Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7

     

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: AT SCHOOL

Loạt bài bác soạn, giải bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 4: AT SCHOOL sẽ giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để hướng dẫn những em học viên lớp 7 dễ dàng dàng sẵn sàng bài để học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 7

*

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 A. Schedules trang 42-46

A. Schedules (Phần 1-7 trang 42-46 SGK tiếng Anh 7)

1. Listen and repeat.

(Nghe cùng đọc.)

Bài nghe:

*

- It"s seven o"clock. (Bây giờ đồng hồ là 7 giờ)

- It"s four fifteen. (4 tiếng 15 phút)

= It"s a quarter past four.

- It"s five twenty-five. (5 tiếng 25 phút)

= It"s twenty-five past five.

- It"s eight thirty. (8 tiếng 30 phút)

= It"s half past eight.

- It"s nine forty. (9 tiếng 40 phút)

= It"s twenty khổng lồ ten. (10 tiếng kém đôi mươi phút)

- It"s one forty-five. (1 giờ 45 phút)

= It"s a quarter lớn two. (2 giờ kém 15 phút)

Now practice saying the time with a partner. (Bây giờ thực hành thực tế nói giờ với bạn học.)

- What time is it? (Mấy tiếng rồi?)

It"s seven o"clock.

- What time is it? (3.15)

It"s three fifteen.

It"s fifteen past three.

It"s a quarter past three.

- What time is it? (4.30)

It"s four thirty.

It"s half past four.

- What time is it? (9.50)

It"s nine fifty.

It"s ten lớn ten.

2. Answer about you.

(Trả lời về bạn.)

*

a) What time vì chưng you get up? (Bạn thức dậy thời điểm mấy giờ?)

=> I get up at 6 o"clock.

b) What time vày classes start? (Các huyết học bước đầu lúc mấy giờ?)

=> Classes start at 7 o"clock.

c) What time bởi they finish? (Chúng xong lúc mấy giờ?)

=> They finish at eleven thirty.

d) What time vì chưng you have lunch? (Bạn ăn uống trưa thời gian mấy giờ?)

=> I have lunch at eleven fourty-five.

e) What time vị you go to lớn bed? (Bạn đi ngủ thời điểm mấy giờ?)

=> I go to lớn bed at 10 o"clock.

3. Listen & write. Complete the schedule.

(Nghe với đọc. Hoàn thành thời khóa biểu sau.)

Bài nghe:

Math English Music History Physics

Friday

7.00 7.50 8.40 9.40 10.30
English Geography Music Physics History

Saturday

1.00 2.40 3.40 4.30
Physical Education Math English Physics

Nội dung bài bác nghe:

Good morning, everybody. There are some small changes khổng lồ your schedule this Friday và Saturday. Please write the correct subjects and times in your books. On Friday, English is at 7 a.m as usual. Then Geography is at 7:50. The next class is on Music at 8:40. We start again at 9:40 with Physics & our last lesson of the day is History.

On Saturday afternoon, the first class is Physical Education at one o’clock và the second class is Math. We have another period of English at 3:40 và Physics are at half-past four. Any questions? No? Good. Let’s continue with today’s class.

Hướng dẫn dịch:

Một số thương hiệu môn học:

Math : môn ToánPhysical Education: môn Thể Dục
Geography : môn Địa LýHistory : môn kế hoạch Sử
Music : môn NhạcPhysics : môn thứ Lý
Literature: môn VănHome Economics : môn tài chính Gia đình
Chemistry : môn HóaAssembly : chào cờ
Biology : môn SinhClass Meeting : ở lớp

4. Look at the pictures. Ask & answer questions.

(Nhìn vào những bức tranh sau. Hỏi với đáp.)

*

Lan

- What is Lan doing? (Lan đang làm cho gì?)

=> Lan is studying Physics.

- What time does Lan have her Physics class? (Khi làm sao thì cô ấy gồm tiết đồ gia dụng Lý?)

=> She has her Physics class at eight forty.

Binh

- What is Binh doing?

=> He"s studying Geography.

- What time does he have his Geography class?

=> He has his Geography class at ten ten.

Hung

- What is Hung doing?

=> He"s studying English.

- What time does Hung have his English class?

=> He has his English class at nine forty.

Loan

- What is Loan doing?

=> She"s studying music.

- What time does Loan have her Music class?

=> She has her music class at half past three.

Hoa

- What is Hoa doing?

=> She"s studying Math.

- What time does Hoa have her Math class?

=> She has her Math class at ten to two.

Mi

- What is ngươi doing?

=> She"s doing exercise.

- What time does she have her Physical Education class?

=> She has her Physical Education class at two forty.

