GIẢI BÀI TẬP LÝ 9 BÀI 6

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ

SBT vật lí 9 bài bác 6: bài tập vận dụng định cách thức Ôm | Giải SBT vật lí lớp 9


916

qmc-hn.com ra mắt Giải sách bài tập vật lí lớp 9 bài xích 6: bài bác tập áp dụng định biện pháp Ômchi tiết giúp học sinh xem cùng so sánh giải mã từ đó biết phương pháp làm bài bác tập trong SBT đồ vật lí 9. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT trang bị lí 9 bài 6: bài xích tập áp dụng định chế độ Ôm


Bài 6.1 trang 16 SBT vật lí 9: Hai điện trở R1=R2=20Ω được mắc vào nhị điểm A, B.

Bạn đang xem: Giải bài tập lý 9 bài 6


a. Tính năng lượng điện trở tương đương Rtđcủa đoạn mạch AB khi R1mắc nối tiếp với R2. Rtđlớn hơn hay bé dại hơn từng điện đổi thay phần?
b. Trường hợp mắc R1song tuy vậy với R2thì điện trở tương đương R’tđcủa đoạn mạch khi đó là bao nhiêu? R’tđlớn rộng hay nhỏ hơn từng điện biến phần?
c. Tính tỉ sốRtđRtđ′.
Phương pháp giải:

+ thực hiện biểu thức tính điện trở tương đương với đoạn mạch có những điện trở mắc tuy vậy song:Rtđ=R1R2R1+R2

+ sử dụng biểu thức với đoạn mạch có những điện trở mắc tiếp liền :


Lời giải:


Tóm tắt:
R1=R2=20Ω

a)R1nối tiếpR2,Rtđ= ?; So sánhRtđvớiR1,R2

b)R1song songR2,Rt′đ= ?; So sánhRt′đvớiR1,R2

c) TínhRtđRtđ′.

Lời giải:


a) KhiR1nối tiếpR2
Rtđcủa đoạn mạch AB là:Rtđ=R1+R2=20+20=40Ω
Vậynulllớn rộng mỗi điện biến hóa phần.
b) lúc R1mắc song song cùng với R2thì:
Rtđ′=R1.R2R1+R2=20.2020+20=10Ω
VậyRtđ′nhỏ rộng mỗi điện trở thành phần.
c) Tỉ số giữanullvàRtđ′là:RtđRtđ′=4010=4
Bài 6.2 trang 16 SBT đồ vật lí 9: Hai điện trở R1và R2được mắc theo hai bí quyết vào nhì điểm M, N vào sơ vật dụng hình 6.1, trong các số ấy hiệu điện cố U=6V. Trong bí quyết mắc sản phẩm công nghệ nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong biện pháp mắc sản phẩm công nghệ hai, ampe kế chỉ 1,8A.

*


a. Đó là hai bí quyết mắc nào? Vẽ sơ thứ từng biện pháp mắc.
b. Tính điện trở R1và R2.
Phương pháp giải:

+ sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch có các điện trở mắc tuy nhiên song:Rtđ=R1R2R1+R2

+ thực hiện biểu thức:I=UR


Lời giải:


a. Gồm hai giải pháp mắc
+ phương pháp 1:R1nối tiếpR2

+ giải pháp 2:R1song songR2

Ta có:
-I1=0,4AkhiR1nối tiếpR2nên:
R1+R2=UI1=60,4=15Ω (1)
-I2=1,8AkhiR1song songR2nên:
Rtđ=R1R2R1+R2
=UI2=61,8=6018Ω (2)
Kết phù hợp (1) và (2) ta cóR1R2=50(3)
R1;R2là nghiệm của phương trình:X2−15X+50=0 (*)
(*) bao gồm hai nghiệm làX1=10;X2=5
Do đó:R1=5Ω;R2=10Ω(hoặcR1=10Ω;R2=5Ω).
Bài 6.3 trang 16 SBT đồ vật lí 9: Hai bóng đèn giống nhau sáng thông thường khi hiệu điện núm đặt vào hai đầu mỗi đèn là 6V và cái điện chạy qua mỗi đèn khi có cường độ là 0,5A (cường độ dòng điện định mức).
Mắc nối tiếp hai đèn điện này vào hiệu điện chũm 6V. Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó. Nhì đèn gồm sáng bình thường không? do sao?
Phương pháp giải:

+ thực hiện biểu thức:R=UI

+ thực hiện biểu thức tính năng lượng điện trở của đoạn mạch có những điện trở mắc nối tiếp:Rtđ=R1+R2


Lời giải:


Điện trở của đèn là:R=UI=60,5=12Ω
Khi nhị đèn mắc tiếp liền thìRtđ=R1+R2=12+12=24Ω
Cường độ cái điện qua từng đèn là:I1=I2=URtđ=624=0,25A

Hai đèn sáng yếu rộng mức thông thường vì cường độ cái điện chạy qua đèn nhỏ hơn giá trị định mức.


