Ngôn Ngữ Đánh Dấu Siêu Văn Bản

     

I.Khái niệmHTML giỏi HyperText Markup Language là ngôn ngữ lưu lại siêu văn bản, đấy là một ngữ điệu thông dụng được định dạng nhằm báo cho trình duyệt y Web – website Browser làm vắt nào để hiện thị một trang web trên màn hình hiển thị máy tính.Bạn sẽ xem: Ngôn ngữ lưu lại siêu văn bản

ngữ điệu HTML không phải là 1 ngôn ngữ lập trình, HTML hotline là ngôn ngữ chỉ vị nó gồm những tập hợp nhỏ tuổi các nhóm ký kết tự theo một phép tắc mà họ dùng để luật kiểu dáng, vị trí, phương thức của văn bản, ảnh, âm nhạc hay bất...


Bạn đang xem: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản

*

CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ ĐÁNH DẤU SIÊU VĂN BẢN HTML – HYPER TEXT MAKEUP LANGUAGE Khái niệmI. HTML xuất xắc HyperText Markup Language là ngôn ngữ khắc ghi siêu văn bản, đấy là một ngôn từ thông dụng được định dạng để báo mang đến trình coi xét Web – web Browser làm thay nào để hiện thị một trang web trên màn hình máy tính. Ngữ điệu HTML không phải là 1 ngôn ngữ lập trình, HTML call là ngôn ngữ chỉ vì chưng nó gồm những tập hợp nhỏ tuổi các nhóm ký kết tự theo một quy tắc mà bọn họ dùng để luật kiểu dáng, vị trí, phương pháp th ức c ủa văn bản, ảnh, âm thanh hay bất kể một đối tượng người dùng nào khác với sự link giữa chúng. Các trang viết bằng ngôn ngữ HTML có cấu tạo như sau: tiêu đề là những dòng chú thích--> thông tin được đặt giữa hai vết tag với là nội dung của trang web Một tư liệu HTML có hai phần riêng biệt là phần đầu (head) và phần thân (body). Phần đầu tiềm ẩn những tin tức về tài liệu và không được hiển thị lên trên màn hình. Phần thân chứa đựng mọi thứ trình diễn lên trên màn trong khi là 1 phần của trang Web. Toàn bộ quá trình để thành lập và hoạt động một trang HTML bên trong cặp tag … . Bên trong cặp tag … là cặp tag … và tiếp nối là cặp tag … lưu lại ý: − Tag … được đặt ở giữa hai cặp tag … ý nghĩa sâu sắc của cặp tag … được áp dụng để thừa nhận dạng của một tài liệu cùng được hiển thị trên thanh title của cửa sổ Browser − Tag chú thích được bao bởi vì . Mẫu văn bản giữa đa số tag này KHÔNG được hiển thị trong trang Web, tag này dùng làm đặt những tin tức ghi chú hoặc phân tích và lý giải làm rõ thêm ý nghĩa cho câu chữ Môn học: thương mại dịch vụ điện tử cùng Ứng dụng internet Trang 1 trang Web. Khi trang Web có tương đối nhiều thông tin với trở nên tinh vi thì bọn họ cần phải sử dụng những tag này nhằm minh hoạ và ghi chú Ý nghĩa của các Tag HTMLII. Những thẻ không ngừng mở rộng trong phần thẻ tag với thẻ tag 1. A. Thẻ tag Đây là thẻ bao gồm yếu của tập tin dạng HTML, thẻ lưu lại điểm ban đầu và dứt nội dung của một tập tin dạng html. Ví dụ: văn bản file gồm gồm 2 phần là và b. Thẻ tag nội dung nằm giửa thẻ nầy là phần tiêu đề của trang Web, thẻ này không hiển thị lúc trình trông nom Web Browse gọi tập tin html. Thương hiệu tiêu đề ra mắt tập tin  Phần không ngừng mở rộng trong thẻ tag Trong văn bản thẻ tag hoàn toàn có thể chứa những thành phần sau: − Thẻ tag dùng để làm khai báo