Phan Châu Trinh Và Xu Hướng Cải Cách

     

- Đấu tranh ôn hòa, bởi những phương án cải cách như cải thiện dân trí dân quyền, dựa vào Pháp để đánh đổ vua quan phong con kiến hủ bại, xem kia là điều kiện tiên quyết nhằm giành độc lập.

Bạn đang xem: Phan châu trinh và xu hướng cải cách

*


b) Hoạt động:

- Năm 1906, ông cùng một đội sĩ phu khu đất Quảng như Huỳnh Thúc Kháng, nai lưng Quý Cáp, Ngô Đức Kế mở cuộc di chuyển Duy tân ở Trung kỳ:

+ Về khiếp tế: Chú ý cổ động thực nghiệp, lập hội gớm doanh. Cải cách và phát triển nghề thủ công, làm cho vườn, lập “nông hội”,...

+ Về giáo dục: mở trường dạy theo phong cách mới để nâng cao dân trí, dạy dỗ chữ Quốc ngữ, các môn học mới sửa chữa cho Tứ thư, Ngũ khiếp của Nho học…

Về văn hóa: vận động cải tân trang phục với lối sống: cắt tóc ngắn, ăn diện “Âu hóa”, hủy diệt mê tín dị đoan và các hủ tục phong kiến,...

=> tư tưởng Duy tân khi bước vào quần bọn chúng đã vượt qua khuôn khổ ôn hòa, trở thành cuộc chống chọi quyết liệt, điển hình là trào lưu chống Thuế ở Trung kì (1908).

- Năm 1908, sau trào lưu chống thuế làm việc Trung kì, Pháp bọn áp dữ dội, Phan Châu Trinh bị án phạm nhân 3 năm sống Côn Đảo.

Xem thêm: Amazon

- Năm 1911, chính quyền thực dân chuyển Phan Châu Trinh thanh lịch Pháp.

=> Phan Châu Trinh là nhà giải pháp mạng tiêu biểu cho khuynh hướng cách tân ở nước ta đầu vậy kỷ XX.

=> Cuộc vận động Duy tân là 1 trong cuộc vận động yêu nước gồm nội dung đa phần là cải cách về văn hóa - làng hội, nối liền với giáo dục lòng yêu nước, tranh đấu cho dân tộc bản địa thoát khỏi giai cấp ngoại xâm.

Xem thêm: Thức Uống Thanh Lọc Cơ Thể, Đẹp Da, Giảm Cân, 8 Loại Nước Thanh Lọc Cơ Thể Vào Buổi Sáng

SO SÁNH CHỦ TRƯƠNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHAN BỘI CHÂU VÀ PHAN CHÂU TRINH


* tương tự nhau:

- bắt nguồn từ lòng yêu nước để đi kiếm con mặt đường giải phóng cho dân tộc.- Đều đại diện thay mặt cho phong trào dân tộc dân chủ của tầng lớp sĩ phu yêu nước văn minh đầu ráng kỉ XX.- tạo thành những cuộc vận động phương pháp mạng bắt đầu theo tuyến đường dân chủ tư sản.- Thống độc nhất vô nhị về chủ trương chiến lược, thống nhất về mục tiêu cách mạng là mong mỏi cứu nước, cứu dân, nối liền dân cùng với nước, gắn cứu giúp nước với duy tân làm non sông phát triển theo hương giải pháp mạng tứ sản đứnglên con đường chủ nghĩa tư bản.- Được sự ủng hộ vồ cập của đông đảo quần bọn chúng nhân dân. Mặc dù cả hai xu thế cách mạng này mọi chưa xây dựng được rất nhiều cơ sở kiên cố cho xã hội.- Do tinh giảm về tầm chú ý và tứ tưởng nên cả hai xu thế cách mạng này hầu hết bị thất bại.