Cô dâu thủy thần chap 155: đoàn

     

ngôn từ

Ngôi làng bần cùng của Soah ra quyết định hy sinh cô mang đến Thủy Thần Habaek với tinh thần sẽ kết thúc hạn hán, có niềm tin rằng một cô nàng xinh đẹp hoàn toàn có thể làm Thủy Thần nguôi giận với ban mưa. Nhưng không ngờ Thủy Thần mong muốn giữ chứ chưa phải giết Soah, với cô không bao giờ nghĩ rằng mình đã được mừng đón tại hoàng cung của Thủy Thần, địa điểm mà một cuộc sống thường ngày mới đang mong chờ cô. Nhưng bao gồm một chuyện đáng quá bất ngờ hơn nữa, Thủy Thần... Liệu Thủy Thần này không giống với thú vật mà Soah tưởng tượng là bao ?
Bạn đang xem: Cô dâu thủy thần chap 155: đoàn

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Thiên Nhiên Trong Thơ Trần Đăng Khoa, Cảm Nhận Về Bài Thơ “Mưa” Của Trần Đăng Khoa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Tấm Cám ( Truyện Tấm Cám Lớp 10, Phân Tích Tấm Cám Hay Nhất (12 Mẫu)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
kimsa88
cf68