GERUNDS AND INFINITIVES LÀ GÌ

     

Trong giờ đồng hồ Anh, danh đụng từ (gerund) và đụng từ nguyên mẫu (infinitives) là nhị dạng cồn từ thường chạm mặt nhất trong các bài thi giờ Anh với cả vào giao tiếp. Bây giờ hãy cùng qmc-hn.com mày mò về 2 dạng đụng từ này nhé!


I. TỔNG quan lại VỀ DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU

Gerund ( Danh cồn từ ) và Infinitives ( Động trường đoản cú nguyên mẫu ) là nhị dạng của đụng từ hoàn toàn có thể được áp dụng để thay thế sửa chữa cho danh từ trong một câu, thường để chỉ các hành vi hơn là chỉ bạn hay đối tượng.

Bạn đang xem: Gerunds and infinitives là gì

II. DANH ĐỘNG TỪ | GERUND (-ING FORM)


1.Khái niệm

Gerund( danh động từ ) là danh từ bỏ được hình thành bằng phương pháp thêm đuôi ing vào rượu cồn từ.

Eg: coming, building, teaching…

- che định của danh đụng từ được hình thành bằng phương pháp thêm not vào trước V-ing.

Eg: not making, not opening…

- Cũng hoàn toàn có thể thêm tính từ mua vào trước danh đụng từ nhằm nói rõ nhà thể tiến hành hành động.

Eg: my turning on the air conditioner.

2. Cách áp dụng danh cồn từ ( Gerund )

- Dùng thống trị ngữ trong câu.

Eg: Reading helps you improve your qmc-hn.combulary.

- sử dụng làm ngã ngữ đến động từ

Eg: Her favorite hobby is collecting stamps. (Sở thích của cô ấy ấy là học hỏi tem.)

- sử dụng làm tân ngữ của cồn từ

Eg: He loves surfing the Internet. (Anh ấy mê thích lướt Internet.)

- sử dụng sau giới trường đoản cú (on, in, by, at…) với liên từ bỏ (after, before, when, while…)

Eg:

Young people are very much interested in travelling.He cleaned his room before going out with his friends. (Anh ấy đã lau chùi phòng mình trước khi đi dạo với bạn bè.)

- cần sử dụng sau một vài động tự và các động từ bỏ sau: enjoy, avoid, admit, appreciate, mind, finish, practice, advise, suggest, recommend, postpone, delay, consider, hate, like, love, deny, detest, keep, miss, imagine, mention, risk, recall, risk, quiet, waste (time), forbid, permit, resent, escape, cant’ help, can’t bear / can’t stand, be used to, get used to, look forward to, it’s no use / it’s no good, be busy, be worth…

Eg:

They enjoyed working on the boat. (Họ hết sức thích thao tác trên thuyền.)The man admitted stealing the company’s money. (Người bọn ông ấy thừa nhận ăn cắp tiền của công ty.)
các bạn cũng có thể học ngữ pháp với cách thức học của qmc-hn.com Grammar để sở hữu được tác dụng nhanh hơn, học thú vị hơn, nhớ dài lâu tại đây: www.grammar.vnMột một trong những bước học tập ngữ pháphiệu quả khi chúng ta học ngữ phápvới qmc-hn.com---> HỌC MIỄN PHÍ

III. INFINITIVES - Động tự nguyên mẫu

1. Khái niệm

Infinitives là bề ngoài động từ nguyên mẫu.

- tất cả 2 một số loại động từ bỏ nguyên mẫu:

Động tự nguyên mẫu gồm "to" (to infinitives)Động trường đoản cú nguyên dạng không lớn (bare infinitives).

- Để thuận tiện, người Anh ‘ngầm’ quy cầu rằng lúc nói ‘động từ nguyên mẫu’ (infinitives) tức là ‘động tự nguyên mẫu gồm to’ còn khi ước ao nói ‘động từ bỏ nguyên mẫu không to’ thì người ta nên nói khá đầy đủ ‘infinitives without to’.

Eg:

Infinitive: khổng lồ learn, khổng lồ watch, khổng lồ play…Bare infinitive: learn, watch, play…

- bao phủ định của cồn từ nguyên chủng loại được hình thành bằng cách thêm "not" vào trước "to V" hoặc "V".

Eg:

Infinitive: not to lớn learn, not to lớn watch, not khổng lồ play…Bare infinitive: not learn, not watch, not play…

2. Cách sử dụng INFINITIVES - Động từ bỏ nguyên mẫu

a) Động từ nguyên mẫu bao gồm to:

*

- Dùng cai quản ngữ trong câu:

Eg: lớn learn English well is important lớn your future job. (Học tiếng Anh tốt nhất cho quá trình tương lai của bạn)

- sử dụng làm bổ ngữ mang lại động từ:

Eg: The most important thing for you now is to learn hard. (Điều đặc biệt quan trọng nhất đối với bạn là học tập siêng chỉ.)

