Describe a place you would like to visit in the future

     
Bài viết đang đề cập đến tầm quan trọng của phần diễn tả một địa điểm "Describe a place" tiếp nối sẽ đưa đề bài xích ra như một ví dụ với kèm theo những từ vựng hay.

Bạn đang xem: Describe a place you would like to visit in the future


*

Bài viết hỗ trợ Sample IELTS Speaking Part 2 “Describe a town or a city you want to live in the future” trực thuộc nhóm chủ đề describe a place (miêu tả một địa điểm) kèm theo những từ vựng góp đạt điểm trên cao trong bài, nội dung bài viết phù hợp mang đến thí sinh band 6.0 -7.5. Đây là 1 trong những nhóm chủ thể khá phổ biến trong bài IELTS Speaking part 2 và nhà đề đã từng ra thi vào quý 4/2021.

Key Takeaways:

Bài mẫu thắc mắc “Describe a town or a thành phố you want lớn live in the future”.

Cách mô tả một vị trí phổ phát triển thành trong IELTS speaking part 2

Từ vựng ghi điểm cao trong nhóm nhà đề miêu tả một địa điểm.

Describe a town or a đô thị you want to live in in the future.

You should say:

Where it is?

How bởi you know it?

What it is famous for?

And why you would lượt thích to live there.

IELTS speaking sample

Well, with this topic, I’d like to talk about domain authority Lat, one of the most well-known tourist cities in Vietnam.

I have heard about da Lat city when I was a child because living in a tropical country with the weather that is scorching all year round, people from all walks of life have a craving for traveling lớn a temperate place khổng lồ chill out. & Da Lat city, located on a hill, remains mild during summers and cool during winters, which makes it one of the ideal places to visit in Vietnam.

As far as I know, the alluring đô thị is known for its enchanting meadows, medicine plants, & refreshing flora. It is where I can feast my eyes on enchanting flowers that usually bloom during Springs. Besides, the thành phố stands out for its French Colonial architecture and heritage. When taking a stroll there, I can live in the past và feel nostalgic.

It has always been my dream khổng lồ live in da Lat because it’s so breathtaking. Imagine that I have a small house with French windows in a silent pine forest, not huge or posh, but it’s definitely warm and cozy. I can get a panoramic view of the whole landscape. What a life! This is exactly what I would like to have in the future. I adore da lat not only because of the đô thị itself but also because of the feeling it brings me.

Từ vựng trong IELTS speaking sample

Be scorching: / biːˈskɔːʧɪŋ/ rất nóng

Ví dụ: I don’t want to be outside in this scorching heat.

From all walks of life / frɒmɔːlwɔːksɒvlaɪf/: từ phần đông tầng lớp buôn bản hội

Ví dụ: da Lat has drawn people from all walks of life like a magnet.

To have a craving for /tuː hævəˈkreɪvɪŋfɔː / rất thích, khao khát

Ex: I have a craving for chocolate.

Be alluring / biːəˈljʊərɪŋˈsɪti/ thu hút, cuốn hút

Ví dụ: There’s something alluring aboutmotorcycles.

Xem thêm: Bài 1: Hiểm Họa Từ Các Lò Nung Vôi Công Nghiệp, Lò Nung Vôi Trục Đứng

Enchanting medows / ɪnˈʧɑːntɪŋˈmɛdəʊz/cánh đồng cỏ đẹp

Ví dụ: I really want lớn take photos of enchanting meadows.

To feast one’s eyes on / tuːfiːstwʌnzaɪzɒn/ chiêm ngưỡng

Ví dụ: I have a chance khổng lồ feast my eyes on fireworks on Newyear’s Eve.

French Colonial architecture / frɛnʧkəˈləʊniəlˈɑːkɪtɛkʧər/: phong cách thiết kế thực dân Pháp

Ví dụ: This building is influenced by French Colonial architecture

To feel nostalgic / tuː fiːlnɒstˈælʤɪk/ cảm thấy hoài niệm

Ví dụ: Old people usually feel nostalgic when they watch war films

To take a stroll / tuːteɪkəstrəʊl/ đi dạo

Ví dụ: I take a stroll in a night market and sample all local food.

Be breathtaking / biːˈbrɛθˌteɪkɪŋ/ đẹp mắt nín thở

Ví dụ: Theview from thetopof themountainis breathtaking.

Be posh / biːpɒʃ/ sang chảnh

Ví dụ: I love lớn have meals at a posh restaurant

A panoramic view / əˌpænəˈræmɪkvjuː/ toàn cảnh

From this window, they enjoy apanoramicviewof a hill.

French window /frɛnʧ ˈwɪndəʊ/ cửa ngõ số dạng hình Pháp (loại có size bằng cửa chính)

Ví dụ: French windows bring home a sophisticated vibe & invite a lot of sunlight.

Mở rộng:

Cách thực hiện câu vấn đáp và trường đoản cú vựng hay rất có thể dùng để xem thêm cho các thắc mắc sau:

Describe a tourist attraction you once visited

Thí sinh hoàn toàn có thể tham khảo phát minh về một thành phố du lịch, cách diễn tả một nơi có tương đối nhiều điểm duyên dáng như cánh đồng hoa, thức nạp năng lượng ngon. Ngoài ra có thể thêm 1 vài chuyển động khi tới khu vực này để trả lời cho thắc mắc trên.

Describe a tourist attraction you recommend seeing in your country

Tương từ bỏ như thắc mắc trên, thí sinh rất có thể dùng những điểm sáng nổi bật của tp Đà Lạt (khí hậu dễ dàng chịu, nhiều địa điểm du định kỳ thu hút) để ra mắt cho hầu hết người. Và nói cách khác rằng thí sinh đã đặt chân đến nơi đó đây, trải đời những điều này và giờ chỉ dẫn lời khuyên như vậy.

IELTS speaking part 3:

1. Why bởi more và more people live in the city?

Gợi ý: giới thiệu những ưu điểm của việc sống ở thị trấn “jobs và educational opportunities” so với sống nông thôn, và tác động của những điểm mạnh đó đến cuộc sống sau này.

There are many reasons behind this trend, but the most common ones are job & educational opportunities. Jobs with handsome salaries và universities with a professional learning environment that are not available in rural areas appeal to lớn people. Those things encourage people khổng lồ carve out a successful career và have an enjoyable life.

2. What are some factors that attract people to settle down in certain places?

Gợi ý: đưa ra những nhu cầu thiết yếu cho một nơi nghỉ ngơi tốt, bao hàm “safety” và “essential amenities”.

Well, safety springs immediately khổng lồ my mind. It is a prerequisite for living, playing, and working. People are not able to focus on studying & working while they are at risk. Access to lớn essential amenities, including road systems, schools, markets and you name it, are also important. Those things help people to lớn have high living standards.

Xem thêm: Những Cơ Hội Và Thách Thức Của Toàn Cầu Hóa Đối Với Việt Nam

3. What are the differences between the young & old when choosing where lớn live?

Gợi ý: nhờ vào những nhu cầu khác nhau trong cuộc sống và không giống biết tính biện pháp của người già (peaceful places, friendly neighbors và clean air) và tín đồ trẻ (jobs and opportunities, posh restaurant, etc.)

In my point of view, young people want to live in big cities due to lớn jobs và educational opportunities, as I just mentioned before, và also crowded streets, bars, & posh restaurants. Conversely, the elderly peaceful places with friendly neighbors & clean air!. This opposition derives from the difference in their needs và tempers.