Bài 6.4 trang 16 SBT trang bị lí 9: nhì bóng đèn có cùng hiệu điện chũm định mức 110V; cường độ chiếc điện định nút của đèn trước tiên là 0,91A, của đèn đồ vật hai là 0,36A. Hoàn toàn có thể mắc tiếp nối hai bóng đèn này vào hiệu điện rứa 220V được không? tại sao?

Phương pháp giải:

+ áp dụng biểu thức định hiện tượng ôm:I=UR

Lời giải:

Khi mắcR1nối tiếpR2:

Cường độ mẫu điện thực tế chạy qua hai đèn điện làI1=I2=UR

Lại cóR=R1+R2

vớiR1,R2- năng lượng điện trở của từng đèn

R1=Uđm1Iđm1

R2=Uđm2Iđm2

Ta suy ra:

I1=I2=2201100,91+1100,36=0,52A.

So sánh với cường độ dòng điện định mức của từng đèn ta thấy đèn 1 hoàn toàn có thể không sáng lên được, còn đèn 2 thì có thể sẽ cháy cần không mắc tiếp nối hai đèn điện này được.

Bài 6.5 trang 16 SBT vật lí 9: cha điện trở cùng giá trị R=30Ω.
a. Có mấy biện pháp mắc ba điện trở này thành một mạch điện? Vẽ sơ đồ những cách mắc đó.
b. Tính điện trở tương tự của mỗi đoạn mạch trên.

Xem thêm: Chính Tả Tiếng Việt: Cục Súc Hay Cục Xúc Là Cách Nói Đúng Nhất


Phương pháp giải:

+ thực hiện biểu thức tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch có những điện trở mắc nối tiếp:R=R1+R2

+ thực hiện biểu thức tính điện trở tương tự của đoạn mạch có những điện trở mắc song song:Rtđ=R1R2R1+R2


Lời giải:

a) gồm 4 biện pháp mắc sau:

*

b) Điện trở tương tự của từng mạch là:

Mạch 1:Rtd=3R=3×30=90Ω

Mạch 2:Rtd=R+R2=30+302=45Ω

Mạch 3:Rtđ=R.2R2R+R=2R3=2.303=20Ω

Mạch 4:Rtd=R3=303=10Ω

Bài 6.6 trang 17 SBT vật lí 9: đến mạch điện AB có sơ đồ dùng như hình 6.2, trong những số ấy điện trở R1=3r; R2=r; R3=6r; điện trở tương tự của đoạn mạch này còn có giá trị nào dưới đây?


A. 0,75rB. 3r C.2,1rD. 10r

*

Phương pháp giải:

+ thực hiện biểu thức tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch có các điện trở mắc tuy nhiên song:Rtđ=R1R2R1+R2

Lời giải:

Mạch gồmR1//

Ta có:R23=R2+R3=r+6r=7r

điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ=R1R23R1+R23=3r.7r3r+7r=2,1r

Chọn đáp án: C

Bài 6.7 trang 17 SBT đồ lí 9: những điện trở R là hệt nhau trong các đoạn mạch có sơ vật trong hình 6.3 dưới đây. Hỏi điện trở tương tự của đoạn mạch như thế nào là nhỏ tuổi nhất?

*

Phương pháp giải:

+ áp dụng biểu thức tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch có những điện trở mắc nối tiếp:R=R1+R2

+ thực hiện biểu thức tính điện trở tương tự của đoạn mạch có các điện trở mắc tuy nhiên song:Rtđ=R1R2R1+R2

Lời giải:

Điện trở tương đương của mỗi mạch là:

Mạch 1:Rtd=3R

Mạch 2:Rtd=R+R2=3R2

Mạch 3:Rtđ=R.2R2R+R=2R3

Mạch 4:Rtd=R3

Mạch 4 cho điện trở tương đương nhỏ nhất.

Chọn đáp án: D

Bài 6.8 trang 17 SBT thiết bị lí 9: Điện trở tương tự của đoạn mạch AB bao gồm sơ thiết bị như trên hình 6.4 là RAB=10Ω, trong số ấy các năng lượng điện trở R1=7Ω; R2=12Ω. Hỏi điện trở Rxcó giá trị nào dưới đây?

