SOẠN VĂN 9

     

Ngữ văn lớp 9 Tập 1 – Soạn với giải bài xích tập SGK ngữ văn lớp 9 tập 1, Để học giỏi hơn môn ngữ văn 9 tập 1, Học xuất sắc hơn trình làng chuyên mục giải bài bác tập ngữ văn 9 tập 1 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám tiếp giáp theo sách giáo khoa bài bác tập ngữ văn của học sinh lớp 9 tập 1. Để dễ dàng nhất cho chúng ta học sinh và phụ huynh tham khảo lời giải, ngoại trừ việc bố trí thứ tự cùng giải theo câu sinh sống từng trang trong SGK ở bên dưới đây.

*
Bạn đang xem: Soạn văn 9

Giải bài tập ngữ văn lớp 9 – Tập 1 – Soạn bài xích ngữ văn 9

Để theo dõi và quan sát từng phần mời chúng ta click vào từng đường link tương ứng để xem bài xích soạn với giải bài bác tập của từng mục học trong sách giáo khoa vẫn được công ty chúng tôi biên biên soạn sau đây.

Soạn giải bài xích tập SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1

Bài 1 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 2 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 3 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 4 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 5 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 6 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 7 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 8 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 9 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 10 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 11 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 12 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 13 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 14 – SGK ngữ văn 10 – Tập 1

Bài 15 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 16 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Bài 17 – SGK ngữ văn 9 – Tập 1

Hy vọng cùng với phần soạn với giải bài bác tập môn ngữ văn lớp 9 – Tập 1 này đã giúp chúng ta học xuất sắc hơn và là tài liệu tham khảo, nếu như thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ bài viết nhé.

(qmc-hn.com)


