Skills 2 unit 10 lớp 8 sgk trang 45 sách mới

     

Phần Skills 2 cung ứng bài tập vận dụng từ vựng và ngữ pháp đã học và bổ trợ kĩ năng nghe và năng lực viết một bức email, đồng thời khiến cho bạn học biết được các quy tắc trong giao tiếp qua mạng. Nội dung bài viết sau là nhắc nhở giải bài bác tập vào sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Skills 2 unit 10 lớp 8 sgk trang 45 sách mới

2. Listen khổng lồ this interview between a 4Teen magazine reporter and answer the questions 3. Listen again lớn the interview & complete the following grid
*

Skills 2 – Unit 10: Communiation

Listening

1. Look at the way this message is posted on an e-learning message board. Can you find any problems with it? (Nhìn vào cách mà tin nhắn này được đăng trên bảng tin nhắn học năng lượng điện tử. Em hoàn toàn có thể tìm ngẫu nhiên những vụ việc nào trong các số ấy không?)

=> The sentence “WHEN IS THE FIRST ASSIGMENT DUE??!!!!!!” is out of netiqueete. (Câu “hạn của bài xích tập đầu tiên là bao giờ” đang sai nghi thức mạng)

2. Listen to this interview between a 4Teen magazine reporter and answer the questions. (Nghe bài chất vấn này giữa chỉnh sửa viên 4Teen và Giáo sư Minh Vũ về phép tắc tiếp xúc qua Internet với trả lờỉ câu hỏi)

What’s ‘netiquette’? (Netiquette là gì?)=> The word is a combination of “net” và “etiquette”. It’s a phối of rules for behaving properly online. (Từ nhưng là sự phối hợp giữa “net” với “equette”. Nó là một trong bộ quy tắc đến ứng xử trực tuyến phù hợp.)What is the main rule of netiquette? (Quy luật chính của phép định kỳ sự tiếp xúc trên mạng là gì?)=> Don’t say and do unpleasant things online, just like real life. (Đừng nói cùng làm phần đa điều không chuộng lúc trực tuyến, sống cuộc sống thật.)Besides the nội dung of what we’re communicating, what else should we pay attention to? (Bên cạnh văn bản mà bệnh ta giao tiếp, bọn họ nên chăm chú điều gì khác?)=> It’s how we communicate with each other online. (Nó là cách họ giao tiếp cùng nhau trực tuyến.)

3. Listen again to the interview & complete the following grid. (Nghe bài chất vấn và kết thúc hệ thống sau.)

Giải:

Should

Shouldn’t

Tại sao/ lý do không?

1. Use CAPS LOCK in emails, posts, & comments (sử dụng trường đoản cú viết hoa vào thư năng lượng điện tử, bài đăng với bình luận)

V

It looks like you are shouting at people. (Nó như thể bạn đang la hét vào người ta.)

2. Check your thư điện tử for mistakes or errors (kiểm tra email của bạn để tim lỗi)

V

It shows respect for your reader. (Nó trình bày sự tôn trọng cho người đọc.)

3. Use a lot of shorthand (sử dụng những từ viết tắt)

V

This may confuse your reader. (Điều này gây hồi hộp người phát âm của ban.)

4. Respect discussion rules và use polite language.

Xem thêm: Cách Xóa, Thay Đổi Tên Quản Trị Viên Trên Macbook Đơn Giản Nhất


Xem thêm: Soạn Bài Ông Lão Đánh Cá Và Con Cá Vàng Lớp 6 Trang 11 Cánh Diều


(tôn trọng quy tắc thảo luận và sử dụng ngôn từ lịch sự.)

V

You are judged by the chất lượng of your writing. (Người ta sẽ nhận xét bạn qua cách các bạn viết)

Audio scripts:

Reporter: Dr Minh Vu, what exactly is ‘netiquette’?Dr Minh Vu: The word is a combination of ‘net’ & ‘etiquette’. It’s a of rules for behaving properly online.Reporter: Could you tell us the main rule of netiquette?Dr Minh Vu: Remember that the people we’re communicating with online are real people. Don’t say & do unpleasant things online. Just lượt thích in real life.Reporter: But sometimes perhaps it’s not what we communicate, but how communicate...?Dr Minh Vu: Absolutely. For example, if you write emails, or post comments using CAPS LOCK, this means you are shouting at people!Reporter: Of course it’s not polite at all. What else should we vì chưng when sending emails?Dr Minh Vu: kiểm tra your message for spelling mistakes before you send it. It shows respect towards the other person. Don"t use khổng lồ mudi shorthand. This may confuse your reader.Reporter: How about behaviour in chat rooms and on message boards?Dr Minh Vu: Follow discussion rules. Use polite language. People may not know who you are but you are judged by the unique of your writing.

4. Look at the message in 1. Work with a partner lớn improve it with the netiquette you have learnt so far. (Nhìn vào tin nhắn trong phần 1.Cùng với một các bạn học sửa chữa thay thế nó với phép thanh lịch trong tiếp xúc trên mạng mà các bạn đã học.)

Giải:

Dear teacher,Please let me know when the first assignment is due?Thank you.Best regards,

Dịch:

Thưa thầy /cô,Vui lòng cho em biết bao giờ đến hạn bài tập đầu tiên?Cảm ơn cô.Gửi lời chúc rất tốt đến cô,

Writing

5. Put the following parts in their correct place to lớn make an email. (Đặt hầu hết phần sau vào đúng nơi để gia công thành một thư điện tử.)

Giải:

c Essay submission week 5. (Bài nộp tiểu luận tuần 5)f Dear Teacher, (Thưa thầy/ cô,)e My name is VU Minh Duc, and I am your student from class 8A. (Em thương hiệu là Vũ Minh Đức với em là học viên lớp 8A của cô.)b Please find attached my essay for week 5. (Vui lòng xem bài tiểu luận đi cùng của em đến tuần 5.)a Thank you very much. (Cảm ơn cô siêu nhiều.)d Best regards, (Gửi lời chúc tốt nhất đến cô,)

6. Write a short thư điện tử to your teacher lớn submit your group homework for this week. Check if you have used the netiquette learnt. (Viết thư điện tử ngắn cho giáo viên để nộp bài bác tập vể công ty nhóm cho tuần này.)

Giải:

Subject: Group Homework submission for this weekDear teacher,My name is Nguyen Nam, & I am in group A from your class 8B.Please find attached our group homework for this week.Thank you very much.Best regards,

Dịch:

Chủ đề: Nộp bài tập team về nhà mang đến tuần nàyThưa cô,Em thương hiệu là Nguyễn Nam, với em là thành viên nhóm A vào lớp 8B của cô. Vui lòng xem bài bác tập nhóm về nhà kèm theo của chúng em mang lại tuần này. Cảm ơn cô khôn xiết nhiều.Gửi lời chúc rất tốt đến cô,