A. 9ΩB. 5ΩC. 4ΩD. 15Ω

*

Phương pháp giải:

+ sử dụng biểu thức tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp:R=R1+R2

+ áp dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch có những điện trở mắc tuy nhiên song:Rtđ=R1R2R1+R2

Lời giải:

Mạch gồm:R1nt

R2x=R2RxR2+Rx=12.Rx12+Rx

RAB=R1+R2x=10Ω

HayR2x=12.Rx12+Rx=10−7=3

=>Rx=4Ω

Chọn đáp án: C

Bài 6.9 trang 17 SBT đồ lí 9: Điện trở R1=6Ω; R2=9Ω; R3=15Ω chịu đựng được mẫu điện tất cả cường độ lớn nhất tương ứng là I1=5A, I2=2A, I3=3A. Hỏi hoàn toàn có thể đặt một hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 bao nhiêu vào nhị đầu đoạn mạch tất cả 3 năng lượng điện trở mắc nối tiếp với nhau?

A. 45VB. 60V

C. 93VD.150V

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức:U=I.R

Lời giải:

Do bố điện trở này mắc thông liền nên ta cóI=I1=I2=I3=2A(lấy giá trị nhỏ dại nhất, trường hợp lấy cực hiếm khác lớn hơn vậy thì điện trở bị hỏng).

Hiệu điện nỗ lực toàn mạch là:U=IR=I(R1+R2+R3)=2.(6+9+15)=60V

Chọn đáp án B.

Bài 6.10 trang 18 SBT đồ gia dụng lí 9: khi mắc nối tiếp hai điện trở R1và R2vào hiệu điện vắt 1,2V thì loại điện chạy qua chúng gồm cường độ I=0,12A.


a.Tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp này.


b. Giả dụ mắc tuy nhiên song hai điện trở nói trên vào hiệu điện gắng thì cái điện chạy qua năng lượng điện trở R­1có cường độ I1gấp 1,5 lần cường độ I2của mẫu điện chạy qua năng lượng điện trở R2. Hãy tính năng lượng điện trở R1và R2.
Phương pháp giải:

+ thực hiện biểu thức:U=I.R

+ sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch có những điện trở mắc nối tiếp:Rtđ=R1+R2

+ sử dụng biểu thức:I=UR


Lời giải:


a. Điện trở tương đương của đoạn mạch:R=R1+R2=UI=1,20,12=10Ω
b) VìR1//R2nênU1=U2⇔I1R1=I2R2
⇔1,5I2R1=I2R2
⇔1,5R1=R2(1)
Mặt khác ta có:
R1+R2=10(2)
Thay (1) vào (2) ta có:

R1+1,5R1=10⇔2,5R1=10⇔R1=4(Ω)⇒R2=6(Ω)


Bài 6.11 trang 18 SBT vật lí 9: Cho ba điện trở là R1=6Ω; R2=12Ω; R3=18Ω. Dùng ba điện trở để mắc thành đoạn mạch tuy nhiên song tất cả hai mạch rẽ, trong các số ấy một mạch rẽ gồm hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp.


a. Vẽ sơ đồ của đoạn mạch theo yêu mong đã nêu trên.


b. Tính năng lượng điện trở tương đương của từng đoạn mạch này.
Phương pháp giải:

+ áp dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch có những điện trở mắc nối tiếp:R12=R1+R2

+ thực hiện biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch có các điện trở mắc tuy vậy song:1Rtđ=1R1+1R2


Lời giải:

a) Vẽ sơ đồ

*


b) Điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch:

(R1ntR2)//R3

R12=R1+R2=6+12=18Ω

1Rtđ=1R12+1R3=118+118⇒Rtđ=9Ω

+)(R3ntR2)//R1

R23=R2+R3=12+18=30Ω

1Rtđ=1R23+1R1=130+16⇒Rtd=5Ω

(R1ntR3)//R2

R13=R1+R3=6+18=24Ω

1Rtđ=1R13+1R2=124+112⇒Rtd=8Ω


Bài 6.12 trang 18 SBT thứ lí 9: mang đến mạch điện tất cả sơ đồ gia dụng như hình 6.5, trong số ấy có những điện trở R1=9Ω; R2=15Ω; R3=10Ω; chiếc điện trải qua R3có cường độ là I3=0,3A.

*

a. Tính các cường độ chiếc điện I1, I2tương ứng đi qua những điện trở R1và R2.


b. Tính hiệu điện núm U thân hai đầu đoạn mạch AB.
Phương pháp giải:

+ sử dụng biểu thức tính điện trở tương tự của đoạn mạch có những điện trở mắc tuy nhiên song:Rtđ=R1R2R1+R2

+ áp dụng biểu thức:I=UR


Lời giải:

a) Điện trở tương đương của R2và R3:

R23=R2R3R2+R3=15.1015+10=6Ω

Hiệu điện rứa giữa nhị đầuR3:U3=I3.R3=0,3.10=3V

=>U23=U2=U3=3V(vìR2//R3)

Cường độ loại điện quaR2:I2=U2R2=315=0,2A

Cường độ mẫu điện quaR1:I=I1=I2+I3=0,3+0,2=0,5A

b) Hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu đoạn mạch AB là:

UAB=I.R=I(R23+R1)=0,5(6+9)=7,5V

Bài 6.13 trang 18 SBT trang bị lý 9: Hãy minh chứng rằng điện trở tương đương Rtđcủa một quãng mạch tuy vậy song, chẳng hạn gồm 3 điện trở R1, R2, R3mắc song song với nhau thì nhỏ dại hơn một điện trở thành phần. (Rtđ1; Rtđ2; Rtđ3).


