Đồ thị hàm số lớp 7

     
Trả lời câu hỏi 1 bài 7 trang 69 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài 7 trang 69 SGK Toán 7 Tập 1. Hàm số y = f(x) được cho bởi bảng sau :

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 2 bài xích 7 trang 70 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 7 trang 70 SGK Toán 7 Tập 1. Mang đến hàm số y = 2x

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 3 bài 7 trang 70 SGK toán 7 tập 1

Từ xác định trên, nhằm vẽ thiết bị thị của hàm số y = ax (a≠0) ta nên biết mấy điểm thuộc đồ dùng thị ?

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 4 bài 7 trang 70 SGK toán 7 tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài bác 7 trang 70 sách giáo khoa toán 7 tập 1.Xét hàm số y = 0,5x a) Hãy search một điểm A khác điểm nơi bắt đầu O thuộc vật thị của hàm số trên...

Bạn đang xem: đồ thị hàm số lớp 7

Xem giải mã


bài bác 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài bác 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ gia dụng thị của các hàm số:

Xem giải thuật


bài 40 trang 71 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Đồ thị của hàm số y = ax nằm ở những góc phần bốn nào của phương diện phẳng toạ độ Oxy, nếu:

Xem giải thuật


bài bác 41 trang 72 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài bác 41 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. đầy đủ điểm nào sau đây thuộc vật dụng thị hàm số y = -3x.

Xem giải mã


bài 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Đường thẳng OA vào hình 26 là đồ vật thị của hàm số y = ax.a)Hãy xác định hệ số a.

Xem thêm: Đừng Lơ Là Điều Này Khi Dùng Nước Uống Đông Trùng Hạ Thảo Việt Nam

Xem giải mã


bài xích 43 trang 72 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 43 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Qua đồ vật thị, em hãy mang đến biết:a)Thời gian hoạt động của người đi bộ, của tín đồ đi xe đạp.

Xem giải mã


bài xích 44 trang 73 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ thứ thị của hàm số y =f(x) = -0,5x. Bởi đồ thị hãy tìm:

Xem lời giải


bài 45 trang 73 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài bác 45 trang 73 SGK Toán 7 tập 1. Nhị cạnh của hình chữ nhật tất cả độ dài là 3m cùng x (m).

Xem thêm: Soạn Văn 9 Bố Của Xi Mông

Xem giải mã


bài xích 46 trang 73 sgk toán 7 tập 1

Xem vật dụng thị hãy cho thấy 2 in (in – sơ), 3 in (in – sơ), bằng khoảng tầm bao nhiêu xen ti mét?

Xem lời giải


bài xích 47 trang 74 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài bác 47 trang 74 SGK Toán 7 tập 1. Đường trực tiếp OA bên trên hình 29 là đồ thị của hàm số y = ax. Hệ số a bởi bao nhiêu?

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài xích 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài bác 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài bác 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài xích 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài bác 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép qmc-hn.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.