Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng

     

Bài viết trình bày định hướng phóng xạ, độ phóng xạ rất chi tiêt giúp bạn đọc gọi sâu, cố chắc con kiến thức. Bài viết trình bày từ lý thuyết đến bài xích tập áp dụng.

Bạn đang xem: Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng


PHÓNG XẠ ( hay và đầy đủ)

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÓNG XẠ.

1. Hiện tượng phóng xạ: là quá trình phân hủy tự vạc của một phân tử nhân không chắc chắn (tự nhiên tốt nhân tạo). Quá trình phân bỏ này hẳn nhiên sự tạo nên các hạt và hoàn toàn có thể kèm theo sự phạt ra những bức xạ địên từ. Hạt nhân trường đoản cú phân hủy call là hạt nhân mẹ, phân tử nhân được tạo nên thành sau khoản thời gian phân hủy hotline là hạt nhân con.

2. Đặc tính: 

*

+ Phóng xạ là phản bội ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

+ Phóng xạ mang tính chất tự phát không nhờ vào vào yếu ớt tố bên phía ngoài như: sức nóng độ, áp suất...

3. Các dạng tia phóng xạ:

4. Chu kì bán rã: là khoảng thời gian để ½ số hạt nhân nguyên tử biến đổi thành hạt nhân khác.

(T=fracln2lambda =frac0,693lambda ) : (lambda) Hằng số phóng xạ ((s^-1))

λ với T không phụ thuộc vào vào tác động bên ngoài mà chỉ phụ thuộc thực chất bên trong của chất phóng xạ.

5. Định hình thức phóng xạ: Số phân tử nhân (khối lượng) phóng xạ giảm theo qui luật hàm số mũ 

(N=N_0e^-lambda t=fracN_02^fractT;m=m_0.e^-lambda t=fracm_02^fractT)

N0, m0: số hạt nhân và khối lượng ban đầu tại t = 0.

N, m: số hạt nhân và khối lượng còn lại vào thời điểm t.

(Delta m=m_0-m ;Delta N=N_0-N)

∆m, ∆N : số hạt nhân và khối lượng bị phân tan (thành hóa học khác)

Bảng quy vẻ ngoài phân rã

 

*

Chú ý:

+ cân nặng hạt nhân bắt đầu tạo thành: (Delta m"=fracDelta N"N_A.A")

A’ là số khối của phân tử nhân mới tạo thành

+ Khối lượng hạt nhân nhỏ (chất new tạo thành sau thời gian t):

*

+ vào sự phóng xạ a, xác định thể tích (khối lượng) khí Heli tạo nên thành sau thời gian t phóng xạ.


∆ N"He = ∆N = N0 – N = N0(1- (e^-lambda .t)) = N0­(1- (2^frac-tT))

+ trọng lượng khí Heli chế tác thành sau thời gian t phóng xạ:

mHe = 4 (fracDelta N_HeN_A)

+ Thể tích khí Heli được chế tạo thành (đktc) sau thời gian t:

V = 22,4 (fracDelta N_HeN_A)

+ (N=fracmA N_A =fracVV_0N_A ;V_0 =22,4 dm^3)

+ nếu t

+ Thời gian chiếu xạ cho dịch nhân: (Delta t"=e^fracln2T.Delta t)

+ xác suất số nguyên tử (khối lượng) hóa học phóng xạ bị phóng xạ sau thời gian t phân rã là: 

*

+ phần trăm số nguyên tử (khối lượng) sót lại của hóa học phóng xạ sau thời hạn t

*

6. Bài tập

Câu 1: Chu kì buôn bán rã của một hóa học phóng xạ là khoảng thời gian để

A. Quá trình phóng xạ tái diễn như thời gian đầu.

B. Một phần hai số nguyên tử hóa học ấy chuyển đổi thành hóa học khác.

C. Khối lượng ban đầu của chất ấy sút đi một trong những phần tư.

D. Hằng số phóng xạ của hóa học ấy sụt giảm còn một nửa.


Câu 2: Một hóa học phóng xạ thuở đầu có N0 phân tử nhân. Sau 1 năm, còn lại 1 phần ba số phân tử nhân ban sơ chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số phân tử nhân còn lại chưa phân tung của chất phóng xạ kia là

A.(fracN_016) . B. (fracN_09). C.(fracN_04) . D. (fracN_06).

Câu 3: Ban đầu một hóa học phóng xạ bao gồm N0 nguyên tử. Sau 3 chu kỳ luân hồi bán rã, số phân tử nhân còn sót lại là

A.(N= fracN_08). B. (N= fracN_03). C.(N= frac7N_08). D.(N= frac3N_08).

Câu 4: Chọn tuyên bố đúng khi nói về hiện tượng phóng xạ ?