Giải bài tập Content


Expand All
bài bác 1 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài xích – phong cách Hồ Chí Minh
Giải câu 1 (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – luyện tập (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – các phương châm hội thoại
Giải câu 1 – Phương châm về lượng (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Phương châm về lượng (Trang 9 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Gải câu hỏi – Phương châm về chất lượng (Trang 9 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật và thẩm mỹ trong văn bạn dạng thuyết minh
Giải câu 1 (Trang 12 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 12 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 13 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – luyện tập sử dụng một số trong những biện pháp nghệ thuật và thẩm mỹ trong văn bản thuyết minh
bài xích 2 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học kinh nghiệm SGK | 23 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Đấu tranh cho một nắm giới độc lập
Giải câu 1 (Trang đôi mươi SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang đôi mươi SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang đôi mươi SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang đôi mươi SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 20 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – rèn luyện (Trang 21 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – các phương châm hội thoại (Tiếp theo)
Giải câu hỏi – Phương châm quan hệ nam nữ (Trang 21 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Phương châm cách thức (Trang 21 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Phương châm phương pháp (Trang 22 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải thắc mắc – Phương châm thanh lịch (Trang 22 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 24 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – thực hiện yếu tố diễn tả trong văn bản thuyết minh
Giải câu 1 (Trang 24 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 25 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – luyện tập sử dụng yếu đuối tố biểu đạt trong văn bản thuyết minh
Giải câu 1 (Trang 28 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 28 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 29 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài 3 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học kinh nghiệm SGK | 21 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Tuyên bố quả đât về cuộc sống còn, quyền được bảo đảm an toàn và trở nên tân tiến của trẻ em
Giải câu 1 (Trang 35 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 35 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 35 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 35 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 35 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – rèn luyện (Trang 36 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – những phương châm đối thoại (Tiếp theo)
Giải câu hỏi (Trang 36 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – phần đông trường phù hợp không vâng lệnh phương châm hội thoại (Trang 37 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – đầy đủ trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại (Trang 37 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – mọi trường đúng theo không tuân thủ phương châm đối thoại (Trang 37 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – đầy đủ trường hợp không tuân thủ phương châm đối thoại (Trang 37 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 38 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 38 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Xưng hô vào hội thoại
Giải câu 1 (Trang 38 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 38 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 39 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 40 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 6 – rèn luyện (Trang 41 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – Viết bài xích tập làm cho văn hàng đầu – Văn thuyết minh
bài 4 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học kinh nghiệm SGK | 28 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục)
Giải câu 1 (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải thắc mắc – rèn luyện (Trang 52 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – giải pháp dẫn trực tiếp và cách dẫn loại gián tiếp
Giải câu 1 – phương pháp dẫn thẳng (Trang 53 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – bí quyết dẫn thẳng (Trang 53 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – bí quyết dẫn trực tiếp (Trang 53 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – phương pháp dẫn gián tiếp (Trang 54 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – giải pháp dẫn gián tiếp (Trang 54 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 54 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 54 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 55 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Sự trở nên tân tiến của trường đoản cú vựng
Giải câu 1 (Trang 55 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 55 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 56 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – luyện tập tóm tắt thành quả tự sự
Giải câu 1 – Sự quan trọng của câu hỏi tóm tắt văn bạn dạng tự sự (Trang 58 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Sự quan trọng của câu hỏi tóm tắt văn phiên bản tự sự (Trang 58 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – thực hành thực tế tóm tắt văn bản tự sự (Trang 58 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – thực hành thực tế tóm tắt văn bản tự sự (Trang 59 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – thực hành tóm tắt văn bạn dạng tự sự (Trang 59 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 59 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 59 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài xích 5 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 3 bài học SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – Chuyện cũ trong đậy chúa Trịnh (trích Vũ trung tuỷ bút)
Giải câu 1 (Trang 63 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 63 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 63 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 63 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Hoàng Lê độc nhất vô nhị thống chí – Hồi máy mười tư (trích)
Giải câu 1 (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – Sự cách tân và phát triển của trường đoản cú vựng (tiếp theo)
Giải câu 1 – sản xuất từ ngữ new (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – tạo ra từ ngữ mới (Trang 73 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Mượn tự ngữ của tiếng nước ngoài (Trang 73 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Mượn từ ngữ của tiếng quốc tế (Trang 73 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 74 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 74 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 74 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 74 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài xích 6 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 5 bài học kinh nghiệm SGK | 27 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/5 Steps
Soạn bài bác – Truyện Kiều của Nguyễn Du
Giải câu 1 (Trang 80 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 80 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – người mẹ Thuý Kiều (trích Truyện Kiều)
Giải câu 1 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều)
Giải câu 1 (Trang 86 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 86 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 86 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 87 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Thuật ngữ
Giải câu 1 – Thuật ngữ là gì ? (Trang 87 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Thuật ngữ là gì ? (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Đặc điểm của thuật ngữ (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Đặc điểm của thuật ngữ (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 89 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – mô tả trong văn bản tự sự
Giải câu 1 – mày mò yếu tố diễn tả trong văn bản tự sự (Trang 91 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – khám phá yếu tố biểu đạt trong văn bạn dạng tự sự (Trang 91 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 92 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 92 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 92 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài 7 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học kinh nghiệm SGK | 23 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài bác – Kiều ở lầu dừng Bích (trích Truyện Kiều)
Giải câu 1 (Trang 95 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 95 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 96 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 96 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Mã Giám Sinh thiết lập Kiều (trích Truyện Kiều) (Tự học được đặt theo hướng dẫn)
Giải câu 1 (Trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Trau dồi vốn từ
Giải câu 1 – Rèn luyện để nắm vững nghĩa của tự và giải pháp dùng từ bỏ (Trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Rèn luyện để nắm vững nghĩa của tự và giải pháp dùng từ (Trang 100 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Rèn luyện để gia công tăng vốn từ (Trang 100 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 102 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 102 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 6 – rèn luyện (Trang 103 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 7 – rèn luyện (Trang 103 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 8 – rèn luyện (Trang 104 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 9 – rèn luyện (Trang 104 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự
Giải đề 1 (Trang 105 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải đề 2 (Trang 105 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải đề 3 (Trang 105 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải đề 4 (Trang 105 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài xích 8 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – Thuý Kiều báo bổ báo ân oán (trích Truyện Kiều)
Giải câu 1 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 109 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – Lục Vân Tiên cứu vãn Kiều Nguyệt Nga (trích Truyện Lục Vân Tiên)
Giải câu 1 (Trang 115 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 115 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 115 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 115 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 115 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 116 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – diễn tả nội trung tâm trong văn bạn dạng tự sự
Giải câu 1 (Trang 117 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 117 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 117 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 117 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 117 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài 9 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 33 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên)
Giải câu 1 (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – rèn luyện (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – lịch trình địa phương (phần văn)
Giải câu 1 – sẵn sàng ở đơn vị (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – chuẩn bị ở bên (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – sẵn sàng ở công ty (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)


