UNIT 10 LỚP 7: SKILLS 2 TRANG 45

     

Làm theo cặp, bàn luận những biện pháp sau để tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng. Ra quyết định 5 cách đặc biệt nhất. Viết nó vào vởL:


1. Look at the picture. Discuss the following in pairs.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 7: skills 2 trang 45

(Nhìn vào hình. đàm luận theo cặp)

*

Tạm dịch:

1. Các bạn nghĩ điều gì không bình thường về loại phương tiện này?

2. Chúng ta từng thấy loại phương tiện đi lại như vậy chưa?

2. Listen to lớn the passage and tick (/) true (T) or false (F) khổng lồ the statements.

(Nghe bài bác văn và chọn T đúng (True) xuất xắc F không nên (False) cho các câu)

Click tại trên đây để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. T

2. T

3. T

4. F

5. T

Tạm dịch:

1. Không ít người nghèo ở các nước đang cải cách và phát triển có khôn cùng ít diện. 

2. Phần lớn nguồn quan trọng phục hồi có khả năng sẽ bị sử dụng cạn kiệt. 

3. Khí đốt là một nguồn tích điện mới dành cho người nghèo. 

4. Khí đốt tạo ra nhiều khói. 

5. Nguồn năng lượng mới ko tốn kém. 

3. Listen khổng lồ the passage again và complete the sentences.

(Nghe đoạn văn lần nữa và dứt các câu)

Click tại đây để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. mountainous

2. Cooking & heating

3. Air pollution

4. On the increase

5. Win và the sun

Tạm dịch:

1. Những người dân ở khu vực miền núi buộc phải nhặt mộc để thực hiện làm nhiên liệu.

2. Khí đốt dược dùng hầu hết cho câu hỏi nấu ăn uống và sưởi ấm.

3. Khí đốt giúp giải quyết vấn đề độc hại không khí trong nhà.

4. Việc áp dụng những nguồn năng lượng có thể phục hồi nghỉ ngơi những đất nước đang cải cách và phát triển ngày càng tăng.

5. Trong tương lai, gió với mặt trời sẽ được sử dụng giống như các nguồn năng lượng chính thân mật với môi trường.

Audio script:

Energy is fundamental lớn human beings. Many poor people in developing countries vì chưng not have modern sources of energy like electricity or natural gas, with which their life can be improved.

People who live in mountainous areas have to gather wood for fuel. This takes a lot of time. For many people living in rural areas, biogas is the largest energy resource available. The main use of biogas is for cooking and heating, but it can also provide energy for public transport. As biogas is smoke-free, it helps solve the problem of indoor air pollution. Moreover, it’s made from plant waste & animal manure. They cost almost nothing.

The tendency to lớn use renewable energy sources in developing countries is on the increase as non-renewable ones are running out. In the future, the wind và the sun will be used as the most important environmentally friendly energy sources.

Dịch Script:

Năng lượng là căn nguyên cho nhỏ người. Không ít người nghèo ở những nước đang phát triển không tồn tại nguồn năng lượng văn minh như điện hoặc khí đốt, mà cuộc sống của họ rất có thể được cải thiện.

Những fan sống ở miền núi phải thu nhặt gỗ làm cho nhiên liệu. Việc này tốn tương đối nhiều thời gian. Đối với khá nhiều người sinh sống ở khoanh vùng nông thôn, khí sinh học là nguồn năng lượng lớn tuyệt nhất hiện có. Việc sử dụng biogas chính là để nấu ăn uống và sưởi ấm, mà lại nó cũng hoàn toàn có thể cung cấp năng lượng cho giao thông công cộng. Vì chưng khí sinh học không tồn tại khói, nó giúp giải quyết và xử lý vấn đề ô nhiễm và độc hại không khí vào nhà. Rộng nữa, nó được thiết kế từ hóa học thải thực vật cùng phân cồn vật. Họ hầu hết không tất cả gì.

Xu phía sử dụng những nguồn năng lượng tái chế tạo ở những nước đang cải tiến và phát triển đang tăng thêm khi các nguồn năng lượng tái chế tạo ra đang cạn kiệt. Vào tương lai, gió và mặt trời sẽ được sử dụng làm cho nguồn năng lượng thân thiện với môi trường quan trọng nhất.

Xem thêm: Top 5+ Cách Chế Biến Đông Trùng Hạ Thảo Khô Tối Đa Dưỡng Chất

4. Complete the article. Use the phrases below.

(Hoàn thành mục báo. Thực hiện những nhiều từ sau)

*

Hướng dẫn giải:

1. E

2. B

3. A

4. D

5. C

Tạm dịch:

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Vấn đề

Chúng ta áp dụng năng lượng đa số cho đều thứ mà bọn họ làm: để sưởi ấm nhà cửa, nấu ăn ăn... Vấn đề sử dụng năng lượng này dẫn đến việc

biến đổi khí hậu - quả đât ngày càng nóng dần dần lên. Khi đốt xăng hóa thạch đến năng lượng, carbon dioxide được giải phóng. C02 duy trì nhiệt của mặt trời trong không gian và bởi vì nó chẳng thể thoát được, vì thế nó làm rét trái đất. Rộng 30 năm trước, từng có một trong những lượng ngày dần nhiều phần đa sự kiện tiết trời nghiêm trọng, như anh em lụt, hạn hán và bão.

Giải pháp

Chúng ta nên bảo vệ hành tinh của bọn chúng ta, bằng cách đầu tư vào năng lượng rất có thể phục hồi. Họ nên sử dụng nguồn tích điện khôn ngoan hơn, mang lại tương lai bọn chúng ta, với tương lai của hành tinh.

5. In pairs, discuss the following ways khổng lồ save energy. Decide on the five most important ways. Write them in the notebook.

(Làm theo cặp, thảo luận những cách sau để tiết kiệm chi phí năng lượng. Ra quyết định 5 cách đặc trưng nhất. Viết chúng nó vào vở)

*

Tạm dịch:

- thực hiện diện hiệu quả hơn.

- giảm hóa đối kháng tiền điện của bọn chúng ta.

- Tắt đèn trước lúc đi ngủ.

- áp dụng bóng đèn năng lượng thấp.

- Sử dụng phương tiện đi lại công cộng.

- Tăng thuế lên xăng

- Tránh thực hiện xe hơi cùng xe máy cho những chuyến hành trình ngắn.

- sút việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

6. Write a short passage about what we should do to save energy.

(Viết một đoạn văn ngắn vể cách chúng ta nên có tác dụng để tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng)

Hướng dẫn giải:

We should use electricity efficiently và remember to turn off the lights when we go out or we go khổng lồ bed. Moreover, we should use the low light bulbs. We also can use public transport more often.

Xem thêm: Học Ngay 6 Cách Chống Say Xe Hiệu Quả Nhất, 12 Cách Chống Say Xe Hiệu Quả

Tạm dịch:

Chúng ta nên áp dụng điện công dụng hơn ưà nhớ tắt đèn khi ra ngoài hoặc khi đi ngủ. Hơn nữa, bọn họ nên sử dụng đèn phải chăng áp. Họ cũng hoàn toàn có thể sử dụng phương tiện công cộng liên tục hơn.