A. Hiện tượng lạ phóng xạ không phụ thuộc vào vào những tác động bên ngoài.

B. Hiện tượng kỳ lạ phóng xạ do các nguyên nhân bên trong gây ra.

Xem thêm: Tập Làm Văn 3: Viết Thư Cho Bạn Ở Nước Ngoài, Access Denied

C. Hiện tượng lạ phóng xạ luôn tuân theo định mức sử dụng phóng xạ.

D. Cả A, B, C mọi đúng.

Câu 5: hãy chọn câu đúng. Liên hệ giữa hằng số phân rã cùng chu kì phân phối rã T là

 A. (lambda =fracconstT) . B. (lambda =fracln2T). C.(lambda =fracconstsqrtT) . D. (lambda =fracconstT^2)


Câu 6: Sự phóng xạ là phản bội ứng hạt quả đât nào ?

A. Toả năng lượng. B. Ko toả, ko thu.

C. Rất có thể toả hoặc thu. D. Thu năng lượng.

Câu 7: Khi nói về việc phóng xạ, phát biểu nào dưới đấy là đúng?

A. Sự phóng xạ nhờ vào vào áp suất chức năng lên mặt phẳng của khối hóa học phóng xạ.

B. Chu kì phóng xạ của một chất nhờ vào vào khối lượng của chất đó.

C. Phóng xạ là bội phản ứng phân tử nhân toả năng lượng.

D. Sự phóng xạ dựa vào vào ánh nắng mặt trời của chất phóng xạ.

Câu 8: chọn phát biểu sai

A. Phóng xạ là quá trình hạt nhân tự phạt ra tia phóng xạ và biến hóa thành phân tử nhân khác.

B. Phóng xạ là quá trình tuần hoàn tất cả chu kì T hotline là chu kì chào bán rã

C. Phóng xạ là trường hòa hợp riêng của bội nghịch ứng phân tử nhân.

D. Phóng xạ tuân thủ theo đúng định nguyên lý phóng xạ.

Câu 9: Điều làm sao sau đó là sai khi nói tới hiện t­ượng phóng xạ? 

A. Hiện tại t­ượng phóng xạ của một hóa học sẽ xẩy ra nhanh rộng nếu cung cấp cho nó một ánh nắng mặt trời cao

B. Hiện nay t­ượng phóng xạ do nguyên nhân bên trong hạt nhân khiến ra


C. Hiện nay t­ượng phóng xạ tuân thủ theo đúng định lý lẽ phóng xạ. 

D. Hiện tại t­ượng phóng xạ là trường vừa lòng riêng của bội phản ứng phân tử nhân. 

Câu 10: chọn câu sai:

A. Sau khoảng thời gian bằng 3 lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ còn lại một phần tám

B. Sau khoảng thời gian bằng gấp đôi chu kỳ chào bán rã, hóa học phóng xạ bị phân rã bố phần tư

C. Sau khoảng thời hạn bằng gấp đôi chu kỳ phân phối rã, chất phóng xạ còn lại một phần tư

D. Sau khoảng thời gian bằng 3 lần chu kỳ luân hồi bán rã, chất phóng xạ còn lại 1 phần chín

Câu 11: Tìm tuyên bố đúng:

A. Phản nghịch ứng phân tử nhân tuân thủ theo đúng định khí cụ bảo toàn điện tích vì thế nó cũng bảo toàn số proton.

B. Phân tử nhân ko chứa những electron vì vậy trong phóng xạ b- các electron được phóng ra trường đoản cú lớp vỏ nguyên tử.

C. Phóng xạ là một trong những phản ứng hạt nhân tỏa hay thu năng lượng tùy ở trong vào các loại phóng xạ (α; β; ɣ... ).

D. Hiện tượng kỳ lạ phóng xạ tạo thành các hạt nhân mới bền chắc hơn hạt nhân phóng xạ.

Câu 12: Chu kì phân phối rã T của một chất phóng xạ là khoảng thời gian nào?

A. Sau đó, số nguyên tử phóng xạ giảm sút một nửa


B. Bởi quãng thời hạn không đổi, sau đó, sự phóng xạ lặp lại như ban đầu

C. Sau đó, hóa học ấy mất trọn vẹn tính phóng xạ

D. Sau đó, độ phóng xạ của chất giảm đi 4 lần

Câu 13: Một lượng hóa học phóng xạ có trọng lượng m0. Sau 5 chu kỳ luân hồi bán rã cân nặng chất phóng xạ còn lại là

A. M0/5; B. M0/25; C. M0/32; D. M0/50

DẠNG 2: TÍNH CHU KỲ BÁN RÃ CỦA CÁC CHẤT PHÓNG XẠ

I. Công thức đề nghị nhớ

1. Biết tỉ số: (fracN_0NRightarrow T=fractln2lnfracN_0N)

2. Biết tỉ số: (fracDelta NN_0Rightarrow T=-fractln2ln(1-fracDelta NN_0))

3. Biết tỉ số số hạt nhân ở những thời điểm t1 với t2: (fracN_1N_2Rightarrow T=frac(t_2-t_1)ln2lnfracN_1N_2)

4. Biết tỉ số số phân tử nhân bị phân tung tại 2 thời hạn khác nhau (fracDelta N_1Delta N_2)

(Delta N_1) là số hạt nhân bị phân tan trong thời hạn t1

Sau đó t (s):(Delta N_2) là số hạt nhân bị phân tan trong thời hạn t2=t1

 (T=fractln2lnfracDelta N_1Delta N_2)