Xem thêm: Bài 26: Sinh Sản Của Vi Sinh Vật, Sinh Sản Của Vi Sinh Vật

Giải câu 4 – sẵn sàng ở đơn vị (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Tổng kết về tự vựng
Giải câu 1 – Từ đơn và tự phức (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Từ 1-1 và trường đoản cú phức (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Từ 1-1 và từ bỏ phức (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Thành ngữ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Thành ngữ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Thành ngữ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Thành ngữ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Nghĩa của trường đoản cú (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Nghĩa của từ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Nghĩa của từ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – từ không ít nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ bỏ (Trang 124 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – từ không ít nghĩa và hiện tượng kỳ lạ chuyển nghĩa của tự (Trang 124 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – từ đồng âm (Trang 124 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – từ đồng âm (Trang 124 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Từ đồng nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Từ đồng nghĩa tương quan (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Từ đồng nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – từ trái nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – tự trái nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – trường đoản cú trái nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – lever khái quát mắng nghĩa của trường đoản cú (Trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – cấp độ khái quát tháo nghĩa của từ (Trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Trường từ bỏ vựng (Trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Trường từ vựng (Trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài bác 10 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 5 bài học SGK | 39 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/5 Steps
Soạn bài bác – Đồng chí
Giải câu 1 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 131 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 131 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – bài bác thơ về tiểu team xe ko kính
Giải câu 1 (Trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – kiểm tra truyện trung đại
Giải câu 1 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 7 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Tổng kết về tự vựng (tiếp theo)
Giải câu 1 – Sự cải tiến và phát triển của trường đoản cú vựng (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Sự phát triển của từ bỏ vựng (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Sự cải cách và phát triển của trường đoản cú vựng (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – từ bỏ mượn (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – từ mượn (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – từ mượn (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – từ bỏ Hán Việt (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – từ bỏ Hán Việt (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Thuật ngữ và biệt ngữ thôn hội (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Thuật ngữ và biệt ngữ làng hội (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Thuật ngữ cùng biệt ngữ làng hội (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Trau dồi vốn từ (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Trau dồi vốn từ (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Trau dồi vốn tự (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Nghị luận trong văn bạn dạng tự sự
Giải câu 1 – mày mò yếu tố nghị luận vào văn bạn dạng tự sự (Trang 137 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – mày mò yếu tố nghị luận trong văn bạn dạng tự sự (Trang 138 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 139 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 139 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài xích 11 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học kinh nghiệm SGK | 28 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Đoàn thuyền đánh cá
Giải câu 1 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – bếp lửa
Giải câu 1 (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Tổng kết về tự vựng (tiếp theo)
Giải câu 1 – trường đoản cú tượng thanh và từ tượng hình (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – từ bỏ tượng thanh với từ tượng hình (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – trường đoản cú tượng thanh cùng từ tượng hình (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – một số trong những phép tu thư thả vựng (Trang 147 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – một trong những phép tu khoan thai vựng (Trang 147 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – một số trong những phép tu nhàn hạ vựng (Trang 147 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Tập làm thơ tám chữ
Giải câu 1 – dấn diện thể thơ tám chữ (Trang 148 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 149 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 150 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 150 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – thực hành thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – thực hành thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – thực hành thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài bác 12 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học SGK | 21 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Khúc hát ru hồ hết em bé bỏng lớn trên sống lưng mẹ
Giải câu 1 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 155 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – rèn luyện (Trang 155 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Ánh trăng
Giải câu 1 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Tổng kết trường đoản cú vựng (luyện tập tổng hợp)
Giải câu 1 (Trang 158 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 158 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 158 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 159 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 159 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 159 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài xích – rèn luyện viết đoạn văn trường đoản cú sự có thực hiện yếu tố nghị luận
Giải câu 1 – Thực hành tò mò yếu tố nghị luận trong khúc văn từ sự (Trang 160 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – thực hành thực tế viết đoạn văn từ bỏ sự có áp dụng yếu tố nghị luận (Trang 161 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – thực hành viết đoạn văn từ sự có thực hiện yếu tố nghị luận (Trang 161 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài 13 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học kinh nghiệm SGK | 14 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài xích – làng (trích)
Giải câu 1 (Trang 174 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 174 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 174 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 174 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 174 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 174 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – lịch trình địa phương (phần tiếng Việt)
