Phép trừ phân số lớp 6

     

Quy tắc : mong muốn trừ một phân số cho 1 phân số, ta cùng số bị trừ với số đối của số

trừ.

Bạn đang xem: Phép trừ phân số lớp 6

*

Nhận xét : Phép trừ (phân số) là phép toán ngược của phép cùng (phân số).

B. CÁC DẠNG BÀI

Dạng 1. TÌM SỐ ĐỐI CỦA MỘT SỐ cho TRƯỚC

Phương pháp giải

Để kiếm tìm số đối của một trong những khác 0 , ta chỉ cần đổi vệt của nó.

Chú ý:

Số đối của 0 là 0.

Ví dụ 1.

Tìm số đối của các số sau:

2/3 ; -7 ; -3/5 ; 4/-7 ; 6/11 ; 0 ; 112.

Trả lời

Các số yêu cầu tìm theo đồ vật tự là:

-2/3 ; 7 ; 3/5 ; 4/7 ; -6/11 ; 0 ; -112.

Ví dụ 2. 

Điền số tương thích vào ô trống:

So sánh cái 1 và loại 3, em nói theo cách khác gì về ” sốđối của số đối của một số”?

*

Giải

So sánh mẫu 1 và cái 3 ta thấy: -3/4 = -3/4 ; 4/5 = 4/5 ; -7/11 = -7/11 ; 0=0

Ta rất có thể nói: số đối của số đối của một số trong những là bao gồm số đó. Ta có:

*

Dạng 2. TRỪ MỘT PHÂN SỐ cho MỘT PHÂN SỐ

Phương pháp giải

Áp dụng quy tắc tiến hành phép trừ phân số : a/b – c/d = a/b + (-c/d)

Ví dụ 3.

Tính:

*

*

Đáp số:

*

Dạng 3. TÌM SỐ HẠNG CHƯA BIẾT vào MỘT TỔNG , MỘT HIỆU

Phương pháp giải

Cần chú ý quan hệ giữa các số hạng vào một tổng, một hiệu :

Một số hạng bởi tổng trừ đi số hạng tê ;Số bị trừ bằng hiệu cộng với số trừ;Số trừ bằng số bị trừ trừ đi hiệu.

Ví dụ 4.

Tìm x, biết:

*

Giải

*

*

*

*

Ví dụ 5.

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 50% + … = -2/3 b) -1/4 + … = 2/5

c) 1/4 – … = 1/20 d) -8/13 – … = 0.

Đáp số:

a) -3/4 b) 11/15 c) 1/5 d) 8/13

Ví dụ 6.

Hoàn thành phép tính:

a) 7/9 – …/3 = 1/9 b) 1/… – -2/15 = 7/15

c) -11/14 – -4/… = -3/14 d) …/21 – 2/3 = 5/21

Đáp số:

a) 7/9 – 2/3 = 1/9 b) 1/3 – -2/15 = 7/15

c) -11/14 – -4/7 = -3/14 d) 19/21 – 2/3 = 5/21

Dạng 4. BÀI TOÁN DẪN ĐẾN PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

Phương pháp giải

Căn cứ vào đề bài, lập những phép cộng, phép trừ phân số phù hợp hợp.

Ví dụ 7.

Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài là ba phần tư km, chiều rộng lớn là 5/8 km.

a) Tính nửa chu vi của khu đất ( bởi ki-lô-mét).

Xem thêm: Trên Con Đường Thành Công Không Có Dấu Chân, Của Kẻ Lười Biếng 2023

b) Chiều dài thêm hơn chiều rộng từng nào ki-lô-mét?

Giải

a) Nửa chu vi của khu đất nền là:

3/4 + 5/8 = 11/8 (km)

b) Chiều dài thêm hơn chiều rộng là:

3/4 – 5/8 = 1/8 (km)

Ví dụ 8.

Buổi tối (từ 19 giờ đến 21 tiếng 30 phút). Bình định dành 1/4

giờ nhằm rửa bát, 1/6 giờ để quét nhà và 1 giờ để làm bài tập.

Thời gian còn lại, tỉnh bình định dành nhằm xem lịch trình phim

truyện truyền hình kéo dài trong 45 phút.

Hỏi Bình có đủ thời hạn để xem hết phim ko ?

Giải

Thời gian đêm hôm của Bình là :

21h30ph – 19h = 2h30ph = 5/2 h.

Thời gian cọ bát, quét nhà và làm bài bác tập dự tính là :

1/4 + 1/6 + 1 = 17/12 (h).

Thời gian còn lại là:

5/2 – 17/12 = 13/12 (h)

45 phút = 3 phần tư giờ . Ta có: 13/12 > 3/4 nên Bình còn thừa thời gian để xem không còn phim.

Dạng 5. THỰC HIỆN MỘT DÃY TÍNH CỘNG VÀ TÍNH TRỪ PHÂN SỐ

Phương pháp giải

Ta hay thực hiện các bước sau :

Viết phân số có mẫu âm thành phân số bằng nó và gồm mẫu dương;Thay phép trừ bởi phép cùng vói sô đối ;Quy đồng mẫu các phân sô rồi tiến hành phép cộng những tử;Rút gọn kết quả.

Tùy theo điểm lưu ý của các phân số, hoàn toàn có thể áp dụng các đặc điểm của phép cùng phân số để

việc đo lường được dễ dàng và đơn giản và thuận lợi.

Ví dụ 9.

Tính:

*

Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành xong phép tính:

*

*

Giải:

*

*

Ví dụ 10.

Tính

*

 Đáp số

*

Ví dụ 11.

Tính:

*

Giải

Dạng khác.

(Bài 61 tr. 33 SGK)

Trong nhị câu sau đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu trước tiên : Tổng của nhì phân số là một trong phân sốcó tử bằng tổng các tử, mẫu bởi tổng

các mẫu.

Câu sản phẩm công nghệ hai : Tổng của nhì phân số cùng mẫu là 1 trong phân số có cùng mẫu mã đó và gồm tử bằng

tổng các tử.

a) Câu như thế nào là câu đúng ?

b) Theo mẫu của câu đúng, hãy phát biểu tựa như cho hiệu của nhì phân số cùng mẫu.

Trả lời

a) Câu sản phẩm công nghệ hai là câu đúng.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Nhân Vật Bé Thu Trong Truyện Ngắn Chiếc Lược Ngà

b) Hiệu của nhị phân số thuộc mẫu là 1 trong những phân số tất cả cùng mẫu đó và bao gồm tử bằng hiệu các tử.