Mẫu giấy viết thư upu

     

Bạn đang xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và thiết lập ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (66.04 KB, 2 trang )


1. Mẫu giấy viết thư UPU lần trang bị 50 số 1

Họ và tên học sinh: ………...………

Giới tính: ………

Ngày tháng năm sinh : ………...………

Dân tộc: ……….

Bạn đang xem: Mẫu giấy viết thư upu

Học sinh lớp: ………...……….

Trường: ……….………....

Thành phố: ……….……...

Tỉnh: ………...

BÀI DỰ THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 50 - 2020

“Em hãy viết thông điệp giữ hộ một người lớn về nuốm giới họ đang sống”

...

...

...

...

Xem thêm: Soạn Địa 9 Bài 12 : Sự Phát Triển Và Phân Bố Công Nghiệp, Bài 12: Sự Phát Triển Và Phân Bố Công Nghiệp

...

...

...

...

...

...

2. Chủng loại giấy viết thư UPU lần sản phẩm công nghệ 50 số 2

- Họ với tên: ...

- tháng ngày năm sinh: ...

Xem thêm: Ngày Buồn Rười Rượi Là Ngày Mà Tôi Tăng Cân, Ngày Buồn Rười Rượi Là Ngày Mà Tôi Tăng

- Giới tính: ...


*
một số trong những biện pháp nhằm tăng mạnh tiêu thụ thành phầm tại nhà máy sản xuất dịch vụ dịch vụ thương mại da giầy Việt Nam.docx 70 584 3
*
một vài biện pháp nhằm tăng mạnh tiêu thụ SP tại nhà máy sản xuất SX DV TM da giầy vn 58 350 1
*
một số trong những biện pháp nhằm tăng cường tiêu thụ thành phầm tại nhà máy sản xuất sản xuất dịch vụ thương mại dịch vụ da giầy vn 71 499 0
*
triển khai xong Kế toán nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm hoá trên Tổng doanh nghiệp Da giầy việt nam 55 352 0
*
77 hoàn thiện Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm hoá tại Tổng công ty Da giầy vn 55 349 0
*
Đẩy táo tợn tiêu thụ thành phầm tại xí nghiệp thương mại dịch vụ da giầy việt nam 71 235 0
*
hoàn thành xong kế toán nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm & hàng hóa tại Tổng doanh nghiệp Da giầy nước ta 42 381 0
*
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI da GIÀY VIỆT nam 17 279 0
*
THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI da GIẦY VIỆT nam giới 35 248 0