- cần sử dụng làm tân ngữ của đụng từ, tính từ:

Eg:

He wants lớn learn English. (Anh ấy mong học giờ Anh.)I am pleased to lớn hear that you have passed your exam. (Tôi mừng lúc biết rằng các bạn đã thừa qua kỳ thi đó)

- dùng sau hình thức bị động của cồn từ số 1:

Eg: We were made to lớn work overtime yesterday. (Chúng tôi đã làm để làm thêm giờ ngày hôm qua.)

- sử dụng sau động từ số 1 và tân ngữ:

Eg: The doctor advised us to lớn take a holiday for a rest.

- dùng sau tân ngữ là những từ nhằm hỏi (trừ why):

Eg: We completely didn’t know what to vị at that time. (Chúng tôi hoàn toàn không biết phải làm cái gi vào thời điểm đó.)

- Dùng sau một số động từ bỏ sau: Agree , aim, arrange, attempt, care, choose, appear, afford, ask, demand, expect, hesitate, intend, invite, want, wish, hope, promise, decide, start, learn, fail, plan, manage, pretend, remind, persuade, encourage, force, order, urge, seem, tend, threaten, wait, intend, mean, happen, manage, …

Eg:

She agreed khổng lồ speak before the game.He appeared to thua his weight.

CHÚ Ý:

Cả gerund và infinitive đều có thể được dùng cai quản ngữ, bửa ngữ với tân ngữ của đụng từ. Tuy nhiên, khi nhập vai trò thống trị ngữ và té ngữ của đụng từ, gerund thường xuyên được sử dụng thông dụng hơn (đặc biệt là vào văn nói), infinitive chỉ được thực hiện khi fan nói muốn nhấn mạnh vấn đề vào mục tiêu của hành động. (90% hễ từ cai quản ngữ và ngã ngữ đến động từ bỏ được chia ở dạng gerund).

Eg:

Learning is important. à phổ biếnTo learn is important. à ít phổ biếnThe most important thing is learning. à phổ biếnThe most important thing is khổng lồ learn. à ít phổ biến

- việc chia rượu cồn từ nghỉ ngơi gerund hay infinitive khi cồn từ nhập vai trò làm tân ngữ phụ thuộc vào rượu cồn từ chính.

Eg:

We hate cooking. à hate + VingWe want khổng lồ eat out. à want + lớn V

b) Động tự nguyên mẫu không to:

- dùng sau các động từ bỏ khuyết thiếu:

Eg: I can speak Japanese. (Tôi có thể nói rằng tiếng Nhật.)

- Chú ý: khuyết thiếu hụt ought lớn V.

Eg: We ought lớn work hard at this time of the year.Chúng ta cần làm việc cần cù vào thời đặc điểm đó trong năm.

- cần sử dụng trong thể bổn phận thức:

Eg: Look at the picture và answer the questions.

- cần sử dụng trong một số trong những cấu trúc: would rather, had better+ V cùng have sb, let sb, make sb + V.

Eg:

They made him repeat the whole story.We had the mechanic service our car last week.

Xem thêm: Uống Nước Ép Ổi Đúng Cách Uống Nước Ép Ổi, Cách Uống Nước Ép Ổi Đúng Cách

CHÚ Ý:

+ Help rất có thể dùng cả động từ nguyên dạng gồm to và đụng từ nguyên dạng không lớn ở sau.

Eg:

They helped us (to) clean our classroom.Họ đã giúp shop chúng tôi (để) dọn dẹp và sắp xếp lớp học.

+ một số trong những động từ đặc biệt (need, dare) rất có thể được sử dụng cả như đụng từ khuyết thiếu hụt lẫn rượu cồn từ thường. Khi được dùng như hễ từ khuyết thiếu, hễ từ đi sau sẽ đặt tại nguyên chủng loại không to; khi được dùng như cồn từ thường, đụng từ đi sau sẽ phân chia ở nguyên mẫu gồm to.Eg:

We needn’t book in advanceWe don’t need lớn book in advance.
các chúng ta có thể học ngữ pháp với phương pháp học của qmc-hn.com Grammar để sở hữu được hiệu quả nhanh hơn, học độc đáo hơn, nhớ lâu dài tại đây: www.grammar.vnMột trong những bước học tập ngữ pháphiệu quả khi chúng ta học ngữ phápvới qmc-hn.com---> HỌC MIỄN PHÍ

III. Khi NÀO DÙNG GERUNDS VÀ khi NÀO DÙNG INFINITIVES?

Có một trong những động từ rất có thể theo sau vị cả gerunds lẫn infinitives. Trong một vài trường hợp, vấn đề động từ thứ hai chia sinh sống dạng V-ing xuất xắc to V ko làm thay đổi hoặc chỉ chuyển đổi không đáng kể nghĩa của rượu cồn từ chính; giữa những trường hợp khác, vấn đề dùng V-ing giỏi to V có thể làm biến hóa nghĩa của cồn từ chính.

