ESTE X CÓ CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN NHẤT LÀ C2H4O

     

Hỗn vừa lòng X tất cả axit axetic và ancol etylic. Chia X thành tía phần bởi nhau. Dồn phần một công dụng với natri dư thấy bao gồm 3,36 lít khí H2thoát ra (đktc). Phần nhị phản ứng hoàn toản với 200 ml hỗn hợp NaOH IM.

Bạn đang xem: Este x có công thức đơn giản nhất là c2h4o

Thêm vào phần tía một lượng H2SO4làm xúc tác rồi thực hiện phản ứng este hoá, hiệu suất đạt 60%.

a) Viết phương trình hoá học của những phản ứng xảy ra.

b) Tính trọng lượng của các thành phần hỗn hợp X đã dùng và trọng lượng este thu được.


Hợp chất X 1-1 chức bao gồm công thức dễ dàng nhất là CH20. X chức năng được với dung dịch NaOH dẫu vậy không công dụng được cùng với natri. Công thức cấu tạo của X là


Hai este X với Y là đồng phân cấu trúc của nhau. Tỉ khối tương đối của X đối với hiđro bằng 44.

Xem thêm: Soạn Bài Kể Chuyện: Lý Tự Trọng Trang 9 Sgk Tiếng Việt 5 Tập 1

a) Tìm phương pháp phân tử của X với Y.

b) mang đến 4,4 g hồn thích hợp X và Y chức năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ cho khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 4,45 g chất rắn khan và hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Xác minh công thức kết cấu của X, Y và điện thoại tư vấn tên chúng.


Este solo chức X gồm phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O lạm lượt là 48,65% ; 8,11% va 43,24%

a) Tìm cách làm phân tử, viết những công thức cấu trúc có thể có và hotline tên X.

b) Đun rét 3,7 g X với hỗn hợp NaOH vừa đủ cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau bội nghịch ứng, chiếm được 4,1 g muối bột rắn khan. Xác định công thức cấu trúc của X.

Xem thêm: Câu Chuyện Nghệ Thuật Gốm Thời Lý, Gốm Thời Lý, Trần, Lê


Đồng phân nào trong các các đồng phân mạch hở tất cả công thức phân tử C2H4O2tác dụng được với

a) dung dịch natri hiđroxit ?

b) Natri kim loại ?

c) Ancol etylic ?

d) dung dịch AgNO3/NH3sinh ra Ag ?

Viết các phương trình hoá học minh hoạ


Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X. Y là đồng phân cấu trúc của nhau cần 100 ml hỗn hợp NaOH 1M. Chiếm được 7.85 g các thành phần hỗn hợp hai muối bột của nhị axit là đồng đẳng tiếp nối và 4.95g 2 nhì ancol bậc I. Công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng của hai este là:


Thuỷ phân hoàn toàn 3,7 gam este X tất cả công thức phân tử C3H6O2trong 100 g hỗn hợp NaOH 4%, cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng chiếm được 5,4 g hóa học rắn. Công thức cấu trúc của X là


Este 1-1 chức X thu được từ bội nghịch ứng este hoá giữa ancol Y cùng axit hữu cơ z (có xúc tác là axit H2SO4). Đốt cháy hoàn toàn 4,3 g X nhận được 4,48 lít khí co (đktc) và 2,7 g nước. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và tên thường gọi của X. Viết phương trình hoá học của làm phản ứng điều chế X từ axit với ancol tương ứng.


Cho các chất gồm công thức kết cấu sau đây :

(1) CH3CH2COOCH3; (2) CH3OOCCH3; (3) HCOOC2H5; (4)CH3COOH;

(5) CH3CHCOOCH3- COOC2H5; (6) HOOCCH2CH2OH ;

(7) CH3OOC-COOC2H5

Những chất thuộc loại este là


Thuỷ phân este E gồm công thức phân tử C4H8O2(có khía cạnh H2SO4loãng) nhận được 2 thành phầm hữu cơ X với Y. Tự X rất có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản bội ứng duy nhất. Tên thường gọi của E là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam