Phản ứng của một vài vật liệu polime với kiềm

     

I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Xem sét 1. Sự đông tụ protein lúc đun nóng

Cách tiến hành:Cho vào ống nghiệm 2-3 ml dung dịch protein 10% (lòng white trứng 10%) cùng đun lạnh ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn cho tới khi sôi khoảng chừng 1 phút.

Bạn đang xem: Phản ứng của một vài vật liệu polime với kiềm

Hiện tượng:Dung dịch protein đục dần kế tiếp đông tụ lại thành từng mảng phụ thuộc vào thành ống nghiệm.

Giải thích:Vì thành phần bao gồm của lòng trắng trứng là protein yêu cầu dễ bị đông tụ khi đun nóng.

2. Bội phản ứng màu biure

Cách tiến hành:Cho vào ống nghiệm 1 ml hỗn hợp protein 10%, 1 ml dung dịch NaOH 30% cùng một giọt hỗn hợp CuSO42%. Lắc vơi ống nghiệm.

Hiện tượng:Dung dịch lộ diện màu tím sệt trưng.

Giải thích:Do NaOH làm phản ứng với CuSO4tạo ra Cu(OH)2theo PTHH:

2NaOH + CuSO4→ Na2SO4+ Cu(OH)2

Phản ứng thân Cu(OH)2với các nhóm peptit -CO-NH- sinh sản ra sản phẩm màu tím.

Xem thêm: Học Tiếng Anh 123 Có Tốt Không, Tại Sao Tiếnganh123

3. đặc điểm của một vài vật tư polime lúc đun nóng

Cách tiến hành:Dùng 4 kẹp fe kẹp 4 mẫu vật tư riêng rẽ: mẫu mã màng mỏng tanh PE, mẩu ống vật liệu bằng nhựa dẫn nước làm bởi PVC, gai len cùng vải sợi xenlulozo (hoặc bông). Hơ những vật liệu này (từng máy một) ở ngay gần ngọn lửa vài phút. Đốt những vật liệu trên.

Hiện tượng:

PVC bị tung ra trước khi cháy, cho nhiều khói đen, khí bay ra bám mùi xốc khó khăn chịu.PE bị chảy ra thành hóa học lỏng, new cháy mang lại khí, có một ít khói đen.Sợi len và vải tua cháy mạnh, khí thoát ra không có mùi.

Giải thích:

PVC cháy theo PTHH:

(C2H3Cl)n+(dfrac5n2)O2 → 2nCO2 + nH2O + nHCl

Phản ứng sinh ra khí HCl nên giữ mùi nặng xốc.

PE cháy theo PTHH:

(C2H4)n + 3nO2→ 2nCO2 + 2nH2O

Phản ứng mang đến khí CO2nên không có mùi xốc.

Xem thêm: Tại Sao Gửi Mail Không Nhận Được Thư, Tôi Không Nhận Được Bất Kỳ Email Nào

Sợi len với vải tua xenlulozơ cháy theo PTHH:

(C6H10O5)n+ 6nO2→ 6nCO2 + 5nH2O

4. Bội nghịch ứng của một vài vật liệu polime với kiềm

Cách tiến hành:

Lấy 4 ống thử đựng lần lượt những chất sau: PE, PVC (ống vật liệu nhựa dẫn nước), sợi len, Xenlulozo (hoặc bông) được tiến công theo máy tự (1), (2), (3), (4).Cho vào mỗi ống nghiệm 2 ml hỗn hợp NaOH 10%. Đun ống nghiệm mang lại sôi. Để nguội. Gạn nước của từng ống nghiệm thanh lịch ống nghiệm khác riêng rẽ, ta được các dung dịch sinh hoạt ống 1’ cùng ống 2’, ống 3’ và ống 4’.Axit hóa ống 1’ với ống 2’ bởi HNO3­ 20% rồi nhỏ tuổi thêm vào từng ống vài giọt dung dịch AgNO31%. Cho thêm vào mỗi ống nghiệm 3’, 4’ vài giọt dung dịch CuSO42%.Quan giáp rồi đun nóng cho tới sôi.

kimsa88
cf68