Hàm đếm số lần xuất hiện của nhiều giá trị

     
Excel mang đến qmc-hn.com 365 Excel đến qmc-hn.com 365 dành mang lại máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong số hàm thống kê, để đếm con số ô đáp ứng nhu cầu một tiêu chí; ví dụ như để đếm mốc giới hạn một thành phố nhất định xuất hiện thêm trong danh sách khách hàng.

Bạn đang xem: Hàm đếm số lần xuất hiện của nhiều giá trị

Trong biểu mẫu đơn giản nhất, COUNTIF đến biết:

=COUNTIF(Bạn ao ước tìm ở đâu?, bạn muốn tìm quý giá nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm những ô mà bạn muốn đếm. Phạm vi hoàn toàn có thể chứa số, mảng, phạm vi mang tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu phương pháp chọn phạm vi vào một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô làm sao sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng một số như 32, một so sánh như "> 32", một ô như B4, hoặc một tự như "táo".

COUNTIF chỉ sử dụng một tiêu chuẩn duy nhất. Sử dụng COUNTIFS nếu bạn muốn dùng những tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng các ví dụ này trong Excel, hãy coppy dữ liệu trong bảng dưới rồi ốp lại ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Hiệu quả là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô đựng đào (giá trị trong A4) trong những ô từ A2 tới A5. Hiệu quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo (giá trị vào A2) cùng cam (giá trị vào A3) trong số ô trường đoản cú A2 tới A5. Tác dụng là 3. Cách làm này áp dụng COUNTIF hai lần để xác minh nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí ứng với 1 biểu thức. Bạn có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng 55 vào các ô từ B2 tới B5. Hiệu quả là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 vào các ô từ B2 tới B5. Dấu và (&) sáp nhập toán tử so sánh khác với () và giá trị trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Tác dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,") hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các vấn đề Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về giá trị sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Để khớp những chuỗi dài ra hơn nữa 255 cam kết tự, hãy cần sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi dài khác").

Xem thêm: Soạn Chị Em Thúy Kiều Ngữ Văn 9, Chị Em Thúy Kiều

Không trả về tác dụng khi bạn muốn đợi bao gồm kết quả.

Đảm bảo gồm ghi đối số criteria trong lốt ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp gỡ lỗi #VALUE! khi tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xảy ra khi công thức gồm chứa hàm tham chiếu mang đến ô hoặc phạm vi vào một sổ làm việc đóng và các ô được tính toán. Để tác dụng này hoạt động, sổ thao tác khác đề xuất được mở.

Những bí quyết thực hành xuất sắc nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không khác nhau chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói phương pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký kết tự đại diện

Có thể dùng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*)—trong criteria. Một vết chấm hỏi khớp cùng với một ký tự lẻ tẻ bất kỳ. Một lốt sao khớp với chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm vết chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy nhập một vệt sóng (~) trước ký kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") đang tìm những trường hợp có "táo" với chữ cái cuối cùng rất có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm quý hiếm văn bản, hãy bảo đảm dữ liệu không chứa khoảng tầm trắng ở đầu, khoảng tầm trắng ở cuối, việc áp dụng không thống nhất dấu trích dẫn thẳng cùng cong hoặc cam kết tự không in ra. Trong những trường hòa hợp này, COUNTIF có thể trả về quý hiếm không mong muốn.

Thử sử dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, sử dụng phạm vi gồm tên

COUNTIF hỗ trợ các phạm vi sẽ đặt tên trong phương pháp (chẳng hạn như =COUNTIF(trái cây,">=32")-COUNTIF(trái cây,">85"). Phạm vi có tên có thể nằm trong trang tính hiện tại tại, một trang tính không giống trong thuộc sổ thao tác làm việc hoặc từ bỏ sổ làm việc khác. Để tham chiếu xuất phát từ một sổ làm việc khác, sổ làm việc thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không còn đếm những ô dựa trên màu fonts chữ hoặc nền ô. Tuy nhiên, Excel cung cấp Hàm do người dùng xác minh (UDF) bằng cách sử dụng các thao tác làm việc qmc-hn.com Visual Basic for Applications (VBA) trên những ô dựa vào màu font chữ hoặc nền. Đây là lấy ví dụ về cách bạn có thể Đếm số ô tất cả màu ô thế thể bằng phương pháp sử dụng VBA.

Xem thêm: Có Nên Dán Cường Lực Cho Iphone Hay Không? Có Nên Dán Kính Cường Lực Cho Iphone Không


Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.