SƠ ĐỒ TƯ DUY MÔN HÓA 12

     

Lý thuyết là câu dễ ăn điểm và tốn ít thời gian khi làm bài thi môn Hóa. Dưới đây, tuyển sinh số xin gửi tới các thí sinh sơ đồ tư duy hóa học về con kiến thức kim chỉ nan môn Hóa lớp 12 dưới dạng triết lý để nhân tiện ôn tập.

Hóa học lớp 12 gồm những chương, bài xích sau:

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: tư tưởng về Xà chống và hóa học giặt rửa tổng hợpBài 4: luyện tập Este và chất béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: GlucozơBài 6: Saccarozơ, Tinh bột và XenlulozơBài 7: Luyện tập kết cấu và đặc thù của CacbohiđratBài 8: thực hành thực tế Điều chế, tính chất hóa học tập của Este và Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit và Protein

Bài 9: AminBài 10: Amino axitBài 11: Peptit cùng ProteinBài 12 Luyện tập cấu trúc và đặc thù của Amin, Amino axit cùng Protein

Chương 4: Polime Và vật tư Polime

Bài 13: Đại cương cứng về polimeBài 14 vật liệu polimeBài 15: rèn luyện Polime và vật liệu polimeBài 16: Thực hành một số tính hóa học của protein và vật tư polime

Chương 5: Đại cương Về Kim Loại

Bài 17: vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và kết cấu của kim loạiBài 18: đặc thù của sắt kẽm kim loại và hàng điện hóa của kim loạiBài 19 hòa hợp kimBài 20: Sự bào mòn kim loạiBài 21 Điều chế kim loạiBài 22: Luyện tập đặc thù của kim loạiBài 23 luyện tập Điều chế sắt kẽm kim loại và sự làm mòn kim loạiBài 24: thực hành thực tế Tính chất, điều chế kim loại, sự bào mòn kim loại

Chương 6: sắt kẽm kim loại Kiềm, sắt kẽm kim loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bài 25: sắt kẽm kim loại kiềm với hợp chất đặc trưng của sắt kẽm kim loại kiềmBài 26: kim loại kiềm thổ với hợp chất đặc trưng của chúngBài 27: Nhôm cùng hợp hóa học của nhômBài 28: Luyện tập đặc điểm của kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp hóa học của chúngBài 29: Luyện tập đặc thù của nhôm với hợp hóa học của nhômBài 30: Thực hành tính chất của natri, magie, nhôm với hợp chất của chúng

Chương 7: sắt Và một số trong những Kim nhiều loại Quan Trọng

Bài 31: SắtBài 32: Hợp hóa học của sắtBài 33: hợp kim của sắtBài 34: Crom và hợp chất của CromBài 35: Đồng cùng hợp hóa học của ĐồngBài 36: sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37: Luyện tập đặc thù hóa học của sắt và hợp hóa học của sắtBài 38: Luyện tập tính chất hóa học của crom, đồng với hợp chất của chúngBài 39: Thực hành tính chất hóa học tập của sắt, đồng cùng hợp hóa học của sắt, crom

Chương 8: Phân Biệt một trong những Chất Vô Cơ

Bài 40: nhận biết một vài ion vào dung dịchBài 41: thừa nhận biết một số trong những chất khíBài 42: rèn luyện Nhận biết một trong những chất vô cơ

Chương 9: Hóa Học cùng Vấn Đề trở nên tân tiến Kinh Tế, thôn Hội, Môi Trường

Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tếBài 44: chất hóa học và sự việc xã hộiBài 45: chất hóa học và vụ việc môi trường

Sơ thứ hóa loài kiến thức kim chỉ nan môn Hóa lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY KIẾN THỨC LÝ THUYẾT MÔN HÓA LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*