Cách giải dạng toán bằng phương pháp tăng giảm khối lượng

     
Phương pháp tăng bớt khối lượng

I. Lý thuyết phương thức tăng giảm khối lượng

Trong bội phản ứng chất hóa học khi gửi từ hóa học này thành hóa học khác, khối lượng các chất rất có thể tăng hoặc bớt do trọng lượng mol phân tử của các chất đó khác nhau. Dựa vào sự tăng giảm cân nặng của những chất ta có thể tìm được số mol những chất đó.Sự tăng hoặc giảm cân nặng của những chất có mối quan hệ với số mol các chất đó. Có thể dùng cách thức tăng giảm cân nặng thay cho cách thức bảo toàn cân nặng để giải bài bác tập cấp tốc hơn (tuy nhiên nặng nề hiểu hơn đối với một số HS).Dấu hiệu: Đề bài bác cho khối lượng, mối quan hệ cân nặng giữa các chất trong phản ứng hóa học.Các phản nghịch ứng thường xuyên áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượngPhản ứng kim loại tính năng với dd axit HCl, H2SO4 loãng

R + HX – muối bột + H2

∆m tăng = mgốc axit = mmuối – mKL (ngốc axit = naxit)

Phản ứng kim loại A chức năng với muối hạt của sắt kẽm kim loại B

A + muối bột B – muối bột A + B


MA > MB sau bội phản ứng cân nặng thanh KL A tăng (VD:…)MA B sau phản nghịch ứng trọng lượng thanh KL A giảm (VD:…)Phản ứng muối cacbonat (hiđro cacbonat) công dụng với dd axit HCl, H2SO4 loãng

∆m tăng = mmuối clorua – mmuối cacbonat = 11nCqmc-hn.com (VD: …)


∆m tăng = mmuối sunfat – mmuối cacbonat = 36nCqmc-hn.com (VD: …)


Phản ứng oxit kiam loại tính năng với dd axit HCl, H2SO4 loãngPhản ứng Cqmc-hn.com tác dụng với hỗn hợp Ca(OH)2 mkết tủa > mCqmc-hn.com cân nặng dung dịch bớt so với thuở đầu mdd sút = mkết tủa – mCqmc-hn.com mkết tủa Cqmc-hn.com khối lượng dung dịch bớt so với ban đầu mdd bớt = mCqmc-hn.com – mkết tủaPhản ứng CO/H2 chức năng với oxit sắt kẽm kim loại m các thành phần hỗn hợp khí tăng = mchất rắn sút = moxi trong oxit làm phản ứng

II. Vận dụng phương thức tăng giảm khối lượng

VD1: dìm một thanh magie vào 200ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toànthì khối lượng thanh magie tăng tuyệt giảm bao nhiêu gam? (ĐS: 0,2(64-24)=8g)


*

Tính nhanh n = Δm/ΔM cầm cố số 0,2 = Δm/(64-24) => Δm = 0,2.(64-24) = 8 gam


VD2: dìm một lá kẽm vào 300ml dung dịch FeSO4 0,05M. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toànthì cân nặng lá kẽm tăng tốt giảm từng nào gam? (ĐS: 0,3.0,05(65-56)=0,135g)


*


Tính nhanh n = Δm/ΔM thay số 0,2 = Δm/(65-56) => Δm = 0,2.(65-56) = 0,135 gam


VD3: ngâm một lá nhôm trong 150 ml CuSO4 1M. Sau thời điểm phản ứng trả toàn khối lượng lá nhôm tăng tốt giảm từng nào gam. (ĐS: 6,9 gam)


*

Tính nhanh n(CuSO4):3 = Δm/ΔM (vì thông số của CuSO4 trong phương trình là 3)

thay số 0,15:3 = Δm/(3.64-2.27)

=> Δm = 0,05.(3.64-2.27) = 6,9 gam


VD4: ngâm một lá fe trong hỗn hợp CuSO4. Tính cân nặng đồng dính trên lá fe biết trọng lượng lá sắt tăng 1,2 gam. (ĐS: 9,6 gam)


*


Tính nhanh n(Cu) = Δm/ΔM gắng số n(Cu) = 1,2/(64-56) = 0,15 => m (Cu) = 0,15.64 = 9,6 gam


