DỊCH BÀI UNIT 5 LỚP 12

     

Ask & answer the questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và vấn đáp câu hỏi.)

I. BEFORE YOU READ (Trước lúc đọc)

*

Work in pairs. Ask and answer the questions.

Bạn đang xem: Dịch bài unit 5 lớp 12

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

1. How vì chưng you say in English the names of these universities? (Làm núm nào để bạn gọi thương hiệu tiếng Anh của những trường đại học?)

=> - Hue University (Đại học tập Huế)

- Hanoi University of Architecture (Đại học phong cách xây dựng Hà Nội)

- Hanoi University of Natural Science (Đại học tập khoa học tự nhiên Hà Nội)

2. What university would you like to apply for and why? (Bạn muốn đăng ký vào trường đh và tại sao?)

=> I"d lượt thích to apply for Hue University because Hue is the only place where there are national historical remains left: such as royal palaces & tombs, etc.... Moreover, its Department of Court National Culture is the best of all, especially in folk music and dances. This is the most distinctive of our national culture, so we should conserve và safeguard it.

(Tôi ước ao xin học tập tại Đại học Huế bởi vì Huế là chỗ duy nhất còn sót lại của di tích lịch sử non sông như hoàng cung hoàng gia, lăng tuyển mộ vv .. Rộng nữa, bộ Văn hoá quốc gia của toàn án nhân dân tối cao là giỏi nhất, nhất là trong âm nhạc dân gian với điệu múa. Đây là đặc thù nhất của văn hoá quốc gia của chúng tôi nên bảo tồn và bảo vệ nó.)

II. WHILE YOU READ(Trong lúc đọc)

Three students talk about their first impressions of university life. Read the passage & then đo the tasks that follow. (Ba sinh viên nói đến cảm nghĩ trước tiên của bọn họ về cuộc sống ở đại học. Đọc đoạn văn và kế tiếp làm các bài tập kèm theo.)

Click tại đây để nghe:

 

Sarah

On the first weekend I went out with my new friends, walking around campus. It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friends of mine. The most exciting thing was that I didn"t have khổng lồ explain khổng lồ my parents where I was going, who with, or what time I"d be home!

On Saturday night, I followed my roommate lớn a party. The people at the buổi tiệc nhỏ were busy playing some game, & no one seemed to notice my existence. I suddenly felt so lonely. Fighting back tears, I ran back to my room, thinking I would never feel at trang chủ at college.

Ellen

My roommate left the window open all the time, even when it was 10 degrees Celsius out, và went to lớn bed at 10 every night. When she got sick after midterms, she blamed my typing và having a light on while she was trying to sleep.

At first, college was a little daunting. I graduated from a small school. After seeing the same people over và over for many years, it was amazing, but a little scary, to be in a place where it seemed like I never saw the same person twice.

Brenden

The first year at college was probably the best và most challenging year of my life. Academically, I enjoyed it thoroughly. Taking part in the Advanced Engineering project gave me a chance lớn use my creativity & knowledge khổng lồ help society.

Socially, I made lots of new friends both through engineering & living at St John"s College on campus. The social calendar of the colleges provides plenty of opportunities to lớn meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.

Hướng dẫn dịch:

 Sarah

Ngày cuối tuần đầu tiên tôi đi chơi với những người dân bạn mới, đi dạo quanh khuôn viên đại học. Thật mê thích thú, suy nghĩ về tôi học tập trường đh thế nào, chạm mặt những người hoàn toàn có thể là những người dân bạn giỏi của tôi. Điều thú vui nhất là tôi không phải lý giải cho bố mẹ tôi đi đâu, đi cùng với ai cùng tôi nên về nhà cơ hội mấy giờ!

Vào một tối Thứ Bảy, tôi theo một chúng ta cùng chống dự một bữa tiệc. Những người ở buổi tiệc bận chơi trò chơi, và dường như không ai xem xét sự tồn tại của tôi. Hốt nhiên tôi cảm thấy cô đơn. Thay nén hầu hết giọt nước mắt, tôi chạy về phòng, nghĩ có lẽ rằng tôi không lúc nào cảm thấy thoải mái và dễ chịu ở trường đại học.

Ellen

Bạn cùng phòng của tôi luôn để cửa sổ mở, trong cả khi bên ngoài 100C và đi ngủ thời điểm 10 giờ từng đêm. Khi bạn ấy mắc bệnh sau đầy đủ ngày thi thân học kì, bận ấy đổ lỗi cho việc tôi đánh máy và để đèn sáng sủa trong khi chúng ta ấy cố gắng ngủ.

Lúc đầu, trường đại học làm mang đến tôi chán nản lòng song chút. Tôi tốt nghiệp ở 1 trường nhỏ. Sau khi gặp gỡ đi gặp lại cùng những người đó các năm, tôi ngạc nhiên, tuy nhiên hơi sợ, sống tại 1 nơi trong khi tôi chưa bao giờ thấy cùng một bạn hai lần.

Brenden

Năm đầu nghỉ ngơi trường đại học chắc hẳn rằng là năm đẹp nhất và thử thách nhất trong đời tôi. Về bài toán học, tôi thiệt sự yêu thích thú. Thâm nhập vào dự án Kĩ thuật nâng cấp cho tôi dịp sử dụng tính sáng tạo và kiến thức sẽ giúp xã hội.