Không làm thay đổi hoặc biến đổi không đáng kể nghĩa của hễ từ chính:

Các cồn từ start, begin, continue, love, like, prefer có thể sử dụng cả V-ing lẫn to V theo sau.

Eg:

I love reading books.I love khổng lồ go out with my friends.

- Chú ý: Ta dùng like/love/prefer + V-ing hoặc like/love/prefer + to V nhưng would like/would love/would prefer + khổng lồ V.- Chú ý: Ta có thể nói She began laughing/to laugh. They are beginning lớn shout tuy vậy thường ko nói They are beginning shouting.

Làm chuyển đổi nghĩa của rượu cồn từ chính:

+ remember / forget + V-ing: lưu giữ / quên việc đã xẩy ra rồi (trong thừa khứ)+ remember / forget + khổng lồ V: nhớ / quên bài toán chưa, sắp xẩy ra (trong tương lai)

Eg:

Remeber to lớn turn off the light before leaving home.I remember meeting you before.

+ stop + V-ing: dừng vấn đề đang làm lại+ stop + lớn V: dừng lại để đưa sang việc khác

Eg:

We stopped talking when the teacher came in.On the way home, I stopped at the post office to buy a newspaper.

+ try + V-ing: thử có tác dụng gì+ try + lớn V: cố gắng làm gì

Eg:

You can try mixing these two ingredients together và see what will happenYou should try khổng lồ improve your listening skill.

+ regret + V-ing: tiếc nuối rằng đã làm cho gì+ regret + to V: tiếc rằng sắp tới phải làm những gì (thông đưa thông tin xấu)Eg:

I regret being rude lớn him yesterday.I regret khổng lồ inform you that your application has been denied.

+ need + V-ing = need + khổng lồ be P2: rất cần được (bị động)+ need + lớn V: đề nghị (chủ động)Eg:

I need to lớn wash my car.My car is very dirty. It needs washing.

+ refuse + V-ing: khước từ là đã làm những gì (hành rượu cồn đã xẩy ra rồi)+ refuse + to lớn V: không đồng ý không muốn làm cái gi (hành động sẽ không xảy ra)

Eg:

He refused going out with her last night.He refused to lend me some money.

+ go on + V-ing: liên tục việc đã làm+ go on + to V: thường xuyên một câu hỏi mới sau khi xong xuôi việc đã làm

Eg:

After finishing her BA, she went on to get a master’s degree.She went on watching TV

+ mean + V-ing: tất cả nghĩa là, có tương quan đến+ mean + to V: bao gồm chủ ý, đầu tư làm gìEg:

Working harder means getting more money.He meant to move the Newcastle

+ Dùng sau các động từ chỉ tri giác với tân ngữ: hear, sound, smell, taste, feel, watch, notice, see, listen, find .. + O + V-ing để chỉ khoảnh khắc hành vi đang diễn ra.+ Dùng sau các động tự chỉ tri giác với tân ngữ: hear, sound, smell, taste, feel, watch, notice, see, listen, find .. + O + V để chỉ sự hoàn chỉnh của hành động – nghe hoặc thấy toàn cục sự bài toán diễn raEg:

When I entered the room, I found him reading a bookI saw her go with a strange man yesterday.

-----

Để học Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh một phương pháp hiệu quả. Các bạn hãy khám phá và học tập theo phương thức của qmc-hn.com Grammar.

qmc-hn.com Grammar áp dụng các bước 3 bước học bài bản, bao gồm:Học lý thuyết, thực hành thực tế và kiểm tracung cấp cho người học không thiếu thốn về kiến thức ngữ pháp tiếng Anh trường đoản cú cơ phiên bản đến nâng cao. Phương pháp học thú vị, kết hợp hình ảnh, âm thanh, chuyển vận kích thích tư duy não cỗ giúp tín đồ học chủ động ghi nhớ, hiểu và nắm vững kiến thức của chủ điểm ngữ pháp.

Xem thêm: 16+ Mẫu Giếng Trời Tiếng Anh Là Gì, Giếng Trời Tiếng Anh Là Gì

Cuối mỗi bài học, tín đồ học có thể tự nhận xét kiến thức đã có được học thông qua một game trò đùa thú vị, lôi cuốn, tạo xúc cảm thoải mái cho tất cả những người học lúc tham gia. Chúng ta cũng có thể tìm hiểu cách thức này tại:grammar.vn, sau đó hãy tạo nên mình một tài khoảnMiễn Phíđể trải nghiệm phương pháp học hoàn hảo nhất này của qmc-hn.com Grammar nhé.

qmc-hn.com hi vọng những kỹ năng ngữ pháp này sẽ hệ thống, bổ sung cập nhật thêm những kỹ năng và kiến thức về giờ đồng hồ Anh mang lại bạn! Chúc các bạn học tốt!^^