một add cơ phiên bản cho tập tin dạng html − Thẻ tag dùng để làm đặt tên tiêu đề cho tập tin dạng html − Thẻ tag dùng làm chứa những thông tin khác tập tin dạng html. C. Thẻ tag Đây là thẻ cất nội dung thiết yếu của tập tin html Cú pháp ngôn từ của tập tin html được chèn tại đây  các thuộc tính của thẻ − BACKGROUND: sử dụng một tập tin hình hình ảnh làm nền cho website Môn học: dịch vụ thương mại điện tử với Ứng dụng mạng internet Trang 2 Cú pháp ngôn từ của tập tin html được chèn tại đây Lưu ý: nền game phải có dạng thức *.gif tuyệt *.jpg, nếu cần sử dụng trình xem xét Web internet Explorer đang hổ trợ thêm dạng *.bmp. Mã nguồn test Chao mung cac ban den voi lop hoc Thuong mai dien tu va nhàn nhã Internet hiện trên trình chăm nom WebMôn học: thương mại dịch vụ điện tử và Ứng dụng InternetTrang 3 − BGCOLOR: Xác lập màu nền cho trang web Cú pháp câu chữ của tập tin html được chèn tại trên đây Lưu ý: với "#rrggbb" là quý hiếm hexadecimal (thập lục) red-green-blue.Hệ màu được cấu hình thiết lập theo hệ thập lục phân Trình chăm bẵm Web Netscape rất có thể xác lập 140 màu sắc theo hệ thập lục như sau: màu hiển thị Số thập lục phân màu hiển thị Số thập lục phân aliceblue #F0F8FF antiquewhite #FAEBD7 aqua #00FFFF aquamarine #7FFFD4 azure #F0FFFF beige #F5F5DC bisque #FFE4C4 black #000000 blanchedalmond #FFEBCD xanh #0000FF blueviolet #8A2BE2 brown #A52A2A burlywood #DEB887 cadetblue #5F9EA0 chartreuse #7FFF00 chocolate #D2691E coral #FF7F50 cornflowerblue #6495ED cornsilk #FFF8DC crimson #DC143C cyan #00FFFF darkblue #00008B darkcyan #008B8B darkgoldenrod #B8860B darkgray #A9A9A9 darkgreen #006400 darkkhaki #BDB76B darkmagenta #8B008B darkolivegreen #556B2F darkorange #FF8C00 darkorchid #9932CC darkred #8B0000 darksalmon #E9967A darkseagreen #8FBC8F darkslateblue #483D8B darkslategray #2F4F4F darkturquoise #00CED1 darkviolet #9400D3 deeppink #FF1493 deepskyblue #00BFBF dimgray #696969 dodgerblue #1E90FF firebrick #B22222 floralwhite #FFFAF0 forestgreen #228B22 fuchsia #FF00FF gainsboro #DCDCDC ghostwhite #F8F8FF gold #FFD700 goldenrod #DAA520 gray #808080 green #008000 greenyellow #ADFF2F honeydew #F0FFF0Môn học: thương mại dịch vụ điện tử và Ứng dụng InternetTrang 4 Trình coi ngó Web Netscape có thể xác lập 140 màu theo hệ thập lục như sau: color hiển thị Số thập lục phân màu hiển thị Số thập lục phân hotpink #FF69B4 indianred #CD5C5C indigo #4B0082 ivory, #FFFFF0 khaki #F0E68C lavender #E6E6FA lavenderblush #FFF0F5 lawngreen #7CFC00 lemonchiffon #FFFACD lightblue #ADD8E6 lightcoral #F08080 lightcyan #E0FFFF lightgoldenrodyellow #FAFAD2 lightgreen #90EE90 lightgrey #D3D3D3 lightpink #FFB6C1 lightsalmon #FFA07A lightseagreen #20B2AA lightskyblue #87CEFA lightslategrey #778899 lightsteelblue #B0C4DE lightyellow #FFFFE0 lime #00FF00 limegreen #32CD32 linen #FAF0E6 magenta #FF00FF maroon #800000 mediumaquamarine #66CDAA mediumblue #0000CD mediumorchid #BA55D3 mediumpurple #9370DB mediumseagreen #3CB371 mediumslateblue #7B68EE mediumspringgreen #00FA9A mediumturquoise #48D1CC mediumvioletred #C71585 midnightblue #191970 mintcream #F5FFFA mistyrose #FFE4E1 moccasin #FFE4B5 navajowhite #FFDEAD- navy #000080 oldlace #FDF5E6 olive #808000 olivedrab #6B8E23 orange #FFA500 orangered #FF4500 orchid #DA70D6 palegoldenrod #EEE8AA palegreen #98FB98 paleturquoise #AFEEEE palevioletred #DB7093 papayawhip #FFEFD5 peachpuff #FFDAB9 peru #CD853F pink #FFC0CB plum #DDA0DD powderblue #B0E0E6 purple #800080 red #FF0000 rosybrown #BC8F8F royalblue #4169E1 saddlebrown #8B4513 salmon #FA8072 sandybrown #F4A460 seagreen #2E8B57 seashell #FFF5EE sienna #A0522D silver #C0C0C0 skyblue #87CEEB slateblue #6A5ACD slategray #708090Môn học: thương mại điện tử cùng Ứng dụng InternetTrang 5 Trình chú tâm Web Netscape rất có thể xác lập 140 màu sắc theo hệ thập lục như sau: màu hiển thị Số thập lục phân màu hiển thị Số thập lục phân snow #FFFAFA springgreen #00FF7F steelblue, #4682B4 tan #D2B48C teal #008080 thistle #D8BFD8 tomato #FF6347 turquoise #40E0D0 violet #EE82EE wheat #F5DEB3 trắng #FFFFFF whitesmoke #F5F5F5 yellow #FFFF00 yellowgreen #9ACD32 Trình ưng chuẩn Web mạng internet Explorer hoàn toàn có thể xác lập 16 màu theo tên gọi như sau: màu sắc hiển thị color hiển thị màu hiển thị color hiển thị black Silver Gray trắng Maroon Red Purple Fuchsia Green Lime Olive Yellow Navy xanh Teal Aqua − TEXT: nằm trong tính này chỉ định màu mang đến văn bản thường vào tập tin html Cú pháp câu chữ của tập tin html được chèn tại trên đây Lưu ý: biện pháp xác lập màu giống như BGCOLOR.Môn học: thương mại dịch vụ điện tử cùng Ứng dụng InternetTrang 6 Mã nguồn demo Chao mung cac ban den voi lop hoc Thuong mai dien tu va thong dong Internet hiển thị trên trình trông nom Web − LINK, VLINK với ALINK: những thuộc tính này cần sử dụng chỉ định màu cho những dòng văn phiên bản là đối tượng người dùng chủ mang lại mối nối liên kết. Trong những số đó LINK là link chưa coi VLINK là link đã coi ALINK là links đang xemMôn học: dịch vụ thương mại điện tử và Ứng dụng InternetTrang 7 Cú pháp ngôn từ của tập tin html được chèn tại phía trên Lưu ý: mang định là LINK=blue (#0000FF), VLINK=purple (#800080) và ALINK=red (#FF0000). Cách thức xác lập màu tương tự BGCOLOR và TEXT − LEFTMARGIN: trực thuộc tính này dùng làm canh lề trái. Cú pháp ngôn từ của tập tin html được chèn tại phía trên Lưu ý: X là một vài nguyên, được tính bằng số lượng pixel từ phía trái sang Mã nguồn chạy thử Chao mung cac ban den voi lop hoc Thuong mai dien tu va ung dung Internet hiện trên trình thông qua WebMôn học: thương mại điện tử và Ứng dụng InternetTrang 8 − TOPMARGIN: ở trong tính này dùng để canh lề bên trên Cú pháp ngôn từ của tập tin html được chèn tại phía trên Lưu ý: X là một vài nguyên, được xem bằng số lượng pixel từ bên trên xuống dưới Mã nguồn kiểm tra Chao mung cac ban den voi lop hoc Thuong mai dien tu va nhàn Internet hiện trên trình chăm chút WebMôn học: thương mại điện tử với Ứng dụng InternetTrang 9 những thẻ có mang đoạn văn bản, hình dáng chữ 2. Thẻ tag P: Định nghĩa đoạn văn bản. A.

