Tiếng Anh 7 Unit 11 Skills 2

     

Phần Skills 2 giúp đỡ bạn học luyện tập 2 kĩ năng "Listening" (Nghe) với "Writting" (Viết) theo chủ đề "Travelling in the future" (Đi lại trong tương lai). Phần này cũng giúp bạn học củng thế ngữ pháp đang học. Bài viết sau là nhắc nhở giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

Skills 2 – Unit 11: Traveling in the future

Listening

1. Look at the picture. Which vì chưng you think are the correct options below?(Nhìn vào hình. Các ý kiến bên dưới bạn suy nghĩ đúng?)

Giải:

This vehicle can fly. (Phương nhân thể này rất có thể bay được.)It doesn’t need a driver. (Nó không cần fan lái.)Learning khổng lồ drive this vehicle is easy. (Học giải pháp lái phương tiện này thì dễ.)We can’t buy them today. (Chúng ta không thể download chúng ngày nay.)It is very fast. (Nó khôn cùng nhanh.)

2. Now listen and check your answers. (Bây giờ đồng hồ nghe và kiểm tra câu trả lời.)

Audio script:

I’m here at Noi Bai Airport to tell you about this amazing flying car. It just landed here at the airport 15 minutes ago. So this vehicle is call TF-X™. It was designed in 2013. But it will take a couple of years before you can own yours. It’s a kind of driverless car and airplane. It has many benefits. With its automated system, the car can avoid traffic. It drives at 300 kph — impressive, isn’t it? It has four seats, so your family or friends can join the ride. The coolest thing is learning lớn drive a TF-X™ is simple: you’ll be able to bởi it just after a few hours!

3. Listen again & answer the following questions. (Nghe lại và vấn đáp những câu hỏi sau.)

What is the name of the vehicle? (Tên của phương tiện là gì?)=>The vehicle is called TF-X. (Phương luôn tiện này được điện thoại tư vấn là TF-X.)How fast can it travel? (Nó hoàn toàn có thể chạy nhanh như thế nào?)=>It can travel at 300km/h. (Nó hoàn toàn có thể đi 300km bên trên giờ.)In which year was it designed? (Nó được thiết kế theo phong cách vào năm nào?)=>It was designed in 2013. (Nó được thiết kế vào năm 2013.)

4. Tick the benefits of this vehicle that are mentioned in the recording. (Chọn những tác dụng của phương tiện được nói trong bài bác nghe.)

It can avoid traffic.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 unit 11 skills 2

(Nó hoàn toàn có thể tránh giao thông)It can avoid bad weather. (Nó hoàn toàn có thể tránh tiết trời xấu.) - not mention (không đề cập)It travels fast. (Nó đi nhanh)You can invite three of your relatives or friends khổng lồ travel with you in this vehicle at the same time. (Bạn có thể mời 3 người thân trong gia đình hoặc bằng hữu đi cùng các bạn trong xe cộ đó cùng lúc.)Learning too drive it is simple.

Xem thêm: Cách Lấy Lại Quyền Quản Trị Viên Trên Messenger, Cách Thấy Đổi Quản Trị Viên Trên Messenger

(Học giải pháp lái nóthì solo giản)

=> những câu in đậm là câu được chọn.

5.Write a short paragraph about a future means of transport in this unit, include both facts and opinions about the vehicle.(Viết một quãng văn ngắn về một phương tiện về sau ở bài học này. Bao hàm cả những sự việc và đa số lựa chọn về phương tiện)

name of transport (tên giao thông)how it looks (nó trông như vậy nào)how it functions (chức năng như thế nào)what you think about it (bạn nghĩ về gì về nó)

Giải:

It is Solar-energy plane. It looks lượt thích a normal plane but it has the solar panels on the wings. The panels will catch the sun shine & create the electricity for the plane. It may be a great invention helping to create the energy and protect environment.

Xem thêm: Top 8 Mẫu Cảm Nhận Viếng Lăng Bác Siêu Hay (21 Mẫu), Đề Văn 9: Cảm Nhận Về Bài Thơ Viếng Lăng Bác

Dịch:

Nó là máy bay năng lượng mặt trời. Nó trông như máy bay thường thì nhưng nó gồm tấm pin khía cạnh trời bên trên cánh. Tấm pin vẫn nhận ánh nắng mặt trời và tạo ra nguồn điện mang lại máy bay. Nó chắc rằng là một phát minh sáng tạo lớn giúp tạo nên ra tích điện và đảm bảo môi trường.

6. Swap your writing with your friend. Find which sentences are facts, & which ones are opinions. Bởi vì you agree or disagree with your friend"s opinions?(Trao đối nội dung bài viết với các bạn học. Kiếm tìm câu nào là sự thật, câu làm sao là ý kiến. Bạn có gật đầu hoặc không gật đầu đồng ý với ý kiến của người sử dụng học?)


5. Write a short paragraph about a future means of transport in this unit, include both facts và opinions about the vehicle. 

(Viết một quãng văn ngắn về một phương tiện sau này ở bài học kinh nghiệm này. Bao gồm cả những sự việc và số đông lựa lựa chọn về phương tiện)

6. Swap your writing with your friend. Find which sentences are facts, and which ones are opinions. Bởi you agree or disagree with your friend"s opinions? 

(Trao đổi bài viết với chúng ta của bạn. Kiếm tìm xem đều câu nào là sự thật, đa số câu như thế nào là ý kiến. Bạn gật đầu đồng ý hay không chấp nhận với ý kiến của bạn mình?)