5. Listen and read.

(Nghe cùng đọc.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

Hoa: When vị you have English?

Thu: I have English classes on Wednesday and Thursday.

Hoa: What time vày they start?

Thu: My first English class is on Wednesday at 8.40. On Thursday. I have English at 9.40.

Hoa: What other classes do you have on Thursday?

Thu: I have Math, Geography. Physical Education and Music.

Hoa: What"s your favorite subject, Thu?

Thu: I lượt thích History. It’s an interesting và important subject.

Hoa: Yes, I like it, too.

Thu: What’s your favorite subject?

Hoa: Oh, Math. It’s difficult, but fun.

Hướng dẫn dịch:

Hoa: lúc nào bạn có tiết giờ đồng hồ Anh?

Thu: bản thân có những tiết giờ Anh vào thứ tứ và sản phẩm công nghệ Năm.

Hoa: Chúng bắt đầu lúc mấy giờ?

Thu: huyết tiếng Anh đầu tiên của chính bản thân mình vào ngày thứ tứ lúc 8 giờ đồng hồ 40. Vào đồ vật Năm, mình bao gồm tiết tiếng Anh lúc 9h 40.

Hoa: Vào đồ vật Năm bạn còn có những tiết học tập khác không?

Thu: Mình có tiết Toán, Địa Lý, Thể Dục và Nhạc.

Hoa: Môn học ưa thích của người sử dụng là gì vậy Thu?Thu: mình đang có nhu cầu muốn môn định kỳ Sử. Đó là môn học tập thú vị cùng quan trọng.

Hoa: Ừ, mình cũng thích môn kế hoạch Sử.

Thu: Môn học ưa thích của khách hàng là gì?

Hoa: À, môn Toán. Nó thì khó khăn nhưng thú vị.

Xem thêm: Nokia Lumia 625, Cách Tạo Tài Khoản Microsoft Cho Lumia 625, Cách Lập Tài Khoản Microsoft Cho Lumia 625

Write your schedule in your exercise book. Then ask & answer question about your schedule with a partner. (Viết thời khóa biểu của chúng ta vào vở bài xích tập. Tiếp đến hỏi và vấn đáp các câu hỏi về thời khóa biểu của em với chúng ta học.)

Gợi ý: các bạn viết thời khóa biểu dạng bảng vào vở bài tập, sau đó phụ thuộc vào bảng để hỏi và trả lời các câu hỏi giống như:

A: When do you have Math?

B: I have Literature classes on Monday và Wednesday.

A: What other classes vị you have on Monday?

B: I have English và History.

A: When do you have Literature class?

B: .....

6. Read.

(Đọc.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài nghe:

SCHOOLS IN THE USA

Schools in the USA are a little different from schools in Viet Nam. Usually, there is no school uniform. Classes start at 8.30 each morning and the school day ends at 3.30 or 4 o’clock. There are no lessons on Saturday.

Students have one hour for lunch & two 20-minute breaks each day. One break is in the morning, the other is in the afternoon. Students often go khổng lồ the school cafeteria và buy snacks and drinks at a break or at lunchtime. The most popular after-school activities are baseball, football & basketball.

Hướng dẫn dịch:

TRƯỜNG HỌC Ở MỸ

Trường học tập ở Mỹ thì hơi khác với trường học ở Việt Nam. Hay thì không có đồng phục học tập sinh. Giờ học bước đầu lúc 8 tiếng 30 từng sáng cùng ngày học tập ở trường xong vào lúc 3h 30 hoặc 4 giờ. Không tồn tại giờ học tập vào thứ Bảy.

Học sinh gồm một giờ đồng hồ để ăn trưa cùng hai lần giải lao trăng tròn phút từng ngày. Một đợt giải lao vào buổi sáng, lần kia vào buổi chiều. Học viên thường đi mang đến quán ăn tự ship hàng của trường nhằm mua món ăn nhẹ cùng đồ uống vào khung giờ giải lao hoặc giờ ăn trưa. Các vận động ngoại khóa thịnh hành nhất là nhẵn chày, soccer và nhẵn rổ.

Questions: true or false? check the boxes. (Câu hỏi: đúng tuyệt sai? Đánh vết vào hộp.)

T F
a) Students bởi not usually wear school uniform.v
b) There arc classes on Saturday morning.v
c) Students don"t have a break on the afternoon.v
d) The school cafeteria sells food to lớn students.v
e) The school cafeteria only mở cửa at lunch time.v
f) Baseball is an unpopular after-school activity.v

7. Play with words.

(Chơi cùng với chữ.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

What vày I vì chưng at school?

In Literature, I read a book

And write about what I read.

In trang chủ Economics, I learn to lớn cook

And what our bodies need.

