Khối Lượng Bình Brom Tăng

     

Em ko cần hỏi phổ biến chung như vậy. Vì so với mỗi một việc thì lại khác.Bạn sẽ xem: khối lượng bình brom tăng

Ví dụ: Dẫn lếu hợp bao gồm 2 khí là metan cùng etilen trải qua bình đựng hỗn hợp nước brom. Sau phản ứng thấy trọng lượng bình brom tạo thêm m gam và bao gồm V lít khí thoát ra...

Bạn đang xem: Khối lượng bình brom tăng

VẬY trong việc này, m gam brom tăng lên là bởi vì đâu???

Chính là vì khí etilen phản nghịch ứng cùng với brom, nên đã bị giữ lại sinh hoạt trong bình brom. Khí metan ko phản ứng thì đã thoát ra ngoài.

PTHH: C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

Vậy m(gam) =metilen.


*

Một bình kín chứa 0,04 mol C2H2, với 0,06 mol H2, một không nhiều bột Ni. Nung lạnh bình sau một thời hạn thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ khí Y vào dung dịch brom dư thì gồm 0,896 lít tất cả hổn hợp khí Z bay ra. Tỉ khối của Z đối với H2 bởi 4,5. Vậy trọng lượng bình đựng dung dịch brom tăng thêm là

A. 0,6 gam

B.1,2 gam

C.0,8 gam

D.0,84 gam

Đáp án C

Một bình kín chứa 0,04 mol C2H2; 0,06 mol H2, một ít Ni.Nung → hhY.hhY + Br2 dư thì gồm 0,04 mol hhZ bay ra. DZ/H2 = 4,5.• Theo bảo toàn khối lượng: mC2H2 + mH2 = mbình brom tăng + mZ→ mbình brom tăng = 0,04 x 26 + 0,06 x 2 - 0,04 x 9 = 0,8 gam

Dẫn 2 mol một olefin X qua hỗn hợp brom dư, cân nặng bình sau phản bội ứng tăng 56 gam. Vậy công thức phân tử của X là:

A.C2H4.

B.C3H6.

C.C4H8.

D.C5H10.

35. Mang đến 0,2 mol hỗn hợp X gồm etan,propan cùng propen qua dd brom dư thấy trọng lượng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí sót lại đem đốt cháy trọn vẹn thu đc 6,48g nước. Vậy % thể tích etan , propan cùng propen theo thứ tự là?

m tăng = mC3H6 = 4.2 (g)

=> nC3H6 = 0.1 mol

Đặt :

nC2H6 = a (mol)

nC3H8 = b (mol)

=> a + b = 0.2 - 0.1 = 0.1 (mol ) (1)

nH2O = 6.48/18 = 0.36 (mol)

Bảo toàn H :

6a + 8b = 0.36*2 = 0.72 (2)

(1) , (2) :

a = 0.04

b = 0.06

%C2H6 = 0.04 / 0.2 * 100% = 20%

%C3H6 = 0.1/0.2 * 100% = 50%

%C3H8 = 100 - trăng tròn - 50 = 30%

Cho 0,2 mol các thành phần hỗn hợp X gồm etan, propan với propen qua hỗn hợp brom dư, thấy trọng lượng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí sót lại đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6,48g nước. Vậy % thể tích etan, propan với propen lần lượt là

A. 30%, 20%, 50%.

B. 20%, 50%, 30%.

Xem thêm: Giun Đũa Và Những Điều Cần Biết Để Phòng Bệnh Giun Đũa Người Ta Phải Rửa Tay

D. 20%, 30%, 50%.

khối lượng bình brom tăng 4,2g ⇒ mC3H6 = 4,2g ⇒ nC3H6 = 0,1

⇒ nAnkan = 0,2 – 0,1 = 0,1

Đặt nC2H6 = a ; nC3H8 = b

có a+ b = nAnkan = 0,1 (1)

3a + 4b = nH2O = 6,48 : 18 = 0,36 (2)

Từ (1) với (2) ⇒ a = 0,04 ; b = 0,06

⇒ %VC2H6 = 0,04 : 0,2 = 20%

%VC3H8 = 30%

%VC3H6 = 50%

Đáp án D.

Cho axetilen vào trong bình dung dịch brom dư. Cân nặng bình tăng lên a gam, a là cân nặng của

A. Dung dịch brom

B. Cân nặng brom

C. Axetilen

D. Brom cùng khí axetilen

Cho 22,4 lít khí (đktc) hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) bao gồm tỉ khối đối với He bằng 5,5 qua bột Ni nung rét thu được hỗn hợp Y. Cho các thành phần hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z tất cả tỉ khối so với H2bằng 11,5. Khối lượng bình brom đang tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C. 10 gam.

D. 17,4 gam.

Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Cho 22,4 lít khí (đktc) hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) bao gồm tỉ khối đối với He bằng 5,5 qua bột Ni nung rét thu được các thành phần hỗn hợp Y. Cho tất cả hổn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát thoát khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z tất cả tỉ khối so với H2 bởi 11,5. Trọng lượng bình brom đã tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam

C. 10 gam

D. 17,4 gam

Chọn D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Cho 22,4 lít khí (đktc) các thành phần hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) bao gồm tỉ khối đối với He bởi 5,5 qua bột Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y. Cho các thành phần hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z tất cả tỉ khối đối với H2 bằng 11,5. Trọng lượng bình brom vẫn tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C. 10 gam.

D.

Xem thêm: Hãy Giải Thích Ý Nghĩa Câu Tục Ngữ Thất Bại Là Mẹ Thành Công ❤️️15 Bài Hay

17,4 gam.

Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Dẫn 6,72 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí tất cả CH4 , C2H4 qua bình Brom dư thấy trọng lượng bình đựng hỗn hợp Brom tăng 5,6 gam . Tính % về trọng lượng của từng hiddro cacbon có trong hỗn hợp ?