5. Biết thể tích khí Heli tạo ra thành sau thời gian phóng xạ t:

 (T=-fractln2ln(1-fracA.V22,4.m_0))

II. Bài bác tập

Câu 1: Silic (_14^31 extrmSi) là chất phóng xạ, phạt ra phân tử (eta ^-) và trở thành hạt nhân X. Một chủng loại phóng xạ (_14^31 extrmSi) ban đầu trong thời gian 5 phút gồm 190 nguyên tử bị phân rã, cơ mà sau 3h cũng trong thời gian 5 phút chỉ gồm 85 nguyên tử bị phân rã. Hãy khẳng định chu kỳ cung cấp rã của chất phóng xạ.

A. 2giờ B. 2,595 tiếng C. 3giờ D. 2,585 giờ

Câu 2: Ra224 là hóa học phóng xạ α. Ban đầu ta sử dụng m0 = 1g Ra224 thì sau 7,3 ngày ta thu được V = 75cm3 khí Heli sinh sống đktc. Tính chu kỳ bán tan của Ra224

A. 3,65 ngày B. 36,5 ngày C. 365 ngày D. 300 ngày

Câu 3: Để khẳng định chu kỳ buôn bán rã T của một đồng vị phóng xạ, người ta hay đo cân nặng đồng vị phóng xạ kia trong mẫu chất khác biệt 8 ngày được các thông số kỹ thuật đo là 8µg và 2µg.Tìm chu kỳ luân hồi bán tan T của đồng vị đó?


A. 4 ngày. B. 2 ngày. C. 1 ngày. D. 8 ngày.

Câu 4: Ban đầu (t = 0) gồm một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời khắc t1 mẫu chất phóng xạ X còn sót lại 20% phân tử nhân chưa bị phân rã. Đến thời khắc t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ từ 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì cung cấp rã của hóa học phóng xạ đó là

A. 50 s. B. 25 s. C. 400 s. D. 200 s.

Xem thêm: Tranh Vẽ Chân Dung Cô Gái - Vẽ Bút Chì Chân Dung Cô Gái

DẠNG 3: TÍNH TUỔI CỦA CÁC MẪU CỔ VẬT

I. Những công thức cơ bản

1. Biết tỉ số khối lượng (số nguyên tử) còn sót lại và trọng lượng (số nguyên tử) ban đầu của một lượng chất phóng xạ

*

2. Giả dụ biết tỉ số trọng lượng (số nguyên tử) bị phóng xạ và khối lượng (số nguyên tử) còn sót lại của một lượng hóa học phóng xạ

*

3. Trường hợp biết tỉ số khối lượng (số nguyên tử) còn lại của hai hóa học phóng xạ gồm trong vật mẫu cổ

*

4. Tính tuổi khi biết tỉ số khối lượng:

mX: khối lượng chất chế tác thành sau phân rã

m: trọng lượng của hóa học ban đầu 


*

*

5. Gọi k là tỉ số giữa số nguyên tử hóa học tạo thành cùng số nguyên tử ban đầu, thì tuổi của mẫu chất được xác định: (t=Tfracln(1+k)ln2)

II. Bài xích tập

Câu 1: Phương trình phóng xạ của Pôlôni có dạng:(_84^210 extrmPo ightarrow _Z^A extrmPb + alpha). Cho chu kỳ luân hồi bán rã của Pôlôni T = 138 ngày. Trả sử khối lượng ban đầu m0 = 1g. Hỏi sau bao lâu cân nặng Pôlôni chỉ từ 0,707g?

A. 59 ngày B. 69 ngày C. 79 ngày D. 89 ngày

Câu 2: Hiện nay trong quặng thiên nhiên có đựng cả (_92^238 extrmU) và (_92^235 extrmU) theo tỉ trọng nguyên tử là 140:1. Trả sử ở thời gian tạo thành Trái Đất, tỷ lệ trên là 1:1. Hãy tính tuổi của Trái Đất. Biết chu kỳ luân hồi bán tung của (_92^238 extrmU) là 4,5.109 năm (_92^235 extrmU) có chu kỳ luân hồi bán chảy 7,13.108năm

A. 60,4.108năm B. 60,4năm C. 60,4.108ngày D. 60,4ngày

Câu 3: Trong những mẫu quặng Urani người ta thường nhìn thấy có lẫn chì Pb206 cùng với Urani U238. Biết chu kỳ luân hồi bán chảy của U238 là 4,5.109 năm, hãy tính tuổi của quặng trong những trường phù hợp tỷ lệ khối lượng giữa hai chất là 1g chì /5g Urani.


A. 1,18.1010 năm B. 1,18.1011 năm 

C. 1,18.109 năm D. 1,18.108 năm

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn thiết bị lý lớp 12 - coi ngay