VD5: Ngâm một thanh magie trong dung dịch AgNO3. Tính khối lượng bạc còn trên thanh magie biết trọng lượng thanh magie tăng 15,36 gam. (ĐS: 17,28 gam)


*


Tính nhanh n(Ag):2 = Δm/ΔM (Vì hệ số của Ag trong phương trình là 2)


thay số n(Ag) = 2.(15,36/(2.108-24) = 0,16


=> m (Cu) = 0,16.108 = 17,28 gam


VD6: Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa 5,64 gam Cu(NO3)2 cùng 3,4 gam AgNO3. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng thanh Zn tăng xuất xắc giảm bao nhiêu gam biết toàn bộ kim một số loại thoát ra đều bám vào thanh Zn. (ĐS: 1,48 gam)

*

Nhúng thanh Zn vào dd AgNO3 thì khối lượng tăng Δm1 gam

n(AgNO3) : 2 = Δm1/ΔM => Δm1 = (0,02:2).(2.108-65) = 1,51 gam

Nhúng thanh Zn vào dd Cu(NO3)2 thì cân nặng giảm Δm2 gam

n(Cu(NO3)2) = Δm2/ΔM => Δm2 = 0,03.(65-64) = 0,03 gam

 Δm1 > Δm2 => trọng lượng thanh Zn tăng 1,51 – 0,03 = 1,48 gam

III. Bài tập áp dụng phương pháp tăng bớt khối lượng

● bài tập cách thức tăng giảm trọng lượng dành cho học sinh lớp 10

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam láo hợp có Mg cùng Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản bội ứng chiếm được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Cân nặng muối trong dung dịch X là

A.

Bạn đang xem: Cách giải dạng toán bằng phương pháp tăng giảm khối lượng

7,23 gam. B. 7,33 gam. C. 4,83 gam. D. 5,83 gam.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối A năm 2012)

Câu 2: Hòa tan trọn vẹn 20,6 gam lếu hợp có Na2CO3 cùng CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí Cqmc-hn.com (đktc) cùng dung dịch đựng 22,8 gam tất cả hổn hợp muối. Quý hiếm của V là

A. 1,79. B. 5,60. C. 2,24. D. 4,48.

(Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2013)

Câu 3: Hoà tan trọn vẹn 2,81 gam lếu hợp tất cả Fe2O3, MgO, ZnO vào 500 ml axit HCl 0,2M (vừa đủ). Sau bội nghịch ứng, hỗn hợp muối clorua khan thu được khi cô cạn hỗn hợp có cân nặng là :

A. 6,81 gam. B. 4,76 gam. C. 3,81 gam. D. 5,56 gam.

Câu 4: Cho dung dịch AgNO3 dư tác dụng với hỗn hợp hỗn hợp gồm hòa tan 6,25 gam nhị muối KCl và KBr nhận được 10,39 gam tất cả hổn hợp AgCl cùng AgBr. Số mol các chất trong hỗn hợp đầu là :

A. 0,08 mol. B. 0,06 mol. C. 0,03 mol. D. 0,055 mol.

Câu 5*: Có láo lếu hợp tất cả NaI và NaBr. Hòa tan các thành phần hỗn hợp vào nước. đến brom dư vào dung dịch. Sau khi phản ứng triển khai xong, làm bay hơi dung dịch, làm khô sản phẩm, thì thấy cân nặng của sản phẩm nhỏ tuổi hơn khối lượng hỗn thích hợp 2 muối thuở đầu là m gam. Lại hòa tan sản phẩm vào nước và đến clo lội qua cho đến dư. Làm bay hơi hỗn hợp và làm khô chất sót lại người thấy cân nặng chất thu được lại bé dại hơn khối lượng muối phản bội ứng là m gam. Thành phần xác suất về khối lượng của NaBr trong hỗn hợp đầu là :