Xem thêm: Soi Kèo, Dự Đoán Tỉ Số Bồ Đào Nha Vs Thổ Nhĩ Kỳ, 02H45 Ngày 25/3Xem thêm: Tả Cô Giáo Của Em Nhiều Tình Cảm Tốt Đẹp, Bài Văn Tả Cô Giáo Hay Chất Chứa Nhiều Cảm Xúc

Cú pháp: câu chữ đoạn văn bạn dạng Các thuộc tính của thẻ p.  − ... : toàn bộ nội dùng nằm trong lòng tag này sẽ tiến hành canh về bên phía trái lề trang web. Đây cũng là thẻ khoác định. − ... : tất cả nội dung nằm giữa hai tag này sẽ tiến hành canh thân − ... : tất cả nội dung nằm giữa hai tag này sẽ được canh bắt buộc Mã nguồn chạy thử Day la noi dung doan text Môn học: dịch vụ thương mại điện tử cùng Ứng dụng InternetTrang 10 hiện trên trình coi ngó Web Thẻ tag BR: dùng để làm xuống dòng. B. Cú pháp: Mã nguồn chạy thử Day la noi dung doan text thu 1 Day la noi dung doan text thu 2 Day la noi dung doan text thu 3 hiện trên trình phê duyệt WebMôn học: thương mại điện tử và Ứng dụng InternetTrang 11 Thẻ tag H: Quy định kích thước của tiêu đề. C. Cú pháp: tiêu đề Trong đó: x =1,2,3,4,5,6. X càng nhỏ dại cỡ chữ càng lớn. Mã nguồn thử nghiệm Tieu de teo chu lon nhat (H1) Tieu de co chu lon thu hai (H2) Tieu de co chu lon thu bố (H3) Tieu de teo chu lon thu tu (H4) Tieu de teo chu lon thu nam giới (H5) Tieu de teo chu nho nhat Môn học: dịch vụ thương mại điện tử và Ứng dụng InternetTrang 12 hiển thị trên trình chuyên chú Web Thẻ tag B: Hiển thị chữ in đậm. D. Cú pháp: Phần chữ đậm Mã nguồn chạy thử Phan text chu khong to lớn dam Phan text chu khổng lồ dam hiện trên trình thông qua WebMôn học: dịch vụ thương mại điện tử cùng Ứng dụng InternetTrang 13 Thẻ tag I: Hiển thị chữ in nghiêng. E. Cú pháp: Phần chữ nghiêng Mã nguồn demo Phan text chu khong in nghieng Phan text chu in nghieng hiện trên trình lưu ý WebMôn học: thương mại điện tử và Ứng dụng InternetTrang 14 Thẻ tag U: Hiển thị chữ gạch chân. F. Cú pháp: Phần chữ gạch men chân Mã nguồn chạy thử Phan text chu khong gach chan Phan text chu gach chan Môn học: thương mại dịch vụ điện tử và Ứng dụng InternetTrang 15 hiển thị trên trình thông qua Web Thẻ tag FONT: hình thức font chữ. G. Cú pháp: một vài tên phông thông dụng: .VnTime; .VnTimeH; .VnArial; .VnArialH;.VnAvant; Mã nguồn thử nghiệm Môn học: dịch vụ thương mại điện tử và Ứng dụng InternetTrang 16 Phần text gồm font Arial theo chuẩn chỉnh Unicode, kích cỡ chữ bằng 2, màu black Hiển thị trên trình duyệt Web Thẻ tag Sub: Hiển thị chữ bé dại chỉ số dưới. H. Cú pháp: Phần chữ nhỏ chỉ số dưới Mã nguồn thử nghiệm Đối tượngChi so duoi hiển thị trên trình chuẩn y WebMôn học: thương mại điện tử và Ứng dụng InternetTrang 17 Mã nguồn test Phan test font chu Arial theo chuan Unicode, teo chu bang 3, mau doChi so duoi hiện trên trình chăm chút WebMôn học: dịch vụ thương mại điện tử và Ứng dụng InternetTrang 18 Thẻ tag Sup: Hiển thị chữ nhỏ chỉ số trên. I. Cú pháp: Phần chữ nhỏ tuổi chỉ số bên trên Mã nguồn kiểm tra Đối tượngChi so duoi Môn học: dịch vụ thương mại điện tử cùng Ứng dụng InternetTrang 19 hiện trên trình chăm sóc Web Mã nguồn demo Phan kiểm tra font chu Arial theo chuan Unicode, teo chu bang 3, mau xanhChi so tren Môn học: dịch vụ thương mại điện tử và Ứng dụng InternetTrang 20