Unit 6

     

Làm theo nhóm. Nhìn vào 4 tượng phật và nói về chúng. Em rất có thể sử dụng thông tin trong mục 2 cùng 3 và phần nhiều phần khác để hoàn thành


Task 1. Before you read, work in groups & answer the questions

(Trước khi đọc, hãy thao tác làm việc theo team và vấn đáp những câu hỏi sau đây.)

1. Bởi vì you think the Temple of Literature – the Imperial Academy is a good English name for Van Mieu - Quoc Tu Giam?

(Bạn bao gồm nghĩ rằng Temple of Literature - the Imperial Academy là một chiếc tên giờ đồng hồ Anh cụ cho văn miếu quốc tử giám - quốc tử giám không?)

2. Why do many students pay a visit lớn the Temple of Literature - the Imperial Academy before their exams?

(Tại sao nhiều học viên lại đến thăm quốc tử giám - văn miếu quốc tử giám trước kỳ thi của họ?)

3. What vì chưng you think will happen to lớn this historic place in the future?

(Bạn suy nghĩ điều gì sẽ xẩy ra với nơi lịch sử hào hùng này trong tương lai?)

Lời giải đưa ra tiết:

1.

Bạn đang xem: Unit 6

 Yes, I do.

(Vâng, đúng vậy.)

2. They come here to wish the good result for their exams.

(Họ cho đây nhằm cầu ước ao có tác dụng tốt mang lại kỳ thi của họ.)

3. There will be more tourists who visit this place in the future.

(Sẽ có rất nhiều du khách đến thăm chỗ này vào tương lai.)


bài 2


Video khuyên bảo giải


Task 2. Read the passage và answer the questions.

(Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi.)

Long ago, in the year 1070, there were no universities in Viet Nam. So, in 1076, Emperor Ly Nhan Tong decided to build one - the Imperial Academy. It is considered the first university in Viet Nam. The university was a great success and thousands of Vietnamese scholars graduated from this university.

The Imperial Academy has a long & interesting history. Many kings, emperors and scholars worked khổng lồ develop the university. Chu Van An was regarded as one of the most famous teachers at the Imperial Academy.

In modern time, the Imperial Academy continues to grow và receive recognition. Many old buildings were reconstructed in 1999. In 2003, four statues (Ly Thanh Tong, Ly Nhan Tong, Le Thanh Tong, & Chu Van An) were built. In 2010, the 82 Doctors’ stone tablets were recognised by UNESCO.

1. When was the Imperial Academy founded?

(Quốc Tử Giám được ra đời khi nào?)

2. Why was it successful?

(Tại sao nó thành công?)

3. Who was one of the most famous teachers at the Imperial Academy?

(Ai là trong những nhà giáo khét tiếng nhất làm việc Quốc Tử Giám?)

4. What is another special thing about it?

(Một điều đặc trưng khác nữa về nó là gì?)

Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

Cách đây vô cùng lâu, vào thời điểm năm 1070, không có trường đh ở Việt Nam. Vày vậy, năm 1076 vua Lý Nhân Tông đã ra quyết định xây dựng một trường đh lấy tên là Quốc Tử Giám. Nó được coi như như trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Trường đại học là 1 trong những thành công phệ và hàng vạn học giả vn đã xuất sắc nghiệp từ trường đại học này.

Quốc Tử Giám tất cả một lịch sử vẻ vang thú vị với lâu đời. Nhiều vị vua, chúa với học giả đã thao tác để cải tiến và phát triển trường đh này. Phố chu văn an được coi là một trong số những nhà giáo lừng danh ở Quốc Tử Giám.

Vào thời hiện nay đại, Quốc Tử Giám liên tiếp phát triển và nhận ra sự công nhận. Những tòa đơn vị cũ được sản xuất lại vào khoảng thời gian 1999. Vào năm 2003, 4 tượng phật (Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Chu Văn An) được xây dựng. Vào thời điểm năm 2010, 82 bia tiến sỹ đã được UNESCO công nhận.

Lời giải đưa ra tiết:

1. In 1076.

(Vào năm 1076.)

2. Because thousands of Vietnamese scholars graduated from it.

(Bởi vì hàng vạn học giả vn đã tốt nghiệp tự đây.)

3. Chu Van An was.

(Nhà giáo Chu Văn An.

Xem thêm: Top 25 Bài Văn Mẫu Cảm Nghĩ Về Tình Bạn Bài Văn Ngắn Và Hay Nhất

)

4. It is considered the first university in Viet Nam.

(Nó được xem là trường đại học thứ nhất ở Việt Nam.)


Task 3. Read the passage again và match the time in A with the events in B.

(Đọc lại đoạn văn cùng nối thời gian trong phần A với việc kiện trong phần B thế nào cho phù hợp.)

A

B

1. In 1076

2. In 1999

3. In 2003

4. In 2010

A. Many old buildings were reconstructed.

B. Four statues were built.

C. The 82 Doctors" stone tablets were recognised by UNESCO.

D. The Imperial Academy was founded.

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - D

2 - A

3 - B

4 - C

1 - D. In 1076 The Imperial Academy was founded.

(Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076.)

2 - A. In 1999 Many old buildings were reconstructed.

(Năm 1999, các tòa nhà cũ vẫn được gây ra lại.)

3 - B. In 2003 Four statues were built.

(Năm 2003, 4 bức tượng đã được xây dựng.)

4 - C. In 2010 The 82 Doctors’ stone tablets were recognised by UNESCO.

(Năm 2010, 82 bia tiến sĩ đã được UNESCO công nhận.)


Task 4. Work in groups. Look at the four statues & talk about them. You can use the informatior in 2 and 3 & other parts of the unit to lớn help you.

(Làm theo nhóm. Chú ý vào 4 bức tượng và nói đến chúng. Em hoàn toàn có thể sử dụng tin tức trong mục 2 và 3 và các phần khác để hoàn thành.)

Example:

Chu Văn An (1292-1370)

This is the statue of Chu Van An, He is considered one of the most famous teachers at the Imperial Academy.

(Đây là tượng rứa Chu Văn An. Ông được xem là một một trong những nhà giáo lừng danh nhất sinh hoạt Quốc Tử Giám.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. Ly Thanh Tong (1023-1072)

This is the statue of Ly Thanh Tong. Emperor Ly Thanh Tong is considered the founder of the Temple of Literature.

(Đây là tượng Lý Thánh Tông. Vua Lý Thánh Tông được xem như là người thành lập và hoạt động Văn Miếu.)

2. Ly Nhan Tong (1066-1128)

This is the statue of Ly Nhan Tong. Emperor Ly Nhan Tong is regarded as the builder of the Imperial Academy.

(Đây là tượng Lý Nhân Tông. Vua Lý Nhân Tông được xem như là người xây dựng nên Quốc Tử Giám.

Xem thêm: Ăn Giá Có Giảm Cân Không ? Cách Giảm Béo Nhanh Với Giá Đỗ Có Thật Giá Đỗ Giúp Giảm Cân Như Lời Đồn

)

3. Le Thanh Tong (1442-1497)

This is the statue of Le Thanh Tong. The erection of the First Doctor’s stone tablet was ordered by King Le Thanh Tong.

(Đây là tượng Lê Thánh Tông. Vua Lê Thánh Tông đã ra lệnh cho kiến tạo bia tiến sĩ đầu tiên.)