A. 3,7%. B. 4,5%. C. 7,3%. D. 6,7%.

Câu 6: Một bình cầu thể tích 448 ml được nạp đầy oxi rồi cân. Phóng điện nhằm ozon hoá, kế tiếp nạp thêm vào cho đầy oxi rồi cân. Cân nặng trong nhì trường đúng theo chênh lệch nhau 0,03 gam. Biết những thể tích nạp đầy đủ ở đktc. Nhân tố % về thể tích của ozon trong hỗn hợp sau phản nghịch ứng là :

A. 9,375%. B. 10,375%. C. 8,375%. D.11,375%.

Câu 7: cho 1 lượng bột Zn vào hỗn hợp X gồm FeCl2 với CuCl2. Trọng lượng chất rắn sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ tuổi hơn trọng lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau bội nghịch ứng chiếm được 13,6 gam muối hạt khan. Tổng trọng lượng các muối trong X là :

A. 17,0 gam. B. 13,1 gam. C. 19,5 gam. D. 14,1 gam.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối B năm 2008)

Câu 8: Cho m gam các thành phần hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư hỗn hợp CuSO4. Sau khi xong các bội nghịch ứng, lọc dồn phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của Zn trong tất cả hổn hợp bột ban đầu là :

A. 90,27%. B. 85,30%. C. 82,20%. D. 12,67%.

(Đề thi tuyển chọn sinh đh khối B năm 2007)

Câu 9: Lấy 2 thanh kim loại M hoá trị II. Thanh 1 nhúng vào 250 ml hỗn hợp FeSO4; thanh 2 nhúng vào 250 ml dung dịch CuSO4. Sau thời điểm phản ứng kết thúc, thanh 1 tăng 16 gam, thanh 2 tăng đôi mươi gam. Biết nồng độ mol/l của 2 dung dịch thuở đầu bằng nhau. Vậy M là :

A. Mg. B. Ni. C. Zn. D. Be.

Câu 10*: Cho 3,78 gam bột Al bội nghịch ứng đầy đủ với dung dịch muối XCla chế tác thành dung dịch Y. Cân nặng chất tan trong dung dịch Y sút 4,06 gam so với dung dịch XCla. Công thức của muối XCla là :

A. FeCl3. B. CuCl3. C. CrCl3. D. ZnCl2.

● bài tập phương thức tăng giảm cân nặng dành cho học viên lớp 11

Câu 11: có 1 lít dung dịch tất cả hổn hợp Na2CO3 0,1 mol/l cùng (NH4)2CO3 0,25 mol/l. đến 43 gam các thành phần hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào hỗn hợp đó. Sau thời điểm các bội phản ứng xong xuôi ta chiếm được 39,7 gam kết tủa A cùng dung dịch B. Phần trăm cân nặng các hóa học trong A là :

A. = 75%, = 25%. B. = 50,38%, = 49,62%.

C. = 49,62%, = 50,38%. D. = 25%, = 75%.

Câu 12: hòa hợp 5,94 gam tất cả hổn hợp 2 muối hạt clorua của 2 kim loại R cùng M vào nước được hỗn hợp X. Để có tác dụng kết tủa không còn ion tất cả trong dung dịch X, người ta đến dung dịch X chức năng với hỗn hợp AgNO3 dư, chiếm được 17,22 gam kết tủa. Lọc quăng quật kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị m là :

A. 6,36 gam. B. 6,15 gam. C. 9,12 gam. D. 12,3 gam.

Câu 13*: gồm một ly đựng m gam hỗn hợp HNO3 cùng H2SO4. Hoà tan hết 3,64 gam kim loại M (có hoá trị ko đổi) vào dung dịch trong ly thì thu được 2,1504 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp 2 khí Nqmc-hn.com cùng X. Sau phản bội ứng, khối lượng các chất trong cốc sút 1,064 gam. Kim loại M là :

A. Fe. B. Cu. C. Al. D. Zn.

Câu 14: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào bình bí mật không cất không khí, sau một thời hạn thu được 4,96 gam chất rắn và tất cả hổn hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vào nước sẽ được 300 ml hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y có pH bằng

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối A năm 2009)

Câu 15: nhiệt độ phân trọn vẹn 29,6 gam một muối bột nitrat kim loại, sau làm phản ứng nhận được 8 gam oxit kim loại. Phương pháp của muối hạt nitrat là

