Nhiễm Sắc Thể Và Đột Biến Cấu Trúc Nhiễm Sắc Thể

     

Bài 5. Nhiễm sắc thể với đột biến cấu trúc NST

I. NHIỄM SẮC THỂ (NST)

Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền cấp độ tế bào:

- NST ở vi khuẩn chỉ là phân tử ADN trần, dạng vòng, không liên kết với prôtêin. Ở một số virut NST là ADN trần hoặc ARN.

Bạn đang xem: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

- Ở sinh vật nhân thực NST được cấu tạo từ chất nhiễm sắc chủ yếu là ADN với prôtêin histon.

- Ở TB xôma NST tồn tại thành từng cặp tương đồng có 1 cặp NST giới tính.

- Bộ NST của mỗi loài SV đặc trưng về số lượng, hình thái cấu trúc.

Mỗi nhiễm sắc thể giữ vững hình thái, cấu trúc đặc thù qua những thế hệ tế bào cùng cơ thể, nhưng gồm biến đổi qua các giai đoạn của chu kì tế bào.

Cấu trúc rất hiển vi

Đơn vị cơ bản cấu tạo bắt buộc NST là nucleoxom. Mỗi nucleoxom gồm 8 phân tử protein histon được quấn quanh bởi 1 ¾ vòng ADN tương ứng với 146 cặp nucleotit

Các nucleoxom cạnh nhau được nối với nhau bởi một đoạn ADN tạo thành chuỗi nucleoxom (sợi cơ bản)

Sợi cơ bản (11nm) -> Sợi nhiễm sắc (30nm) -> Cromatit (700nm) -> NST (1400nm)

II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

1. Khái niệm về đột biến cấu trúc NST

Đột biến cấu trúc NST là sự rứa đổi trong cấu trúc của từng NST → Sắp xếp lại các gen, tuyệt giảm hoặc tăng số lượng gene trên NST dẫn đến núm đổi hình dạng cùng cấu trúc của NST.

Xem thêm: Chữa Đau Chân Răng Phải Làm Sao, Nguyên Nhân Gây Buốt Nhức Chân Răng

2. Tại sao gây đột biến cấu trúc NST

+ vì chưng tác động của những tác nhân gây đột biến vào ngoại cảnh (vật lí, hóa học)

+ do rối loạn trao đổi chất nội bào, làm cho NST bị đứt gãy

+ vì rối loạn quy trình tự nhân đôi của NST, tuyệt tiếp hợp trao đổi chéo cánh không bình thường của các crômatit.

3. Đặc điểm của các loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

*

* Ý nghĩa:

- Với tiến hoá: Cấu trúc lại hệ ren → biện pháp li sinh sản → sinh ra loài mới.

- Với di truyền học: xác định vị trí của gene trên NST qua nghiên cứu mất đoạn NST → Lập bản đồ gen.

- Với chọn giống: Ứng dụng tổ hợp các gen trên NST → tạo giống mới.

Xem thêm: Công Thức Tính Lượng Máu Trong Cơ Thể Người Có Bao Nhiêu Lít Máu?

* Cơ chế tầm thường của ĐBCTNST: những tác nhân gây đột biến phá vỡ cấu trúc NST→dẫn đến sự cố kỉnh đổi trình tự và số lượng các gen, làm cố kỉnh đổi hình dạng NST.