Polime Nào Được Tổng Hợp Bằng Phản Ứng Trùng Hợp

     

Poli (etylen terephtalat), protein, nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng.

Bạn đang xem: Polime nào được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

Poli (vinyl clorua) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

Đáp án D

Cùng Top giải thuật tìm hiểu chi tiết kiến thức về Polime nhé!


I. Khái niệm, phân loại và danh pháp 

1. Khái niệm 

- Là hợp hóa học hữu cơ có trọng lượng phân tử to do nhiều đối chọi vị nhỏ tuổi (mắt xích) links với nhau.

 - cách làm tổng quát: (A)n trong đó:

+ n: là thông số trùng hợp, thông số polime hóa, độ polime hóa.

+ A là đôi mắt xích.

- tên polime = Poli + thương hiệu monome.

2. Phân loại


a. Theo mối cung cấp gốc- Polime thiên nhiên (có sẵn vào thiên nhiên: tơ tằm, tinh bột, protein, cao su đặc thiên nhiên, xenlulozơ..):

*
Polime nào dưới đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp?" width="593">

- Polime tự tạo hay bán tổng thích hợp (nguyên liệu tổng hợp bao gồm sẵn vào tự nhiên: tơ visco, tơ axetat, tơ đồng - amoniac, xenlulozơ trinitrat pha trộn từ xenlulozơ).

- Polime tổng hợp (nguyên liệu không có sẵn bắt buộc tổng hòa hợp nên).

b. Theo cấu trúc 

- Mạch trực tiếp (hầu hết polime).

- Mạch nhánh (rezol, amilopectin, glicogen…).

- Mạng không khí (rezit tốt bakelit, cao su thiên nhiên lưu hóa).

Xem thêm: 10 Cách Viết Một Lá Thư Mời Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh, Cách Viết Thư Mời Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh

Chú ý minh bạch mạch polime chứ không phải mạch cacbon. 

c. Theo cách thức điều chế

* Polime trùng hợp 

- Trùng thích hợp là bội nghịch ứng cộng hợp liên tục nhiều phân tử nhỏ tuổi giống nhau hoặc giống như nhau để tạo thành thành polime.

- Monome tham gia phản ứng trùng thích hợp phải có chứa links bội hoặc vòng ko bền (caprolactam).

* Piolime trùng ngưng 

- Trùng ngưng là phản bội ứng cùng hợp thường xuyên nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc giống như nhau để chế tác thành polime đồng thời bao gồm giải phóng những phân tử hóa học vô cơ dễ dàng và đơn giản như H2O.

- Điều kiện nhằm monome tham gia phản ứng trùng ngưng: trong phân tử phải tất cả 2 đội chức trở lên có tác dụng tham gia bội phản ứng: -OH, -COOH, -NH2 (trừ HCHO cùng phenol).

II. đặc thù của Polime

*
Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 2)" width="592">

1. đặc điểm vật lý

Hầu không còn là chất rắn, không phai hơi, không có nhiệt nhiệt độ chảy xác định, đa số không tung trong dung môi thường.

2. đặc thù hóa học 

Tham gia các phản ứng cắt mạch (n giảm), khâu mạch (n tăng) hoặc giữ nguyên mạch.

III. Một trong những Polime đặc biệt quan trọng được cần sử dụng làm chất dẻo

1. Polietilen (PE)

nCH2=CH2 → (-CH2-CH­2-)n

2. Polipropilen (PP)

nCH2=CH-CH3 → (-CH2-CH(CH3)-)n

3. Polimetylmetacrylat (PMM) 

nCH2=C(CH3)-COOCH3 → (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

4. Polivinyl clorua (PVC)

nCH2=CHCl → (-CH2-CHCl-)n

5. Polistiren (PS)

nC6H5-CH=CH2 → (-CH2-CH(C6H5)-)n

6. Vật liệu nhựa phenolfomanđehit (nhựa bakelit) PPF

Gồm ba loại novolac, rezol với rezit. Bọn họ thường cân nhắc novolac:

*
Polime nào dưới đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 3)" width="389">

Nhựa rezol

*
Polime nào tiếp sau đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp? (ảnh 4)" width="423">Phản ứng pha chế nhựa novolac với rezol

 

IV. Một vài loại tơ tổng đúng theo thường gặp 

1. Nilon-6,6

nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH → (-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-)n + 2nH2O

hexametylenđiamin axit ađipic

2. Tơ capron

Trùng hợp caprolactam chiếm được tơ capron.

3. Tơ enang

nH2N-(CH2)6-COOH → (-NH-(CH2)6-CO-)n + nH2O

4. Tơ lapsan

nHO-CH2-CH2-OH + nHOOC-C6H4-COOH → -(-O-CH2-CH2-OOC-C6H4-CO-)-n + 2nH2O

etilenglicol axit terephtalic

5. Tơ nitron hay tơ olon

nCH2=CH-CN → (-CH2-CH(CN)-)n

V. Một số loại cao su

1. Cao su đặc BuNa

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n (Na, t0, p)

2. Cao su isopren

nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n (xt, t0, p)

3. Cao su đặc BuNa - N

nCH2=CH-CH=CH2 + nCH2=CH-CN → (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(CN)-)n (xt, t0, p)

4. Cao su BuNa - S

nCH2=CH-CH=CH2 + nC6H5-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(C6H5)-)n (xt, t0, p)

5. Cao su cloropren

nCH2=CCl-CH=CH2 → (-CH2-CCl=CH-CH2-)n (xt, t0, p)

6. Cao su thiên nhiên

VI. Một số trong những loại keo dán 

1. Nhựa vá săm

2. Keo dán giấy epoxi

3. Keo ure-fomandehit

nNH2-CO-NH2 + nCH2O → nNH2-CO-NH-CH2OH → -(-NH-CO-NH-CH2-)-n + nH2O

4. Hồ tinh bột

VI. Bí quyết điều chế Polyme

Có thể pha trộn polime bởi phản ứng trùng phù hợp hoặc trùng ngưng.

Phản ứng trùng phù hợp Polyme

- Trùng phù hợp là vượt trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tương tự như nhau thành phân tử rất lớn (polime)

- Điều kiện phải về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hòa hợp là vào phân tử đề xuất có links bội (như CH2=CH2,CH2=CHC6H5,CH2=CH−CH=CH2) hoặc vòng yếu bền như:

Phản ứng trùng ngưng Polyme

- Khi đun nóng, những phân tử axit ϵ–aminocaproic kết phù hợp với nhau tạo ra policaproamit với giải phóng các phân tử nước

- Khi đun nóng các thành phần hỗn hợp axit terephtalic và etylen glicol, ta thu được một polieste call là poli (etylen-terephtalat) đồng thời giải phóng đa số phân tử nước:

Các phản bội ứng trên call là phản nghịch ứng trùng ngưng.

Xem thêm: 22 Tác Dụng + Ý Nghĩa Của Nhẫn Lông Đuôi Voi Có Tác Dụng Gì, Ý Nghĩa Lông Đuôi Voi

- Vậy trùng dừng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ dại (monome) thành phân tử khủng (polime) đôi khi giải phóng đều phân tử nhỏ tuổi khác (như H2O,…)

- Điều khiếu nại cần để có phản ứng trùng ngưng: những monome gia nhập phản ứng trùng ngưng phải có ít nhất hai team chức có khả năng phản ứng để sinh sản được link với nhau.