A. Cu(NO3)2. B. Fe(NO3)3. C. Pb(NO3)2. D. Mg(NO3)2­.

(Đề thi thử đại học lần 4 – thpt Chuyên – Đại học Vinh, năm học tập 2010 – 2011)

Câu 16*: Đốt cháy trọn vẹn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở đk thường) rồi đem cục bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào trong bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau những phản ứng nhận được 39,4 gam kết tủa và cân nặng phần dung dịch giảm sút 19,912 gam. Công thức phân tử của X là

A. C3H4. B. CH4. C. C2H4. D. C4H10.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối A năm 2012)

Câu 17: mang đến 13,8 gam hóa học hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C7H8 tính năng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, nhận được 45,9 gam kết tủa. X bao gồm bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn đặc điểm trên ?

A. 5. B. 4. C. 6. D. 2.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối A năm 2011)

Câu 18: mang lại 5,76 gam axit cơ học X 1-1 chức, mạch hở chức năng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối bột của axit hữu cơ. Công thức kết cấu thu gọn của X là :

A. CH2=CHCOOH. B. CH3COOH.

Xem thêm: Hình Ảnh Bát Mì Tôm Trứng

C. HCCCOOH. D. CH3CH2COOH.

(Đề thi tuyển chọn sinh cao đẳng năm 2007)

Câu 19: mang đến 24,4 gam lếu láo hợp tất cả axit axetic, axit fomic, glixerol, ancol etylic chức năng với mãng cầu dư. Sau khoản thời gian phản ứng trọn vẹn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) với m gam muối. Cực hiếm của m là:

A. 31 gam. B. 37,6 gam. C. 23,8 gam. D. 25 gam.

(Đề thi thử Đại học lần 2 – thpt Chuyên Hùng vương – Phú Thọ, năm học tập 2010 – 2011)

Câu 20*: cho m gam tất cả hổn hợp axit axetic, axit benzoic, axit ađipic, axit oxalic tính năng vừa đủ với hỗn hợp NaOH thu được a gam muối. Nếu cũng mang lại m gam hỗn hợp X nói trên tính năng với Ca(OH)2 vừa đủ thì thu được b gam muối. Biểu thức contact m, a, b là:

A. 9m = 20a – 11b. B. 3m = 22b – 19a. C. 8m = 19a – 11b. D. m = 11b – 10a.

(Đề thi thử đh lần 3 – thpt Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học tập 2011 – 2012)

● bài tập phương pháp tăng giảm khối lượng dành cho học sinh lớp 12

Câu 21: Để chức năng hết cùng với 100 gam lipit tất cả chỉ số axit bằng 7 yêu cầu dùng 17,92 gam KOH. Trọng lượng muối thu được là:

A. 110,324 gam. B. 108,107 gam. C. 103,178 gam. D. 108,265 gam.

(Đề thi demo Đại học tập lần 1 – thpt Chuyên Hùng vương vãi – Phú Thọ, năm học 2010 – 2011)

Câu 22: cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C3H7qmc-hn.comN phản bội ứng cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức kết cấu thu gọn của X là :

A. HCOOH3NCH=CH2. B. H2NCH2CH2COOH.

C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2COOCH3.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học tập khối B năm 2008)

Câu 23: Cho 1 mol amino axit X phản bội ứng với hỗn hợp HCl (dư), nhận được m­1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X làm phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối bột Z. Biết m2 – m1 = 7,5. Cách làm phân tử của X là:

A. C4H10qmc-hn.comN2. B. C4H8O4N2. C. C5H9O4N. D. C5H11qmc-hn.comN.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối A năm 2009)

Câu 24*: cho 0,16 mol axit A bội nghịch ứng vừa đủ với 160 ml hỗn hợp HCl 1M, chiếm được 22,32 gam muối. Khía cạnh khác, mang đến 1,03 gam A làm phản ứng vừa với dung dịch KOH, thu được 1,41 gam muối bột khan. Số CTCT của A là:

A. 7. B. 5. C. 4. D. 6.

Câu 25: Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml hỗn hợp hỗn hợp có Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những kim loại tạo thành đều dính hết vào thanh sắt). Trọng lượng sắt vẫn phản ứng là

