Quan Hệ Biện Chứng Giữa Chất Và Lượng

     
u0110u1ec1 bu00e0i: "Phu00e2n tu00edch quan tiền hu1ec7 biu1ec7n chu1ee9ng giu1eefa chu1ea5t vu00e0 lu01b0u1ee3ng" Em cu1ea3m u01a1n u1ea1 !","product_id":0,"type":1,"date":1577891425,"date_text":"2 nu0103m","link":"/hoidap/4042/707147/phan-tich-quan-he-bien-chung-giua-chat-va-luong.html","num_reply":2,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"lycontent98
gmail.com","name":"Minh Nguyen","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"lycontent98
*

dục tình biện bệnh giữa chất và lượng

Bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cùng là một trong những thể thống độc nhất giữa nhì mặt chất và lượng. Hai mặt đó không bóc tách rời nhau nhưng mà tác động cho nhau một bí quyết biện chứng. Sự thay đổi về lượng tất yếu sẽ dẫn tới việc chuyển hóa về ehất của sự vật, hiện nay tượng. Mặc dù nhiên, không hẳn sự biến đổi về lượng bất kỳ nào cũng dẫn đển sự chuyển đổi về chất. Ở một giới hạn nhất định, sự chuyển đổi về lượng không dẫn cho tới sự biến đổi về chất. Giới hạn mà sự chuyển đổi về lượng chưa làm chất đổi khác được điện thoại tư vấn là độ.

Bạn đang xem: Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng

Khái niệm độ chỉ tính quy định, mối contact thống tốt nhất giữa chất và lượng, là khoảng giới hạn mà trong các số đó sự biến hóa về lượng chưa làm biến đổi căn thực chất của sự vật, hiện tại tượng. Bởi vì vậy, trong giới hạn của độ, sự vật, hiện tượng vẫn còn đó là nó, chưa chuyển trở thành sự vật dụng và hiện tượng kỳ lạ khác.

Sự vận động, chuyển đổi của sự vật, hiện tượng kỳ lạ thường bước đầu từ sự thay đổi về lượng. Khi lượng chuyển đổi đền một số lượng giới hạn nhất định sẽ tất yếu hèn dẫn tới những sự biến đổi về chất. Giới hạn đó chính là điểm nút. Sự đổi khác về lượng khi đạt tới điếm nút, với những đk nhất định vớ yếu đang dẫn mang đến sự thành lập và hoạt động của chất mới. Đây chính là bước khiêu vũ trong quá trình vận động, cải cách và phát triển của sự vật, hiện nay tượng.

Bước nhảy là sự việc chuyển hóa tất yếu trong quá trình cải tiến và phát triển của sự vật, hiện tại tượng. Sự thay đổi về chất ra mắt với nhiều bề ngoài bước nhảy khác nhau, được quyết định bởi mâu thuẫn, đặc thù và đk của mỗi sự vật. Đó là các bước nhảy: nhanh và chậm, béo và nhỏ, tổng thể và toàn bộ, từ phát cùng tự giác, V.V..

Xem thêm: Nêu Ý Nghĩa Của Việc Luyện Tập Thể Dục Thể Thao, Ý Nghĩa Của Thể Dục Thể Thao Đối Với Thế Hệ Trẻ

Bước dancing là sự kết thúc một quy trình vận động, phát triển; đồng thời, này cũng là điểm khởi đầu cho một giai đoạn mới, là sự gián đoạn trong quá trình vận động, phạt triển tiếp tục của sự vật, hiện tượng. Trong nuốm giới luôn luôn luôn diễn ra quá trình đổi khác tuần trường đoản cú về lượng dẫn đến cách nhảy về chất, tạo ra một đường nút vô tận. Thể hiện phương thức vận cồn và cải cách và phát triển cùa sự thiết bị từ thấp mang lại cao. Ph.Ăngghen tổng quan tính thế tất này: “Những biến hóa đơn thuần về lượng, đến một nút độ nhất quyết sẽ chuyển hóa thành những sự khác biệt về chất".

Khi chất mới thành lập lại có sự ảnh hưởng trở lại lượng của việc vật. Chất mới tác động ảnh hưởng tới lượng của việc vật, hiện tượng trên những phương diện: làm biến đổi kết cấu, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự việc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.

Xem thêm: Những Câu Ca Dao Về Mẹ Cha Đánh Thức Đạo Hiếu Trong Mỗi Con Người

Tóm lại, bất kỳ sự vật, hiện tượng kỳ lạ nào cũng đều có sự thống tuyệt nhất biện triệu chứng giữa nhì mặt chất vả lượng. Sự đổi khác dần dần dần về lượng cho tới điểm nút lất yếu đã dẫn cho sự chuyển đổi về chất trải qua bước nhảy; đồng thời, chất new sẽ tác động trở lại lượng, tạo nên những biến đổi mới về lượng của sự việc vật, hiện tượng. Quá trình đó thường xuyên diễn ra, tạo thành phương thức cơ bản, phổ cập của các quá trình vận động, cách tân và phát triển của sự vật, hiện tượng lạ trong từ bỏ nhiên, xóm hội và bốn duy.


Bu1ea5t ku1ef3 su1ef1 vu1eadt, hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng nu00e0o cu00f9ng lu00e0 mu1ed9t thu1ec3 thu1ed1ng nhu1ea5t giu1eefa nhị mu1eb7t chu1ea5t vu00e0 lu01b0u1ee3ng. Nhì mu1eb7t u0111u00f3 khu00f4ng tu00e1ch ru1eddi nhau mu00e0 tu00e1c u0111u1ed9ng lu1eabn nhau mu1ed9t cu00e1ch biu1ec7n chu1ee9ng. Su1ef1 cầm u0111u1ed5i vu1ec1 lu01b0u1ee3ng tu1ea5t yu1ebfu su1ebd du1eabn tu1edbi su1ef1 chuyu1ec3n hu00f3a vu1ec1 ehu1ea5t cu1ee7a su1ef1 vu1eadt, hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng. Tuy nhiu00ean, khu00f4ng phu1ea3i su1ef1 cố kỉnh u0111u1ed5i vu1ec1 lu01b0u1ee3ng bu1ea5t ku1ef3 nu00e0o cu0169ng du1eabn u0111u1ec3n su1ef1 cố gắng u0111u1ed5i vu1ec1 chu1ea5t. u1ede mu1ed9t giu1edbi hu1ea1n nhu1ea5t u0111u1ecbnh, su1ef1 cầm u0111u1ed5i vu1ec1 lu01b0u1ee3ng chu01b0a du1eabn tu1edbi su1ef1 rứa u0111u1ed5i vu1ec1 chu1ea5t. Giu1edbi hu1ea1n mu00e0 su1ef1 nuốm u0111u1ed5i vu1ec1 lu01b0u1ee3ng chu01b0a lu00e0m chu1ea5t cầm cố u0111u1ed5i u0111u01b0u1ee3c gu1ecdi lu00e0 u0111u1ed9. Khu00e1i niu1ec7m u0111u1ed9 chu1ec9 tu00ednh quy u0111u1ecbnh, mu1ed1i liu00ean hu1ec7 thu1ed1ng nhu1ea5t giu1eefa chu1ea5t vu00e0 lu01b0u1ee3ng, lu00e0 khou1ea3ng giu1edbi hu1ea1n mu00e0 vào u0111u00f3 su1ef1 nỗ lực u0111u1ed5i vu1ec1 lu01b0u1ee3ng chu01b0a lu00e0m gắng u0111u1ed5i cu0103n bu1ea3n chu1ea5t cu1ee7a su1ef1 vu1eadt, hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng. Vu00ec vu1eady, vào giu1edbi hu1ea1n cu1ee7a u0111u1ed9, su1ef1 vu1eadt, hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng vu1eabn cu00f2n lu00e0 nu00f3, chu01b0a chuyu1ec3n hu00f3a thu00e0nh su1ef1 vu1eadt vu00e0 hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng khu00e1c. Su1ef1 vu1eadn u0111u1ed9ng, biu1ebfn u0111u1ed5i cu1ee7a su1ef1 vu1eadt, hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng thu01b0u1eddng bu1eaft u0111u1ea7u tu1eeb su1ef1 nuốm u0111u1ed5i vu1ec1 lu01b0u1ee3ng. Lúc lu01b0u1ee3ng ráng u0111u1ed5i u0111u1ec1n mu1ed9t giu1edbi hu1ea1n nhu1ea5t u0111u1ecbnh su1ebd tu1ea5t yu1ebfu du1eabn u0111u1ebfn nhu1eefng su1ef1 rứa u0111u1ed5i vu1ec1 chu1ea5t. Giu1edbi hu1ea1n u0111u00f3 chu00ednh lu00e0 u0111iu1ec3m nu00fat. Su1ef1 cầm cố u0111u1ed5i vu1ec1 lu01b0u1ee3ng lúc u0111u1ea1t tu1edbi u0111iu1ebfm nu00fat, vu1edbi nhu1eefng u0111iu1ec1u kiu1ec7n nhu1ea5t u0111u1ecbnh tu1ea5t yu1ebfu su1ebd du1eabn u0111u1ebfn su1ef1 ra u0111u1eddi cu1ee7a chu1ea5t mu1edbi. u0110u00e2y chu00ednh lu00e0 bu01b0u1edbc nhu1ea3y vào quu00e1 tru00ecnh vu1eadn u0111u1ed9ng, phu00e1t triu1ec3n cu1ee7a su1ef1 vu1eadt, hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng. Bu01b0u1edbc nhu1ea3y lu00e0 su1ef1 chuyu1ec3n hu00f3a tu1ea5t yu1ebfu trong quu00e1 tru00ecnh phu00e1t triu1ec3n cu1ee7a su1ef1 vu1eadt, hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng. Su1ef1 cố gắng u0111u1ed5i vu1ec1 chu1ea5t diu1ec5n ra vu1edbi nhiu1ec1u hu00ecnh thu1ee9c bu01b0u1edbc nhu1ea3y khu00e1c nhau, u0111u01b0u1ee3c quyu1ebft u0111u1ecbnh bu1edfi mu00e2u thuu1eabn, tu00ednh chu1ea5t vu00e0 u0111iu1ec1u kiu1ec7n cu1ee7a mu1ed7i su1ef1 vu1eadt. u0110u00f3 lu00e0 cu00e1c bu01b0u1edbc nhu1ea3y: nhanh vu00e0 chu1eadm, lu1edbn vu00e0 nhu1ecf, cu1ee5c bu1ed9 vu00e0 tou00e0n bu1ed9, tu1ef1 phu00e1t vu00e0 tu1ef1 giu00e1c, V.V.. Bu01b0u1edbc nhu1ea3y lu00e0 su1ef1 ku1ebft thu00fac mu1ed9t giai u0111ou1ea1n vu1eadn u0111u1ed9ng, phu00e1t triu1ec3n; u0111u1ed3ng thu1eddi, u0111u00f3 cu0169ng lu00e0 u0111iu1ec3m khu1edfi u0111u1ea7u mang đến mu1ed9t giai u0111ou1ea1n mu1edbi, lu00e0 su1ef1 giu00e1n u0111ou1ea1n trong quu00e1 tru00ecnh vu1eadn u0111u1ed9ng, phu00e1t triu1ec3n liu00ean tu1ee5c cu1ee7a su1ef1 vu1eadt, hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng. Vào thu1ebf giu1edbi luu00f4n luu00f4n diu1ec5n