Phương pháp giải:
Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch có những điện trở mắc tuy nhiên song:
1Rtđ=1R1+1R2+1R3
Lời giải:

Mạch gồm:R1//R2//R3

Ta có:1Rtđ=1R1+1R2+1R3(R1,R2,R3≠0)

Mà:1Rtđ>1R1⇒RtđR1

1Rtđ>1R2⇒RtđR2

1Rtđ>1R3⇒RtdR3

Bài 6.14 trang 18 SBT đồ lý 9: mang đến mạch điện gồm sơ đồ gia dụng như hình 6.6, trong số đó các điện trở R1=14Ω; R2=8Ω; R3=24Ω; chiếc điện đi qua R1có cường độ là I1=0,4A

*


a. Tính cường độ chiếc điện I2, I3tương ứng đi qua những điện trở R2và R3.


b. Tính các hiệu điện nỗ lực UAC; UCBvà UAB.

Xem thêm: Sơ Đồ Mạch Chỉnh Lưu Nửa Sóng & Nguyên Lý Làm Việc Mạch Chỉnh Lưu Nửa Chu Kỳ


Phương pháp giải:

+ sử dụng biểu thức:U=I.R

+ thực hiện biểu thức tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch có những điện trở mắc tuy nhiên song:1R23=1R2+1R3


Lời giải:

a) Mạch gồm:R1nt

Ta có:

1R23=1R2+1R3=18+124⇒R23=6Ω

Rtđ=R1+R23=14+6=20Ω

DoR1ntR23

nênI1=I23=0,4A

U23=I23.R23=0,4.6=2,4V⇒U23=U2=U3=2,4V (doR2//R3)

I2=U2R2=2,48=0,3A;I3=U3R3=2,424=0,1A

b) UAB=I.R=0,4.20=8V

UAC=I1.R1=0,4.14=5,6V

UCB=I23.R23=0,4.6=2,4Vtừ bỏ khóa : đồ dùng Lí 9 Giải sách bài xích tập bài tập áp dụng định quy định Ôm
Đánh giá bán

0


0 đánh giá


Đánh giá chỉ

Bài viết thuộc môn học tập


vật lí Lớp 10

siêng đề thứ Lí 10 Cánh diều | Giải bài tập chuyên đề học tập vật Lí 10 hay, cụ thể Nguyễn Trần thanh bình
202
vật dụng lí Lớp 10

chuyên đề thứ Lí 10 Chân trời sáng tạo | Giải bài tập chăm đề học tập thứ Lí 10 hay, cụ thể Nguyễn Trần thanh thản
239
trang bị lí Lớp 10
chuyên đề trang bị Lí 10 Kết nối học thức | Giải bài tập chuyên đề học tập tập đồ dùng Lí 10 hay, cụ thể Nguyễn Trần thanh bình
425
đồ gia dụng lí Lớp 10
triển khai một đoạn đoạn clip ngắn theo đội học tập từ tư liệu xem thêm thông tin được về một sự cầm cố hạt nhân đã xảy ra trong lịch sử nhân loại Nguyễn Thị Thuỳ Linh
119

Tìm kiếm


tra cứu kiếm

Bài Viết xem Nhiều


Đánh giá bán tài liệu ×
Gửi reviews
báo cáo tài liệu vi phạm ×
sai môn học, lớp học tập
Tài liệu cất link, truyền bá tới các trang web không giống
Tài liệu chất lượng kém
tài liệu sai, thiếu thốn logic, tài liệu chứa thông tin giả
ngôn từ spam những lần
tư liệu có tính chất thô tục, cổ súy đấm đá bạo lực
khác
report
Ẩn tài liệu vi phạm luật ×
tại sao ẩn
Ẩn
*

Trang web chia sẻ nội dung miễn phí dành cho người Việt.


tài liệu theo lớp
bài viết theo lớp
thắc mắc theo lớp
cơ chế

giới thiệu về doanh nghiệp

cơ chế bảo mật

Điều khoản dịch vụ


liên kết

khóa học bài giảng

Hỏi đáp bài xích tập

Giải bài xích tập những môn

bộ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện thắc mắc

tư liệu miễn giá tiền

Thông tin lao lý


contact với shop chúng tôi

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, vn

vietjackteam
gmail.com

*
*


- người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền