LẦN LƯỢT ĐẶT CÁC ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU U1 U2 U3

     

Câu 9827: Lần lượt đặt những điện áp luân chuyển chiều u1 = U√2 cos(100 πt + φ1); u2 = U√2 cos(120 πt + φ2) và u3 = U√2 cos (110 πt + φ3) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần R, cuộn cảm thuần gồm độ từ bỏ cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối liền thì cường độ cái điện trong đoạn mạch gồm biểu thức tương ứng là: i1 = I√2 cos100πt; i2 = I√2 cos(120πt + ); i3 = I"√2 cos(110πt - ). đối chiếu I và I’, ta có:

A.

Bạn đang xem: Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều u1 u2 u3

I = I’.

B. I = I’ √2.

Xem thêm: Học Tiếng Anh Qua Truyện: Sự Tích Ngày Thất Tịch Tiếng Anh Là Gì

C. I D.

Xem thêm: Cách Chứng Minh 3 Đường Thẳng Đồng Quy, Đồng Quy Là Gì

I > I’. 


Giải bỏ ra tiết:

Chọn C

Với tần số

*
*
thì cực hiếm I bằng nhau,như vậy tần số cùng hưởng phải nằm giữa khoảng cho và lúc đó
*
.Vì 
*
nằm trong lòng cùng nên giá trị ngay sát giá trị cộng hưởng rộng nên
*
to hơn
*
.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát