WRITE A SHORT PARAGRAPH ABOUT THE DISADVANTAGES OF LIVING IN THE BIG CITY

     
People living in large cities today face many problems in their everyday life. What are these problems? Should governments encourage people to lớn move khổng lồ smaller regional towns?
*

Topic

People living in large cities today face many problems in their everyday life. What are these problems? Should governments encourage people to lớn move lớn smaller regional towns?

Phân tích đề bài

Chủ đề: thành phố life.

Bạn đang xem: Write a short paragraph about the disadvantages of living in the big city

Keywords: People living in large cities; problems; governments encourage people.Dạng bài: Two-part question. Vấn đáp 2 câu hỏi trong đề bài.Hướng dẫn tiếp cận: cùng với dạng thắc mắc này, tín đồ viết phải đưa ra 2 ý trả lời cho thắc mắc đầu và 2 ý tiếp theo để vấn đáp cho thắc mắc thứ 2. ý kiến đưa nhanh ở mở bài, kết bài.

Cấu trúc bài viết

Introduction:Paraphrase lại đề bài:1 – 2 câu.

Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài):Trả lời trực tiếp thắc mắc của đề bài và nêu ra nội dung bài xích sẽ trình diễn những gì.

Body 1: những vấn đề của bài toán sống sinh sống thành phố. (2 vấn đề)

1st idea: Sự độc hại môi trường.

Support: Lượng xe cộ mập thải ra những khí thải dẫn tới quality không khí bị sút → nguyên nhân của nhiều bệnh hô hấp.

2nd idea: Có quá nhiều thông tin từ những nguồn không giống nhau, có thể không thiết yếu xác.

Support: Hậu quả là việc nhầm lẫn, rối loạn.

Body 2: vì sao chính phủ buộc phải khuyến khích tín đồ dân đưa ra những vùng khác.

Xem thêm: Nhỏ Mắt Bao Nhiều Lần 1 Ngày, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Thuốc Nhỏ Mắt Đúng Cách

1st idea: bài toán này giúp bớt lượng xe cộ.

Support: Giảm ô nhiễm không khí nguy hại cho mức độ khoẻ.

2nd idea: Giảm áp lực đè nén lên sự việc nhà cửa, không gian sống.

Support: không gian sống có ảnh hưởng trực kế tiếp sức khoẻ tinh thần và quality công việc.

Conclusion: Paraphrase lại thesis statement với nêu lại quan tiền điểm, ý kiến cá nhân đã đề cập trong bài.

Bài mẫu

In recent years, there have been a number of everyday problems that people in big cities have to lớn cope with. This essay will discuss two major problems, pollution & information overload, which I believe should lead governments to encourage people to move to lớn regional areas.

These days, increased levels of pollution have been a great cause for concern among residents of big cities. Due to lớn high volumes of traffic, large quantities of pollutants are being released into the atmosphere, causing the degradation of air quality, which is said to lớn be a significant contributor to lớn various types of respiratory disease, such as lung cancer. Additionally, people in big cities are being bombarded with too much information from the media, including TV, social media, và advertising, with a large proportion of this information being giả or exaggerated. This can lead to lớn confusion or, in some cases, social anarchy.

In my opinion, governments should bởi vì what they can to encourage thành phố residents to lớn move khổng lồ regional areas. Firstly, it will reduce the number of vehicles in cities, which will definitely reduce the levels of air pollution, which is hazardous to lớn the health of citizens. Furthermore, fewer people living in big cities will relieve the pressure on the housing supply, where many people are forced to lớn live in small, uncomfortable spaces. Studies have shown that people’s living spaces have a direct impact on their mental health và how they perform at work.

In conclusion, severe air pollution và a bombardment of information are among the most serious problems facing đô thị residents nowadays, và personally, I feel that authorities should encourage people lớn relocate to other areas khổng lồ live.

Từ vựng

To encourage somebody to vì chưng something: khích lệ ai đó làm gì đó.

Xem thêm: Sống Chậm Lại Và Yêu Thương Khác Đi (Cover), Lời Bài Hát: SốNg ChậM LạI Yêu Thương KháC Đi

High volumes of traffic: tỷ lệ phương nhân tiện lớn.The degradation of air quality: Giảm unique không khíBe a significant contributor to lớn something: Là vì sao chính cho vấn đề gì đóRespiratory disease: Bệnh tương quan đến hô hấpBe bombarded with something: Bị tiếp xúc vô số với cái gì đóSocial anarchy: Tình trạng hỗn loạn xã hộiTo have a direct impact on something: Có tác động trực tiếp tới dòng gì

By qmc-hn.com Academic English School