A. 2,16 gam. B. 0,84 gam. C. 1,72 gam. D. 1,40 gam.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2009)

Câu 26: cho 8 gam các thành phần hỗn hợp A tất cả Mg cùng Fe công dụng với hỗn hợp CuSO4 cho đến khi phản ứng kết thúc, thu được 12,4 gam chất rắn B cùng dung dịch D. Mang đến dung dịch D tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, lọc với nung kết tủa ko kể không khí đến khối lượng không đổi thu được 8 gam oxit. Phần trăm trọng lượng của fe trong tất cả hổn hợp A là :

A. 35%. B. 30%. C. 70%. D. 65%.

Câu 27: mang đến 50 gam các thành phần hỗn hợp MgCO3 với BaCO3 chức năng với dung dịch H2SO4, thu được m gam hóa học rắn A, dung dịch B chứa 12 gam muối cùng 4,48 lít khí Cqmc-hn.com (đktc). Cực hiếm của m là :

A. 45,2. B. 57,2. C. 64. D. 66,2.

Câu 28: cho 19,2 gam tất cả hổn hợp Fe3O4, FexOy công dụng với vừa không còn 180 ml dung dịch H2SO4 2M (loãng), thu được dung dịch X. Cân nặng muối gồm trong X là :

A. 30,4. B. 24. C. 48. D. 52.

(Đề thi demo Đại học tập – thpt Chuyên Lê Hồng Phong – phái mạnh Định, năm học 2012 – 2013)

Câu 29*: hòa tan hết 26,43 gam tất cả hổn hợp bột A gồm Mg, Al, Al2O3 với MgO bởi 795 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm HCl 0,5M cùng H2SO4 0,75M (vừa đủ). Sau bội phản ứng thu được hỗn hợp X và 4,368 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được khối lượng muối khan là

A. 95,92 gam. B. 86,58 gam. C. 100,52 gam. D. 88,18 gam.

Câu 30*: chia 9,6 gam lếu hợp bao gồm CuO cùng Fe2O3 thành 2 phần đều bằng nhau : Phần 1 phản ứng cùng với 100 ml dung dịch HCl x (mol/l), cô cạn tất cả hổn hợp thu được 8,1 gam hóa học rắn. Phần 2 phản bội ứng cùng với 200 ml hỗn hợp HCl x (mol/l), cô cạn các thành phần hỗn hợp thu được 9,2 gam chất rắn. Quý giá của x và phần trăm về trọng lượng CuO tương xứng là

A. 1,2 và 33,33%. B. 0,5 cùng 33,33%. C. 0,5 và 66,66%. D. 1,2 và 66,66%.

(Đề thi dự bị tuyển chọn sinh Đại học tập khối B năm 2012)

Câu 31: Hòa chảy 14 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối hạt M2CO3 cùng RCO3 bởi dung dịch HCl dư, thu được hỗn hợp A cùng 0,672 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thì thu được m gam muối khan. M có giá trị là :

A. 16,33 gam. B. 14,33 gam. C. 9,265 gam. D. 12,65 gam.

Câu 32: Hòa tan không còn 23,2 gam tất cả hổn hợp rắn X bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong hỗn hợp HCl loãng, dư. Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thu được 45,2 gam muối khan. Nếu như khử trọn vẹn lượng X trên đã thu được từng nào gam sắt?

A. 11,6. B. 11,2. C. 16,8. D. 12,8.

(Đề thi thử đại học lần 4 – thpt Chuyên – Đại học tập Vinh, năm học tập 2011 – 2012)

Câu 33: hỗn hợp X gồm NaBr cùng NaI. Cho các thành phần hỗn hợp X chảy trong nước thu được hỗn hợp A. Nếu mang lại brom dư vào dung dịch A, sau phản bội ứng trả toàn, cô cạn thấy khối lượng muối khan thu được bớt 7,05 gam. Giả dụ sục khí clo dư vào hỗn hợp A, làm phản ứng trả toàn, cô cạn dung dịch thấy cân nặng muối khan bớt 22,625 gam. Yếu tố % trọng lượng của một chất trong các thành phần hỗn hợp X là

