KHI NÀO THÊM S HOẶC ES

     

- những động tự tận cùng bởi Y, nếu trước Y là phụ âm thì ta đổi Y thành I rồi thêm ES, giả dụ trước Y là nguyên âm thì chỉ cần thêm S:

study – studies

play – plays.

- những trường phù hợp còn lại chỉ cần thêm S sau cồn từ.

work – works

Cách phát âm các từ sau khi thêm S hoặc ES:

– phân phát âm là/s/khi từ bỏ tận cùng bằng các phụ âm vô thanh:/p/, /t/, /k/, /f/, /θ/ (P, T, K, F-PH-GH, TH):

*

– phân phát âm là/ɪz/khi tự tận thuộc bằng những phụ âm gió:/s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ (S-CE-X, Z-ZE-SE, SH, GE, CH, GE):

*

– vạc âm là/z/khi tự tận cùng bằng các phụ âm hữu thanh:/b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ cùng cácnguyên âm:

*
– ngôi trường hợp quan trọng đặc biệt với âm/θ/sẽ có 2 biện pháp đọc là/z/hoặc/s/khi thêm Svào cuối câu, ví dụ:Chú ý:

Bath

(v,n)

Baths

/bæθs/ – /bæðz/

Tắm

– trường hợp đặc biệt quan trọng với từHOUSE/haʊs/:

House

(n)

Houses

/ˈhaʊsɪz/

Wrong

Những ngôi nhà

House

(n)

Houses

/ˈhaʊzɪz/

Right

Những ngôi nhà

2. NGUYÊN TẮC THÊM "-ING" SAU ĐỘNG TỪ:

Động từ tận cùng bởi "e" bỏ "e" thêm "ing"

love => loving

write => writing

Động tự tận cùng là "ee" không thay đổi và thêm "ing"

agree => agreeing

see => seeing

Khi đụng từ tận cùng là 1 trong nguyên âm + phụ âm (trừ r,h,w,x,y,) gấp rất nhiều lần phụ âm với thêm "ing"

stop => stopping

play => playing

Động từ có 2 âm tiết cùng trọng âm nằm ở âm tiết vật dụng 2, gấp đôi phụ âm với thêm "ing"

begin => beginning

prefer => preferring

Một số ngôi trường hợp yêu cầu học trực thuộc lòng

lie => lying

die => dying

3. NGUYÊN TẮC THÊM "ED"

Động từ tận thuộc là "e" hoặc "ee" chỉ cần thêm "-d"

live => lived

agree => agreed

Đối với những động từ 1 vần, tận cùng bởi một nguyên âm + một phụ âm (trừ h, w, x, y), họ phải gấp rất nhiều lần phụ âm trước lúc thêm "–ed"

fit => fitted

stop => stopped

Đối với đụng từ bao gồm 2 âm tiết cùng dấu nhận ở âm cuối, ta cũng phải gấp hai phụ âm với khi thêm "–ed":

permit => permitted

prefer=> preferred

Động trường đoản cú tận cùng bởi phụ âm "y" ta chia ra 2 trường hợp:

+ trước y là phụ âm, thay đổi "y" thành "i" cùng thêm "ed"

Study => studied

+ trước "y" là nguyên âm giữ nguyên và thêm "ed"

play => played

Cách phạt âm các động từ sau thời điểm thêm ED:

*

*****

qmc-hn.com

The more we care -The more you succeed

Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo công tác phổ thông.Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.Dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT và các chứng chỉ quốc tế