Sinh học 11 bài 34

     

Bài 34: Sinh trưởng làm việc thực vật

I. KHÁI NIỆM

- phát triển của thực vật là việc tăng lên về kích thước, trọng lượng và thể tích của những tế bào, mô, cơ sở trên khung người thực vật.

Bạn đang xem: Sinh học 11 bài 34

Ví dụ: Sự tăng về con số lá trên cây, sự lâu năm ra của rễ, tăng size của cánh hoa…

II. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP

1. Những mô phân sinh

- tế bào phân sinh là nhóm các tế bào chưa phân hóa, bảo trì được năng lực nguyên phân.

- mô phân sinh bao gồm: mô phân sinh đỉnh, tế bào phân sinh mặt và tế bào phân sinh lóng.

Phân loại

Có ở đội thực vật

Vị trí phân bố

Chức năng

Mô phân sinh đỉnh

- 1 lá mầm - 2 lá mầm

- Chồi đỉnh - Chồi nách - Đỉnh rễ

- góp thân, rễ tăng chiều dài

Mô phân sinh bên

- 2 lá mầm

- Ở thân, rễ

- góp thân, rễ tăng mặt đường kính

Mô phân sinh lóng

- 1 lá mầm

- mắt của thân

- góp tăng chiều lâu năm của thân

2. Phát triển sơ cấp

- diễn ra ở thực đồ 1 cùng 2 lá mầm.

- phát triển sơ cấp là sinh trưởng của thân với rễ theo chiều dài do buổi giao lưu của mô phân sinh đỉnh.

*

3. Sinh trưởng trang bị cấp

- xẩy ra chủ yếu ngơi nghỉ thực đồ dùng 2 lá mầm. Ở thực vật 1 lá mầm cũng đều có kiểu sinh trưởng thứ cấp đặc biệt.

- phát triển thứ cung cấp của cây thân gỗ làm tăng 2 lần bán kính (bề dày) của thân cùng rễ là do mô phân sinh bên vận động tạo ra.

- Sinh trưởng máy cấp tạo thành gỗ lõi, gỗ dác và vỏ.

Xem thêm: Ghép Ảnh Nghệ Thuật Bằng Photoshop, Ghép Ảnh Nghệ Thuật Trong Photoshop

⇒ Sinh trưởng sơ cấp ở trong phần thân non với sinh trưởng thứ cấp ở thân trưởng thành. 

*

4. Những nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng

a) Các yếu tố bên trong

- Đặc điểm di truyền, các thời kì sinh trưởng của giống, của chủng loại cây.

- Hoocmôn thực vật.

b) yếu tố bên ngoài

- sức nóng độ: ảnh hưởng trực kế tiếp quá trình phát triển của cây. Nhiệt độ tương thích cho sự phát triển của cây nhiệt đới gió mùa là 25 - 35 độ C.

- lượng chất nước: là nguồn nguyên liệu cung ứng cho quy trình quang hợp cùng các hoạt động trao đổi chất khác của cây. Tùy theo điểm lưu ý sinh lí của từng loại thực đồ vật mà có nhu cầu nước khác nhau.

- Ánh sáng: có ảnh hưởng đến quy trình quang hợp cùng sự tích lũy các chất trong cây. Ánh sáng tác động đến sự sinh trưởng của thân mầm cùng phân hóa mầm hoa.

- Ôxi: cần thiết cho sinh trưởng của thực vật. Mật độ ôxi giảm đi dưới 5% thì phát triển bị ức chế.

Xem thêm: Mẹ Có Biết Trẻ Sơ Sinh Bao Lâu Thì Cứng Cổ Là Bình Thường? Mẹ Có Biết Trẻ Sơ Sinh Mấy Tháng Thì Cứng Cổ

- dinh dưỡng khoáng: thực đồ dùng cần cung ứng đầy đủ những nguyên tố rất cần thiết đa lượng với vi lượng, giả dụ thiếu những nguyên tố này hồ hết làm cho quá trình sinh trưởng bị ức chế, cây sinh trưởng đủng đỉnh và năng suất giảm.