Hòa Tan Hoàn Toàn 8 862 Gam Hỗn Hợp Gồm Al Và Mg

     

Cho dung dịch X chứa 0,05 mol Al3+; 0,1 mol Mg2+; 0,1 mol NO3–; x mol Cl– ; y mol Cu2+.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 8 862 gam hỗn hợp gồm al và mg

– Nếu cho dung dịch X chức năng với hỗn hợp AgNO3 dư thì thu được 43,05 gam kết tủa.

Xem thêm: Hướng Sử Dụng Bò Sữa Hà Lan, Hà Lan: “Bí Quyết” Chăn Nuôi Bò Sữa

– Nếu mang đến 450 mL dung dịch NaOH 1,0M vào dung dịch X thì cân nặng kết tủa thu được là (Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn)


Cho m gam Mg vào dung dịch đựng 0,1 mol AgNO3 với 0,25 molCu(NO3)2, sau một thời gian thu được 19,44 gam kết tủa với dung dịch X chứa 2 muối. Bóc lấy kết tủa, thêm tiếp 8,4 gam bột fe vào dung dịch X, sau thời điểm các bội nghịch ứng trọn vẹn thu được 9,36 gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Cho 6,72 gam lếu láo hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bội phản ứng hết với 500 ml hỗn hợp HNO3 a (M) loãng dư chiếm được 0,448 lít khí NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Hỗn hợp X có thể hòa tan về tối đa 8,4 gam Fe. Quý hiếm của a sớm nhất với


Hấp thụ hoàn toàn 0,56 lít CO2 (đktc) vào 50 ml dung dịch gồm K2CO3 1,0M cùng KOH xM, sau thời điểm các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y. Cho cục bộ Y chức năng với hỗn hợp BaCl2 dư, thu được 9,85 gam kết tủa. Quý giá của x là


Cho láo lếu hợp tất cả 1,68 gam Fe cùng 2,88 gam Cu vào 400 mL dung dịch cất hỗn hợp có H2SO4 0,75M và NaNO3 0,3M. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X với khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Mang lại V (mL) hỗn hợp NaOH 1,0M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là phệ nhất. Gi| trị tối thiểu của V là


Hòa tan trọn vẹn hỗn thích hợp X gồm Fe(NO3)2, Fe3O4, MgO cùng Mg vào dung dịch chứa 9,22 mol HCl loãng. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ cất 463,15 gam muối clorua và 29,12 lít (đktc) khí Z tất cả NO và H2 có tỉ khối đối với H2 là 69/13. Thêm NaOH dư vào hỗn hợp Y, sau làm phản ứng thấy xuất hiện thêm kết tủa T. Nung T trong bầu không khí đến cân nặng không đổi được 204,4 gam hóa học rắn M. Biết vào X, oxi chiếm 29,68% theo khối lượng. Phần trăm cân nặng MgO trong X ngay gần nhất với cái giá trị nào dưới đây?


Câu 9:


Nung nóng các thành phần hỗn hợp chứa các chất có cùng số mol bao gồm Al(NO3)3, NaHCO3, Fe(NO3)3, CaCO3 mang lại khi khối lượng không đổi, thu được hóa học rắn X. Tổng hợp X vào nước dư, thu được hỗn hợp Y và chất rắn Z. Thổi luồng khí co (dùng dư) qua hóa học rắn Z, nung lạnh thu được hóa học rắn T.

Xem thêm: Đoạn Văn Tiếng Anh Nói Về Gia Đình, Đoạn Văn Tiếng Anh Về Gia Đình (5 Mẫu)

Các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nhận định nào sau đó là đúng?


Câu 10:


Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ nhì α-amino axit bao gồm công thức dạng H2NCxHyCOOH) bởi dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Còn mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư, nhận được m gam muối. Giá trị của m là


Câu 11:


Xà phòng hóa chất nào dưới đây thu được glixerol?


Câu 12:


Este Z 1-1 chức, mạch hở được tạo nên thành tự axit X với ancol Y. Đốt chạy trả toán 2,15 gam Z, chiếm được 0,1 mol CO2 và 0,075 mol H2O. Mặt khác, cho 2,15 gam Z chức năng vừa đầy đủ với dung dịch KOH, nhận được 2,75 gam muối. Bí quyết của X cùng Y thứu tự là


Câu 13:


Cho 2,81 gam hỗn hợp A tất cả 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan toàn vẹn trong 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M thì cân nặng hỗn hợp những muối sunfat khan tạo nên là


Câu 14:


Chất X (có M = 60 và chứa C, H, O). Hóa học X phản bội ứng được cùng với Na, NaOH và NaHCO3. Tên thường gọi của X là


Câu 15:


Thủy phân hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp hai este solo chức, mạch hở E, F (ME 2SO4 quánh ở 140°C thu được hỗn hợp Z. Trong Z tổng cân nặng của những ete là 8,04 gam (hiệu suất ete hóa của các ancol hầu như là 60%). Cô cạn hỗn hợp X được 53,0 gam chất rắn. Nung chất rắn này cùng với CaO cho đến khi bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6,72 lít các thành phần hỗn hợp khí T (đktc). Cho các phát biểu sau:

(1) hóa học F gia nhập phản ứng tráng bội nghĩa (2) khối lượng của E trong các thành phần hỗn hợp là 8,6 gam

(3) trọng lượng khí T là 2,55 gam (4) tổng thể nguyên tử vào F là 12

(5) trong Z gồm chứa ancol propylic

Số tuyên bố đúng là:


Hỏi bài
*

Trang web share nội dung miễn phí dành cho những người Việt.


tài liệu theo lớp
nội dung bài viết theo lớp
thắc mắc theo lớp
cơ chế

trình làng về doanh nghiệp

chế độ bảo mật

Điều khoản dịch vụ


links

khóa huấn luyện bài giảng

Hỏi đáp bài xích tập

Giải bài bác tập các môn

bộ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện thắc mắc

tài liệu miễn phí tổn

Thông tin điều khoản


liên hệ với shop chúng tôi

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, nước ta

vietjackteam
gmail.com

*
*


- bạn đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền