Pháp nổ súng xâm lược việt nam

     

(Thanhuytphcm.vn) - Đầu mon 9/1858, thực dân Pháp nổ súng đánh Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong kế hoạch sử, dân tộc ta buộc phải đương đầu với họa xâm lăng xuất phát từ 1 nước phương Tây, trọn vẹn chiếm ưu vậy về tiềm lực tởm tế, quân sự, tốt nhất là về vũ khí, technology quân sự. Với truyền thống lịch sử yêu nước nồng nàn và ý chí kiên cường, bất khuất, trong suốt nửa thời điểm cuối thế kỷ 19 (1858-1896), phần đông nhân dân bên trên khắp phần đông miền nước nhà đã kiêu dũng chiến đấu, lành mạnh và tích cực cùng quan tiền quân triều đình hoặc từ bỏ mình vực lên chống thực dân Pháp. Tuy vậy thực dân Pháp từ trần phục được triều đình bên Nguyễn, nhưng lại không thể tiêu diệt tinh thần tao loạn của dân tộc Việt Nam.

Bạn đang xem: Pháp nổ súng xâm lược việt nam


Các phong trào yêu nước vượt trội như: trào lưu Cần vương vãi do những văn thân, sĩ phu yêu thương nước lãnh đạo, ra mắt sôi nổi trong toàn quốc và kéo dài thêm hơn nữa 10 năm từ 1885 đến 1896; những cuộc nổi dậy chống quân xâm lấn ở các vùng địch chiếm đóng, tiêu biểu vượt trội như: khởi nghĩa Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Võ Duy Dương, Nguyễn Hữu Huân; những cuộc chống chọi của nhân dân những địa phương trung du miền núi, nổi bật nhất là khởi nghĩa yên Thế vì Hoàng Hoa Thám lãnh đạo (1884 - 1913); những cuộc khởi nghĩa: hương Khê (1885 - 1896) bởi Phan Đình Phùng cùng Cao chiến hạ lãnh đạo; tía Đình (1886 - 1887) vì Phạm Bành với Đinh Công Tráng đứng đầu; bãi Sậy (1885 - 1889) bởi vì Nguyễn Thiên Thuật chỉ huy; cuộc nổi dậy ở Hưng Hóa (1885 - 1889) của Nguyễn quang đãng Bích; trào lưu yêu nước theo xu hướng dân chủ bốn sản do cụ công cụ bà Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lãnh đạo; cuộc khởi nghĩa yên Bái vày Nguyễn Thái học tập lãnh đạo.

Các văn thân, sĩ phu yêu thương nước, những người dân đứng đầu những cuộc đấu tranh đã phụ thuộc vào dân, tin yêu vào sức khỏe và ý chí quật cường của nhân dân, trở nên ngọn cờ quy tụ, đoàn kết nhân dân phòng Pháp. Truyền thống lâu đời yêu nước quật cường của dân tộc bản địa trỗi dậy bạo phổi mẽ, quần chúng khắp toàn quốc tích cực vực lên chống lại kẻ thù xâm lược, đảm bảo đất nước. Nhưng bởi vì thiếu con đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức triển khai và lực lượng cần thiết nên theo lần lượt thất bại.

Xem thêm: Tác Giả Bài Hát Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu " Trải Lòng Về Nghề, Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu Là Gì


*

Đảng cộng sản việt nam ra đời, tổ chức và chỉ đạo mọi chiến thắng của cách mạng Việt Nam

3/1945, trung ương Đảng ra thông tư “Nhật - Pháp bắn nhau và hành vi của chúng ta”.

4/1945, Trung ương triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, ra quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất các lực lượng khí giới thành việt nam Giải phóng quân.

Từ mon 4/1945, cao trào phòng Nhật, cứu vớt nước ra mắt mạnh mẽ.

Đầu tháng 5/1945, bác Hồ từ bỏ Cao bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm cho căn cứ lãnh đạo cách mạng cả nước.

8/1945, họp báo hội nghị đại biểu cả nước của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) khẳng định: “Cơ hội tốt nhất cho ta giành tự do đã tới”<1> và đưa ra quyết định phát rượu cồn toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phân phát xít Nhật với tay sai trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản trị Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đồng loạt triển khai Tổng khởi nghĩa, giành thiết yếu quyền. Chỉ trong tầm 15 ngày vào cuối tháng 8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa sẽ giành chiến thắng hoàn toàn, tổ chức chính quyền trong cả nước về tay nhân dân.


*

Kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, nhờ vào sức bản thân là chính

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản trị Hồ Chí Minh, qua 9 năm tiến hành đường lối đao binh toàn dân, toàn diện, trường kỳ, phụ thuộc vào sức bản thân là chính, vừa phòng chiến, vừa loài kiến quốc, ra mức độ xây dựng, củng cố gắng thực lực, quân cùng dân ta không ngừng phát triển thế tiến công, càng đánh càng mạnh, giành những thành công to lớn. Tiêu biểu vượt trội như: Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông (1947), Chiến dịch biên thuỳ (1950), Chiến dịch tự do (1951), Chiến dịch Đông Xuân (1951 - 1952), Chiến dịch tây bắc (1952), Chiến dịch Điện Biên đậy (1954), làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn hễ địa cầu” xong xuôi thắng lợi cuộc binh cách chống thực dân Pháp xâm lược.

Nửa vào cuối thế kỷ XIX với nửa vào đầu thế kỷ XX, dân tộc bản địa ta buộc phải hai lần thực hiện kháng chiến phòng thực dân Pháp xâm lược. Kết quả của nhị cuộc nội chiến đó tuy khác nhau nhưng đều để lại những bài học lịch sử dân tộc về phát huy truyền thống cuội nguồn yêu nước, sức khỏe của lòng dân, sức khỏe của niềm tin đoàn kết toàn dân tộc cho việc nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem thêm: Cảm Nghĩ Bài Thơ Bạn Đến Chơi Nhà Của Nguyễn, Phát Biểu Cảm Nghĩ Bài Thơ Bạn Đến Chơi Nhà


*

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 hiện nay nay, bài học về lòng yêu thương nước và lòng tin đoàn kết từ nhì cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang được phát huy cao độ. đằng sau sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành năng động, sáng chế của chủ yếu phủ, cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng với sự chung mức độ đồng lòng muôn người như một của cả dân tộc cùng sự cỗ vũ của xã hội quốc tế, trận chiến “chống dịch như kháng giặc” nhất định sẽ thành công trong thời hạn không xa.

Phòng Lý luận bao gồm trị - lịch sử hào hùng Đảng

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

-------------

<1> Đảng cùng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.7, tr.424