Giải câu 1 – chương trình địa phương (Trang 175 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – chương trình địa phương (Trang 175 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – lịch trình địa phương (Trang 175 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – công tác địa phương (Trang 176 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – Đối thoại, độc thoại với độc thoại nội trung ương trong văn phiên bản tự sự
Giải thắc mắc (Trang 176, 177 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 178 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 179 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Luyện nói: trường đoản cú sự kết phù hợp với nghị luận và diễn tả nội trung khu
Giải thắc mắc – chuẩn bị ở nhà (Trang 179 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài bác 14 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài xích – lặng lẽ âm thầm Sa pa (trích)
Giải câu 1 (Trang 189 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 189 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 189 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 189 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 189 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu hỏi – rèn luyện (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – Ôn tập phần giờ Việt
Giải câu 1 – những phương châm hội thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – các phương châm đối thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – Xưng hô trong hội thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Xưng hô trong hội thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Xưng hô trong hội thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – biện pháp dẫn trực tiếp và bí quyết dẫn loại gián tiếp (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – giải pháp dẫn thẳng và phương pháp dẫn loại gián tiếp (Trang 191 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – Viết bài bác tập làm cho văn số 3 – Văn từ sự
Giải đề 1 – Viết bài xích tập làm văn số 3 (Trang 191 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải đề 2 – Viết bài xích tập có tác dụng văn số 3 (Trang 191 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải đề 3 – Viết bài xích tập có tác dụng văn số 3 (Trang 191 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải đề 4 – Viết bài xích tập làm cho văn số 3 (Trang 191 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – tín đồ kể chuyện trong văn bạn dạng tự sự
Giải câu 2 – mục đích của tín đồ kể chuyện trong văn phiên bản tự sự (Trang 192 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 194 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài bác 15 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 4 bài học SGK | 26 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài bác – mẫu lược ngà (trích)
Giải câu 1 (Trang 202 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 202 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 202 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 202 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 203 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 203 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – kiểm soát về thơ và truyện hiện đại
Giải câu 1 – bình chọn về thơ và truyện văn minh (Trang 203 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – bình chọn về thơ cùng truyện tân tiến (Trang 203 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – đánh giá về thơ với truyện văn minh (Trang 203 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – khám nghiệm về thơ cùng truyện hiện đại (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – đánh giá về thơ cùng truyện văn minh (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 6 – kiểm soát về thơ cùng truyện hiện đại (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 7 – kiểm tra về thơ với truyện văn minh (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 8 – kiểm tra về thơ và truyện tiến bộ (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 9 – khám nghiệm về thơ và truyện tiến bộ (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài bác – soát sổ phần tiếng Việt
Giải câu 1 – chất vấn phần tiếng Việt (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – kiểm tra phần tiếng Việt (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – đánh giá phần giờ đồng hồ Việt (Trang 205 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – soát sổ phần giờ Việt (Trang 205, 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – chất vấn phần giờ đồng hồ Việt (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài – Ôn tập phần Tập làm cho văn
Giải câu 1 – Ôn tập phần Tập làm văn (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – Ôn tập phần Tập làm văn (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 – Ôn tập phần Tập có tác dụng văn (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 – Ôn tập phần Tập làm cho văn (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 5 – Ôn tập phần Tập có tác dụng văn (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 6 – Ôn tập phần Tập làm cho văn (Trang 206 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài bác 16 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 14 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – rứa hương
Giải câu 1 (Trang 218 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 218 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 218 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 218, 219 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 219 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Soạn bài xích – Ôn tập phần Tập làm cho văn (tiếp theo)
Giải câu 7 – Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) trang 220 SGK ngữ văn 9 tập 1
Giải câu 8 – Ôn tập phần Tập có tác dụng văn (tiếp theo) trang 220 SGK ngữ văn 9 tập 1
Giải câu 9 – Ôn tập phần Tập làm cho văn (tiếp theo) trang 220 SGK ngữ văn 9 tập 1
Giải câu 10 – Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) trang 220 SGK ngữ văn 9 tập 1
Giải câu 11 – Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) trang 220 SGK ngữ văn 9 tập 1
Giải câu 12 – Ôn tập phần Tập làm cho văn (tiếp theo) trang 220 SGK ngữ văn 9 tập 1
Soạn bài bác – bình chọn tổng vừa lòng cuối học tập kì I
Giải câu hỏi – Trắc nghiệm (trang 224 – 228 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 1 – từ bỏ luận (trang 228 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 – từ luận (trang 228 SGK ngữ văn 9 tập 1)
bài xích 17 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 1 1 bài học kinh nghiệm SGK | 4 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/1 Steps
Soạn bài – hồ hết đứa trẻ em (trích Thời thơ ấu)
Giải câu 1 (Trang 233 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 233 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 233 SGK ngữ văn 9 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 233 SGK ngữ văn 9 tập 1)


Xem thêm: Cách Cài Hiệu Ứng Morph Trong Powerpoint 2016 Không Có Morph

About The Author
Quỳnh Anh More from this author

Học tốt xinh đẹp! Thích chia sẻ kiến thức, Là fan đưa bài rất tâm huyết rất ao ước được sự ủng hộ và share của những bạn!