Nhân đa thức với đa thức bài tập

     

Nhân đa thức với nhiều thức là giữa những phép tính vô cùng khó, đòi hỏi người có tác dụng phải bao gồm kiến thức, sự nhanh nhạy và cẩn thận. Bây giờ Kiến sẽ gửi đến chúng ta về bài xích tập và chỉ dẫn giải cách làm về nhân nhiều thức với đa thức. Gồm 10 thắc mắc trắc nghiệm và có hướng dẫn chi tiết . Các bạn hãy cùng xem thêm với kiến nhé.

Bạn đang xem: Nhân đa thức với đa thức bài tập

*

Bài tập nhân đối kháng thức với nhiều thức toán lớp 8 chọn lọc

Bài 1:Kết quả của phép tính (x -2)(x +5) bằng ?

x2- 2x - 10.x2+ 3x - 10x2- 3x - 10.x2+ 2x - 10

Bài 2:Thực hiện nay phép tính

*
ta có hiệu quả là ?

28x - 3.28x - 5.28x - 11.28x - 8.

Bài 3:Giá trị của x thỏa mãn ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ 1 là ?

x = - 1.x = x =
*
.x = 0

Bài 4:Biểu thức rút gọn gàng của biểu thức A = ( 2x - 3 )( 4 + 6x ) - ( 6 - 3x )( 4x - 2 ) là ?

0B.40x- 40xD.Kết trái khác.

Bài 5:Rút gọn gàng biểu thức A = (x + 2).(2x - 3) + 2 ta được:

2x2+ x - 4 B. X2+ 4x - 32x2– 3x + 2 D. –2x2+ 3x -2

Bài 6:Rút gọn biểu thức A = (2x2+ 2x).(-2x2+ 2x ) ta được:

4x4+ 8x3+ 4x2 B. –4x4+ 8x3–4x4+ 4x2 D. 4x4- 4x2

Bài 7:Biểu thức A bởi ?

*

Bài 8:Tính giá trị biểu thức: A = (x + 3).(x2– 3x + 9) tại x = 10

1980 B. 12011302 D.1027

Bài 9:Tìm x biết: (2x + 2)(x - 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

*

Bài 10:Tìm x biết: (3x + 1). (2x- 3) - 6x.(x + 2) = 16

x = 2 B. X = - 3x = - 1 D. X = 1

Giải tập nhân solo thức với nhiều thức toán lớp 8 lựa chọn lọc

Câu 1: Giải bài xích tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta bao gồm ( x - 2 )( x + 5 ) = x( x + 5 ) - 2( x + 5 )

= x2+ 5x - 2x - 10 = x2+ 3x - 10.

Chọn lời giải B.

Xem thêm: Tổng Hợp Status, Những Câu Thả Thính Về Nước Hoa ? Những Câu Nói Hay Về Nước Hoa, Danh Ngôn, Stt Hay

Câu 2: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta gồm ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ 1

⇔ ( 2x - x2+ 2 - x ) - ( 3x2+ 6x + 5x + 10 ) = - 4x2+ 1

⇔ - 4x2- 10x - 8 = - 4x2+ 1 ⇔ - 10x = 9 ⇔ x =

Vậy nghiệm x ở đây là

*
.

Chọn giải đáp B.

Câu 3: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta gồm ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ 1

⇔ ( 2x - x2+ 2 - x ) - ( 3x2+ 6x + 5x + 10 ) = - 4x2+ 1

⇔ - 4x2- 10x - 8 = - 4x2+ 1 ⇔ - 10x = 9 ⇔ x = - 9/10

Vậy quý hiếm x đề nghị tìm là x = - 9/10.

Chọn lời giải B.

Câu 4: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có A = ( 2x - 3 )( 4 + 6x ) - ( 6 - 3x )( 4x - 2 )

= ( 8x + 12x2- 12 - 18x ) - ( 24x - 12 - 12x2+ 6x )

= 12x2- 10x - 12 - 30x + 12x2+ 12 = 24x2- 40x.

Chọn lời giải D.

Xem thêm: Vẽ Biểu Đồ Thể Hiện Tốc Độ Tăng Trưởng, Sản Lượng Điện

Câu 5: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta có: A = (x + 2).(2x - 3) + 2

A = x.(2x – 3) + 2. (2x – 3) + 2

A = 2x2– 3x + 4x - 6 + 2

A = 2x2+ x – 4

Chọn giải đáp A

Câu 6: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta có: A = (2x2+ 2x).(-2x2+ 2x )

A = 2x2.(-2x2+ 2x) + 2x.(-2x2+ 2x)

A = 2x2.(-2x2) + 2x2.2x + 2x. (-2x2) + 2x .2x

A = -4x4+ 4x3- 4x3+ 4x2

A = -4x4+ 4x2

Chọn câu trả lời C

Câu 7: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta có:

*

Câu 8: Giải bài xích tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta có: A = (x + 3).(x2– 3x + 9)

A = x .(x2– 3x + 9) + 3.(x2– 3x + 9)

A = x3– 3x2+ 9x + 3x2– 9x + 27

A = x3+ 27

Giá trị biểu thức lúc x = 10 là : A = 103+ 27 = 1027

Chọn câu trả lời D

Câu 9: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta có: (2x + 2)(x - 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

⇔ 2x.(x - 1) + 2(x - 1) - x(2x + 1) – 2.(2x +1)= 0

⇔ 2x2– 2x + 2x – 2 - 2x2– x - 4x – 2 = 0

⇔ - 5x - 4 = 0

⇔ - 5x = 4

⇔ x =

*

Chọn đáp án A

Câu 10: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta có:

⇔ (3x + 1).(2x - 3) - 6x.(x + 2) = 16

⇔ 3x(2x - 3) + 1.(2x – 3 ) - 6x. X – 6x . 2 = 16

⇔ 6x2– 9x + 2x – 3 – 6x2- 12x = 16

⇔ -19x = 16 + 3

⇔ - 19x = 19

⇔ x = - 1

Chọn lời giải C

Các bài bác tập nhân đa thức với đa thức chọn lọc trên vị Kiến biên soạn. Muốn rằng sẽ mang về cho chúng ta kiến thức ngã ích, phương thức giải hay và rất có thể vận dụng vào các bạn tập kho hay trong những bài kiểm tra, học kì . Các bạn hãy đọc và làm cho lại đông đảo dạng toán như vậy, để bản thân rất có thể xử lý các bài toán khó nhanh hơn. Chúc các bạn đạt thành tích cao trong các bài bình chọn và bài thi chuẩn bị tới.