Những Bài Toán Khó Lớp 5

     

30 BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎILỚP 5(CÓ LỜI GIẢI)

Bài 1: đến hai hình vuông ABCD và MNPQ như trong hình vẽ. Biết BD = 12 cm. Hãy tính diện tích phần gạch chéo.

Bạn đang xem: Những bài toán khó lớp 5

Bài giải:

*

Diện tích tam giác ABD là:

(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông ABCD là:

36 x 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn AEOK là:

72 : 4 = 18 (cm2)

Do đó: OE x OK = 18 (cm2)

r x r = 18 (cm2)

Diện tích hình tròn trụ tâm O là:

18 x 3,14 = 56,92 (cm2)

Diện tích tam giác tháng = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)

Diện tích hình vuông MNPQ là:

9 x 4 = 36 (cm2)

Vậy diện tích phần gạch chéo là:

56,52 - 36 = 20,52 (cm2)

Bài 2: Bạn Toàn nhân một số với 2002 nhưng “đãng trí” quên viết 2 chữ số 0 của số 2002 yêu cầu kết quả “bị” giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã định nhân số làm sao với 2002?

Bài giải: Vì "đãng trí" bắt buộc bạn Toàn đã nhân nhầm số đó với 22.

Thừa số thứ nhị bị giảm đi số đơn vị là: 2002 - 22 = 1980 (đơn vị).

Do đó kết quả bị giảm đi 1980 lần thừa số thứ nhất, với bằng 3965940 đơn vị.

Vậy thừa số thứ nhất là: 3965940 : 1980 = 2003.

Bài 3: Người ta cộng 5 số và phân tách cho 5 thì được 138. Nếu xếp những số theo thứ tự lớn dần thì cộng 3 số đầu tiên và phân chia cho 3 sẽ được 127, cộng 3 số cuối và phân tách cho 3 sẽ được 148. Bạn tất cả biết số đứng giữa theo thứ tự trên là số làm sao không?

Bài giải: 138 là trung bình cộng của 5 số, đề xuất tổng 5 số là: 138 x 5 = 690.

Tổng của ba số đầu tiên là: 127 x 3 = 381.

Tổng của bố số cuối thuộc là: 148 x 3 = 444.

Tổng của nhị số đầu tiên là: 690 - 444 = 246.

Số ở giữa là số đứng thứ ba, yêu cầu số ở giữa là: 381 - 246 = 135.

Bài 4: Cho bảng ô vuông gồm 10 dòng và 10 cột. Nhị bạn Tín cùng Nhi tô màu những ô, mỗi ô một màu sắc trong 3 màu: xanh, đỏ, tím. Bạn Tín bảo: "Lần như thế nào tô ngừng hết các ô cũng có 2 mẫu mà trên 2 cái đó bao gồm một màu sắc tô số ô chiếc này bằng sơn số ô mẫu kia". Bạn Nhi bảo: "Tớ phạt hiện ra bao giờ cũng có 2 cột được tô như thế". Nào, bạn hãy mang đến biết ai đúng, ai sai?

Bài giải: Giả sử số ô tô màu đỏ ở tất cả những dòng đều không giống nhau mà mỗi dòng có 10 ô nên số ô được tô màu đỏ không nhiều nhất là:

0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 (ô).

Lí luận tương tự với color xanh, màu sắc tím ta cũng bao gồm kết quả như vậy.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sinh Học 8 Bài 14 : Bạch Cầu, Giải Vbt Sinh Học 8 Bài 14: Bạch Cầu

Do đó bảng sẽ gồm ít nhất 45 + 45 + 45 = 135 (ô). Điều này mâu thuẫn với bảng chỉ bao gồm 100 ô.

Chứng tỏ ít nhất phải gồm 2 mẫu mà số ô tô bởi cùng một màu là như nhau.

Đối với các cột, ta cũng lập luận tương tự như trên. Bởi vì đó cả hai bạn đều nói đúng.

Bài 5:Tìm 4 số tự nhiên tất cả tổng bằng 2003. Biết rằng nếu xóa bỏ chữ số mặt hàng đơn vị của số thứ nhất ta được số thứ hai. Nếu xóa bỏ chữ số sản phẩm đơn vị của số thứ hai ta được số thứ ba. Nếu xóa bỏ chữ số mặt hàng đơn vị của số thứ ba ta được số thứ tư.

Bài giải: Số thứ nhất không thể nhiều hơn 4 chữ số bởi tổng 4 số bằng 2003. Nếu số thứ nhất tất cả ít hơn 4 chữ số thì sẽ ko tồn tại số thứ tư. Vậy số thứ nhất phải bao gồm 4 chữ số.

Gọi số thứ nhất là abcd (a > 0, a, b, c, d 7 vị nếu b nhỏ hơn hoặc bằng 7 thì bbb + cc + d nhỏ hơn 892 ; b 892. Suy ra b chỉ bao gồm thể bằng 8.

Thay b = 8 vào (**) ta được:

888 + cc + d = 892

cc + d = 892 - 888

cc + d = 4

Từ đây suy ra c chỉ có thể bằng 0 cùng d = 4.

Vậy số thứ nhất là 1804, số thứ hai là 180, số thứ cha là 18 với số thứ tư là 1.

Thử lại: 1804 + 180 + 18 + 1 = 2003 (đúng)

Bài 6:Một người với ra chợ 5 giỏ táo bị cắn dở gồm nhì loại. Số táo khuyết trong mỗi giỏ lần lượt là: 20 ; 25 ; 30 ; 35 cùng 40. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại táo. Sau khoản thời gian bán hết một giỏ apple nào đó, người ấy thấy rằng : Số táo bị cắn loại 2 còn lại đúng bằng nửa số táo khuyết loại 1. Hỏi số táo bị cắn dở loại 2 còn lại là bao nhiêu?

Bài giải: Số táo người đó mang ra chợ là:

20 + 25 + 30 + 35 + 40 = 150 (quả)

Vì số apple loại 2 còn lại đúng bằng nửa số táo khuyết loại 1 nên sau thời điểm bán, số táo bị cắn dở còn lại phải phân chia hết mang đến 3.

Vì tổng số táo bị cắn mang ra chợ là 150 quả phân chia hết mang đến 3 yêu cầu số táo apple đã cung cấp phải phân tách hết mang đến 3. Trong những số 20, 25, 30, 35, 40 chỉ có 30 phân tách hết đến 3. Vì vậy người ấy đã phân phối giỏ táo khuyết đựng 30 quả.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Và Dàn Ý Thuyết Minh Về Hoa Mai Hay Nhất, Thuyết Minh Về Hoa Mai Ngày Tết

Tổng số apple còn lại là:

150 - 30 = 120 (quả)

Ta bao gồm sơ đồ biểu diễn số hãng apple của loại 1 với loại 2 còn lại:

*

Số táo apple loại 2 còn lại là:

120 : (2 + 1) = 40 (quả)

Vậy người ấy còn lại giỏ đựng 40 quả chính là số táo bị cắn dở loại 2 còn lại.