A. 47,8%. B. 64,3%. C. 35,9%. D. 39,1%.

(Đề thi test Đại học tập lần 1 – trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, năm học 2009 – 2010)

Câu 34: đến dung dịch chứa 6,03 gam láo lếu hợp gồm hai muối hạt NaX cùng NaY (X, Y là hai nguyên tố bao gồm trong từ nhiên, ở nhị chu kì tiếp tục thuộc đội VIIA, số hiệu nguyên tử ZX Y) vào dung dịch AgNO3 (dư), nhận được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng của NaX trong láo hợp thuở đầu là

A. 58,2%. B. 52,8%. C. 41,8%. D. 47,2%.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối B năm 2009)

Câu 35: Sau khi gửi một thể tích khí oxi thành ozon thì thấy thể tích giảm sút 5 ml (biết những thể tích đo ở cùng điều kiện). Thể tích oxi sẽ tham gia phản ứng là từng nào ?

A. 14 ml. B. 16 ml. C. 17 ml. D. 15 ml.

Câu 36*: các thành phần hỗn hợp X gồm Sqmc-hn.com cùng qmc-hn.com tất cả tỉ khối đối với H2 bởi 28. Nung nóng các thành phần hỗn hợp X một thời gian (có xúc tác V2O5) thu được tất cả hổn hợp Y tất cả tỉ khối so với X bằng 16/13. Hiệu suất của phản ứng tổng vừa lòng SO3 là

A. 62,5%. B. 75,0%. C. 50,0%. D. 60,0%.

(Đề thi thử đh lần 2 – trung học phổ thông Chuyên – Đại học tập Vinh, năm học 2012 – 2013)

Câu 37: dìm một lá Mg sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp Cu(NO3)2, sau một thời hạn người ta nhận thấy cân nặng của lá kim loại đó tăng 1 gam đối với ban đầu. Trọng lượng của Cu kim loại đã bám lên mặt phẳng của lá sắt kẽm kim loại đó là (giả thiết rằng toàn cục Cu bị bán ra khỏi muối đã bám hết vào lá Mg kim loại)

A. 1,60 gam. B. 1,28 gam. C. 1,20 gam. D. 2,40 gam.

(Đề thi demo Đại học tập lần 1 – thpt Chuyên Bắc Ninh, năm học tập 2008 – 2009)

Câu 38: Cho m gam bột Zn vào 500 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng dung dịch tăng lên 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Quý giá của m là :

A. 32,50. B. 20,80. C. 29,25. D. 48,75.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối A năm 2011)

Câu 39: Nhúng một thanh kẽm với một thanh sắt vào cùng một dung dịch CuSO4. Sau một thời hạn lấy nhì thanh kim loại ra thấy trong dung dịch còn sót lại có mật độ mol ZnSO4 bởi 2,5 lần độ đậm đặc mol FeSO4. Phương diện khác, trọng lượng dung dịch giảm 2,2 gam. Khối lượng đồng dính lên thanh kẽm và bám lên thanh sắt theo lần lượt là :

A. 12,8 gam; 32 gam. B. 64 gam; 25,6 gam.

C. 32 gam; 12,8 gam. D. 25,6 gam; 64 gam.

Câu 40: đến 2,7 gam các thành phần hỗn hợp bột X gồm Fe với Zn chức năng với dung dịch CuSO4. Sau 1 thời gian, thu được hỗn hợp Y và 2,84 gam chất rắn Z. Cho tổng thể Z vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư). Sau khoản thời gian các phản ứng xong thì cân nặng chất rắn giảm 0,28 gam với dung dịch chiếm được chỉ đựng một muối duy nhất. Phần trăm khối lượng của fe trong X là :

A. 58,52%. B. 51,85%. C. 48,15%. D.

Xem thêm: Chào Mung Ban Den Voi Facebook, Chào Mừng Bạn Đến Với Facebook

41,48%.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2011)

Mời những thầy cô và các em tải về file word tại phía trên pp3 – tăng giảm khối lượng

Website còn có bài tập trắc nghiệm cho toàn bộ các chương – chủ đề của tất cả 3 khối, các thầy cô và các em có thể xem rõ ràng từng khối lớp tại các link sau