Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm ba bao al al2o3

     

Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Ba(OH)2 bao gồm cùng số mol vào nước, nhận được 500 ml hỗn hợp Y và a mol H2. Hấp thụ từ từ 3,6a mol CO2 vào 500 ml hỗn hợp Y, kết quả thí nghiệm được màn biểu diễn bằng thiết bị thị sau:

*

Giá trị của m là
Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm ba bao al al2o3

Lấy m gam tất cả hổn hợp bột Al với Fe2O3 đem phản ứng sức nóng nhôm. Để nguội thành phầm sau đó tạo thành hai phần không phần đông nhau. Phần 1 cho chức năng với dung dịch NaOH dư, nhận được 8,96 lít khí H2 (đktc) cùng phần không tan có khối lượng bằng 44,8% cân nặng phần 1. Phần 2 hòa tan trọn vẹn trong hỗn hợp HCl thu được 2,688 lít H2 (đktc). Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Cho 8,63 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Na, K, ba và Al2O3 (trong kia oxi chiếm 19,57% về khối lượng) tan không còn vào nước thu được dung dịch Y cùng 1,344 lít H2 (đktc). Mang lại 320 ml dung dịch HCl 0,75M vào hỗn hợp Y, chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Hòa tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp Al với Mg trong V ml hỗn hợp HNO3 2,5 M. Ngừng phản ứng thu được dung dịch X ( không chứa muối amoni) với 0,084 mol các thành phần hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ khối đối với oxi là 31:24. Cho từ từ hỗn hợp NaOH 2M vào hỗn hợp X thì lượng kết tủa trở nên thiên theo thiết bị thị hình vẽ dưới đây:

*

Giá trị của m cùng V theo thứ tự là
Xem thêm: Bài Thơ Em Yêu Anh Lãng Mạn, Ngọt Quá Đi, Đọc Là Say Ngay, Bài Thơ: Em Yêu Anh Người Đàn Ông Lam Lũ (Tác Giả

Hỗn vừa lòng X gồm Al, Ca, Al4C3 cùng CaC2. Cho 40,3 gam X vào nước dư, chỉ thu được hỗn hợp Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốy cháy hết Z nhận được 20,16 lít khí CO2 (đktc) với 20,7 gam H2O. Nhỏ dại từ từ V lít dung dịch HCl xM vào Y, được tác dụng biểu diễn theo như hình vẽ

*

Giá trị x sớm nhất với:


Hòa tan hoàn toàn a gam Al trong hỗn hợp Ba(OH)2, thu được dung dịch X. Nhỏ rất thủng thẳng dung dịch H2SO4 0,5M vào dung dịch X và lắc dịu để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc tổng cân nặng kết tủa (m gam) theo thể tích hỗn hợp H2SO4 (V ml) như sau:

*

Giá trị của a là
Xem thêm: Nghị Luận Vai Trò Của Sách Đối Với Đời Sống Nhân Loại, Vai Trò Của Sách Đối Với Con Người

*