 chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số của nó bằng 14. Số kia là:………. 149

Câu 7: Tìm số có 4 chữ số khác biệt có dạng a35b, biết số đó phân chia hết mang đến 45. Số đó là:… 1350

Câu 8: Tìm số abcde, biết abcde x 9 = edcba. Số bắt buộc tìm đó là:……….. 10989

Câu 9: Khi nhân 1 số tự nhiên và thoải mái với 439, vị sơ xuất nên một học viên đã đặt những tích riêng thẳng cột như trong phép cộng phải tích kiếm được giảm 117 594. Vậy tích đúng của phép nhân đó là: …… 122042

Câu 10: Mẹ sinh nhỏ năm chị em 32 tuổi. Hỏi khi mẹ bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi mẹ bằng 7 lần tuổi con? Vậy tuổi mẹ lúc ấy là: ………tuổi. 56

Câu 11: Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng và ăn mặc tích là 108cm2. Vậy chu vi hình chữ nhật kia là: ………cm. 48

Câu 12: Chu vi một khu đất hình chữ nhật bởi 360m. Ví như tăng chiều rộng và đồng thời giảm chiều lâu năm đi 8m thì lúc ấy chiều dài bằng 7/2 lần chiều rộng. Vậy diện tích s khu khu đất đó là: ……m2. 4736

Câu 13: Hai lần chu vi một hình chữ nhật bởi bảy lần chiều dài của nó. Nếu cung ứng chiều rộng lớn 5cm và bớt chiều nhiều năm 5cm thì hình chữ nhật biến hóa hình vuông. Vậy diện tích s hình chữ nhật đó là: …cm2. 1200

Câu 14: Trung bình cộng của cha số bởi 180, trong số đó số thứ cha gấp rưỡi số trước tiên và bởi 3/5 số lắp thêm hai. Vậy số lắp thêm hai là: …… 270


*
So sánh giờ đồng hồ chim hót trong Chí Phèo với tiếng sáo thổi trong Vợ chồng A che (Dàn ý + 2 mẫu)
*
Văn mẫu mã lớp 9: Nghị luận làng mạc hội về ăn lận trong thi cửSáng kiến gớm nghiệm: chèn ghép giáo dục môi trường xung quanh vào chương trình huấn luyện và giảng dạy lớp 4, 5