Kiểm Tra Hóa 10 Chương 1

     

Đề chất vấn 1 ngày tiết Hóa 10 Chương 1 - Đề 2

ĐỀ BÀI

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: vào nguyên tử, hạt với điện tích âm là

A. Proton. B. Electron. C. Proton, electron. D. Nơtron.

Bạn đang xem: Kiểm tra hóa 10 chương 1

Câu 2: những nguyên tử 

*
bao gồm cùng

A. Số khối B. Số proton

C. Số nơtron D. Sốđơn vị điện tích hạt nhân

Câu 3: vào tự nhiên, Sb gồm 2 đồng vị là:

*
 chiếm 62% cùng
*
 chiếm 38%. Nguyên tử khối trung bình của Sb là:

A. 122 B. 121,76 C. 121,70 D. 121,80

Câu 4: Phân lớp nào sau đây được gọi là bão hòa?.

A. 1s2 B. 2p5 C. 3d5 D. 4p4

Câu 5: Cho thông số kỹ thuật e của các nguyên tố sau. Khẳng định nguyên tố như thế nào là sắt kẽm kim loại ?

A. 1s22s22p63s2 B. 1s22s22p63s23p6

C. 1s22s22p3 D. 1s22s22p63s23p5

Câu 6:Cho nguyên tử 

*
. Số hạt notron nguyên tử kia là

9 B. 19 C. 10 D. 18

Câu 7: Một nguyên tử gồm 9 electron cùng hạt nhân của nó có 10 nơtron. Số hiệu nguyên tử Z là

A. 9. B. 10. C. 28. D. 19.

Xem thêm: Bài Văn Nghị Luận Về Lòng Dũng Cảm Siêu Hay, Viết Đoạn Văn Về Lòng Dũng Cảm

Câu 8: thông số kỹ thuật e của nguyên tử photpho (Z=15) là

A. 1s22s22p63s23p3 B. 1s22s22p63s23p6 

C. 1s22s22p63s23p4 D. 1s22s22p63s23p5

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tự luận (6 điểm).

Bài 1 ( 3 điểm). Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = 13, Z = 17, Z =10

Bài 2 (2 điểm) thành phần R gồm tổng số những hạt là 46, trong đó hạt mang điện nhiều hơn thế số hạt không có điện là 14

a. Hãy xác minh A, Z với kí hiệu nguyên tử của nguyên tố R.

Xem thêm: Ngữ Văn 9 Các Phương Châm Hôi Thoại, Các Phương Châm Hội Thoại

b, Viết cấu hình electron nguyên tử và dự đoán đặc thù của

Câu 3 (1,0 điểm). Đồng trong tự nhiên và thoải mái có 2 đồng vị là 

*
. Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của Cu là 63,54. Xác minh % từng đồng vị.