ra quu00e1 tru00ecnh biu1ebfn u0111u1ed5i tuu1ea7n tu1ef1 vu1ec1 lu01b0u1ee3ng du1eabn u0111u1ebfn bu01b0u1edbc nhu1ea3y vu1ec1 chu1ea5t, tu1ea1o ra mu1ed9t u0111u01b0u1eddng nu00fat vu00f4 tu1eadn. Thu1ec3 hiu1ec7n cu00e1ch thu1ee9c vu1eadn u0111u1ed9ng vu00e0 phu00e1t triu1ec3n cu00f9a su1ef1 vu1eadt tu1eeb thu1ea5p u0111u1ebfn cao. Ph.u0102ngghen khu00e1i quu00e1t tu00ednh tu1ea5t yu1ebfu nu00e0y: “Nhu1eefng cố gắng u0111u1ed5i u0111u01a1n thuu1ea7n vu1ec1 lu01b0u1ee3ng, u0111u1ebfn mu1ed9t mu1ee9c u0111u1ed9 nhu1ea5t u0111u1ecbnh su1ebd chuyu1ec3n hu00f3a thu00e0nh nhu1eefng su1ef1 khu00e1c nhau vu1ec1 chu1ea5t". Khi chu1ea5t mu1edbi ra u0111u1eddi lu1ea1i cu00f3 su1ef1 tu00e1c u0111u1ed9ng tru1edf lu1ea1i lu01b0u1ee3ng cu1ee7a su1ef1 vu1eadt. Chu1ea5t mu1edbi tu00e1c u0111u1ed9ng tu1edbi lu01b0u1ee3ng cu1ee7a su1ef1 vu1eadt, hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng tru00ean nhiu1ec1u phu01b0u01a1ng diu1ec7n: lu00e0m ráng u0111u1ed5i ku1ebft cu1ea5u, quy mu00f4, tru00ecnh u0111u1ed9, nhu1ecbp u0111iu1ec7u cu1ee7a su1ef1 vu1eadn u0111u1ed9ng, phu00e1t triu1ec3n cu1ee7a su1ef1 vu1eadt, hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng. Tu00f3m lu1ea1i, bu1ea5t ku1ef3 su1ef1 vu1eadt, hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng nu00e0o cu0169ng cu00f3 su1ef1 thu1ed1ng nhu1ea5t biu1ec7n chu1ee9ng giu1eefa nhì mu1eb7t chu1ea5t vu1ea3 lu01b0u1ee3ng. Su1ef1 gắng u0111u1ed5i du1ea7n du1ea7n vu1ec1 lu01b0u1ee3ng tu1edbi u0111iu1ec3m nu00fat lu1ea5t yu1ebfu su1ebd du1eabn u0111u1ebfn su1ef1 núm u0111u1ed5i vu1ec1 chu1ea5t thu00f4ng qua bu01b0u1edbc nhu1ea3y; u0111u1ed3ng thu1eddi, chu1ea5t mu1edbi su1ebd tu00e1c u0111u1ed9ng tru1edf lu1ea1i lu01b0u1ee3ng, tu1ea1o ra nhu1eefng biu1ebfn u0111u1ed5i mu1edbi vu1ec1 lu01b0u1ee3ng cu1ee7a su1ef1 vu1eadt, hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng. Quu00e1 tru00ecnh u0111u00f3 liu00ean tu1ee5c diu1ec5n ra, tu1ea1o thu00e0nh phu01b0u01a1ng thu1ee9c cu01a1 bu1ea3n, phu1ed5 biu1ebfn cu1ee7a cu00e1c quu00e1 tru00ecnh vu1eadn u0111u1ed9ng, phu00e1t triu1ec3n cu1ee7a su1ef1 vu1eadt, hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng vào tu1ef1 nhiu00ean, xu00e3 hu1ed9i vu00e0 tu01b0 duy. nguu1ed3n: loigiaihay.com","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":707147,"user":{"id":1,"login_name":"huonglymai0707