Về tiếp xúc (xã hội), tôi kết nhiều bạn mới qua ngành kĩ thuật lẫn câu hỏi sống sinh hoạt khuôn viên ngôi trường Đại học tập Thánh Jhon. Chương trình vận động xã hội của các trường đại học cung ứng nhiều thời cơ để gặp mặt gỡ các sinh viên không thuộc ngành kĩ thuật tương tự như các kĩ sư khác, nhiều người dân trong họ đã trở thành những người bạn thân của tôi.

Task 1: Complete the following sentences, using the right forms or the words in the box. (Hoàn chỉnh các câu sau. Dùng dạng đúng của rất nhiều từ vào khung.)

campus blame scary challenge amazing

1. The new library was built in the centre of the…………..

2. They…………….the rise in oil prices for the big increase in inflation.

3. That"s the………………story I"ve ever heard.

4. Intelligent boys like to study something if it really………………them.

Xem thêm: Cốc Cốc Không Tải Được Video Youtube, Cốc Cốc Bị Lỗi Download Video Trên Youtube

5. The new oto goes at an…………………….speed.

Lời giải:

1 .The new library was built in the centre of the campus.

(Thư viện bắt đầu được xây dựng ở vị trí chính giữa của khuôn viên.)

2 .They blamed the rise in oil prices for the big increase in inflation.

(Họ đổ lỗi đến sự tăng thêm giá dầu đến sự tăng thêm lạm phát.)

3. That"s the scariest story I"ve ever heard.

(Đó là mẩu truyện đáng hại nhất cơ mà tôi từng nghe.)

4. Intelligent boys like to study something if it really challenges them.

(Những đứa trẻ em thông minh ao ước học một cái gì đó nếu thật sự thử thách chúng.)

5. The new car goes at an amazing speed.

(Xe new đi với vận tốc kinh ngạc.)

Task 2: Find out who: (Tìm ra ai.)

a. Attended a các buổi tiệc nhỏ on the first weekend at college.

b. Didn"t get on very well with the roommate.

c. Was not used khổng lồ meeting different people every day at college.

d. Liked having a chance to lớn be creative.

e. Was very excited about going khổng lồ college.

f. Enjoyed the first year at college.

Sarah: (1)________ (2)__________

Ellen: (3)________ (4)___________

Brenden: (5)_______ (6)___________

Lời giải:

Sarah: 

a. Attended a tiệc nhỏ on the first weekend at college. (đã tham gia một bữa tiệc vào ngày vào cuối tuần đầu tiên sinh hoạt trường đại học.)

e. Was very excited about going to college. (rất vui mừng khi lên đại học.)

Thông tin: “On Saturday night, I followed my roommate khổng lồ a party.”

“It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friends of mine.”

Ellen:

 b. Didn"t get on very well with the roommate. (đã không có mối quan hệ tốt với các bạn cùng phòng.)

c. Was not used khổng lồ meeting different people every day at college.(đã ko thường gặp gỡ những người dân khác hàng ngày tại trường đại học.)

Thông tin: “When she got sick after midterms, she blamed my typing và having a light on while she was trying lớn sleep.”

“a little scary, khổng lồ be in a place where it seemed like I never saw the same person twice.”

Brenden:

d.liked having a chance to lớn be creative. (thích có cơ hội sáng tạo.)

f.enjoyed the first year at college. (tận hưởng năm trước tiên ở trường cao đẳng.)

Thông tin: “Taking part in the Advanced Engineering project gave me a chance to use my creativity & knowledge khổng lồ help society.”

“The first year at college was probably the best và most challenging year of my life.”

Task 3 : Answer the following questions. (Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What did Sarah bởi vì on the first weekend? (Sarah đã làm cái gi trong tuần đầu tiên? )

=> She went out with her new friends, walking around the campus.

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 3: Viết Thư Cho Bạn Nước Ngoài Lớp 3, Please Wait

(Cô đi dạo với bạn bè mới, quốc bộ quanh khuôn viên.)

Thông tin: (câu trước tiên đoạn 1)

2. Why did Sarah feel so lonely at the party? (Tại sao Sarah cảm thấy cô đơn trong bữa tiệc?)

=> Because she felt no one seemed to nolice her (Bởi bởi cô ấy cảm xúc không ai ngoài ra nuông chiều cô ấy. )

Thông tin: “The people at the party were busy playing some game, & no one seemed to notice my existence. I suddenly felt so lonely.”

3. What problems did Ellen have with her roommate? ( Ellen có vụ việc gì với chúng ta cùng chống của cô?)

=> Her roommate left the window mở cửa all the time, even in the cold weather, went lớn bed late và blamed her typing & having the light on. (Bạn thuộc phòng của cô ý đã luôn để cửa sổ mở, trong cả trong khí hậu lạnh giá, đi ngủ muộn với đổ lỗi cho bạn ấy gõ phím máy vi tính và nhằm đèn sáng. )

Thông tin: (đoạn đầu tiên của Ellen)

4. What did Brenden think about his first year at college? ( Brenden sẽ nghĩ gì về năm đầu tiên của bản thân mình tại ngôi trường đại học?)

=> He thought it was probably the best and most challenging year of his life. (Anh nghĩ đó có lẽ là năm tốt nhất và đầy thử thách nhất vào cuộc đời. )

Thông tin: “The first year at college was probably the best & most challenging year of my life.”

5. What does the social calendar of the colleges provide him? (Chương trình hoạt động xã hội của các trường đại học hỗ trợ cho anh ta?)

=> It provides him with a lot of opportunities to meet non-engineering students as well as other engineers. (Nó cung cấp cho anh ta các cơ hội chạm mặt gỡ sinh viên không kỹ thuật cũng giống như các kỹ sư khác.)

Thông tin: “The social calendar of the colleges provides plenty of opportunities lớn meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.”