In History, I study the past

And how the world changes.

In Geography, I study the world,

Its rivers và mountain ranges.

I have several classes every day.

And learn what, where và how.

What is my favorite class today?

The one we are learning now.

Hướng dẫn dịch:

*

Remember.

(Ghi nhớ.)

*

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 B. The library trang 47-50

B. The library (Phần trang SGK giờ đồng hồ Anh 7)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài nghe:

Librarian: As you can see, this is our library and those are our books. These racks have magazines và those have newspapers. These shelves on the left have math và science books: chemistry, physics & biology. Those shelves on the right have history và geography books, dictionaries và literature in Vietnamese.

Hoa: Are there any English books?

Librarian: Yes. Those books at the back of the library are in English. There are readers, novels, reference books & dictionaries. OK. Now, follow me lớn the đoạn phim room next door.

Hướng dẫn dịch:

Thủ thư: Như các em có thể thấy, đây là thư viện của bọn họ và tê là sách của chúng ta. Phần đông giá đỡ này còn có tạp chí và số đông giá đỡ kia tất cả báo. Các cái kệ bên trái này còn có sách toán cùng sách khoa học: hóa học, đồ dùng lý với sinh học. Các chiếc kệ bên đề nghị kia gồm sách lịch sử và địa lý, từ điển và cửa nhà văn học bởi tiếng Việt.

Hoa: tất cả sách giờ Anh nào ko ạ?

Thủ thư: Có. Hầu hết cuốn sách sinh sống cuối thư viện kia là sách bởi tiếng Anh. Gồm sách gọi thểm, tè thuyết, sách xem thêm và trường đoản cú điển. Được rồi. Bây giờ, hãy theo cô thanh lịch phòng video clip bên cạnh.

Trả lời câu hỏi:

a) Where are the magazines? (Các cuốn tạp chí sinh hoạt đâu?)

=> The magazines are on the racks.b) Where are the newspapers? (Các tờ báo ngơi nghỉ đâu?)

=> The newspapers are on the racks, too.c) What books are on the left? (Sách gì ở mặt trái?)

=> On the left are the shelves of Math & Science books.d) What books are on the right? (Sách gì ở mặt phải?)

=> On the right are the shelves of History and Geography books, dictionaries và Literature in Vietnamese.e) Where are the books in English? (Các sách giờ đồng hồ Anh ở đâu?)

=> The books in English are at the back of the library.f) What time does the library open? (Mấy giờ thư viện mở cửa?)

=> The library opens at 7 am.g) What time does it close? (Mấy giờ đồng hồ thư viện đóng cửa?)

=> It closes at half past 4.30 pm. 2. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Tiếp nối luyện tập với chúng ta học.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

Nga: Good morning.

Librarian: Good morning. Can I help you?

Nga: Yes. Where can I find the math books, please?

Librarian: They’re on the shelves on the left.

Nga: do you have magazines & newspapers here?

Librarian: Yes. They"re on the racks in the middle.

Nga: Thank you very much.

Librarian: You"re welcome.

Hướng dẫn dịch:

Nga: xin chào cô.

Thủ thư: chào em. Cô rất có thể giúp gì không?

Nga: Vâng. Thư cô, em có thể tìm những sách toán sống đâu?

Thủ thư: bọn chúng ở trên các kệ ở bên trái.

Nga: Ở đây gồm tạp chí với báo không?

Thủ thư: Có. Chúng ở trên những giá đỡ sinh sống giữa.

Nga: Cảm ơn cô khôn xiết nhiều.

Thủ thư: không có gì.

Now ask and answer questions about the library plan in B1. (Bây giờ đồng hồ hỏi và vấn đáp các câu hỏi về sơ trang bị thư viện ở bài xích tập B1.)

Gợi ý:

1. Where are the magazines & newspapers?

=> They are on the racks in the middle of the library.

2. Where are the shelves of maths and science books?

=> They"re on the left of the library.

3. Where are the History & Geography books?

=> They"re on the shelves on the right.

4.

Xem thêm: Cách Cài Win Không Cần Usb 2021, Cài Win 10 Từ Ổ Cứng Mà Không Cần Usb

What kinds of books are on the shelves at the back of library?

=> They"re English books, novels, dictionaries và reference books.

3. Listen. Where are they?

(Nghe. Bọn chúng ở đâu?)

Bài nghe:

Label the shelves and racks in your exercise book. (Ghi tên những kệ sách và giá sách vào vở bài bác tập của em.)

*

1. Study area 4-5. Magazines - newspapers2. Science và Math books 6-7. English books3. Geography, History books 8. Librarian"s deskNội dung bài xích nghe: