So Sánh Tính Bazo Của Amin

     

Trên nguyên tử nitơ đều có cặp electron tự do nên amoniac và các amin đều dễ dàng nhận proton. Vì vậy amoniac và các amin đều có tính bazơ

2. So sánh lực bazơ

- Gốc đẩy electron làm tăng tính bazơ, gốc hút electron làm giảm tính bazơ.

Bạn đang xem: So sánh tính bazo của amin

p-NO2-C6H4NH2 6H5NH23 3NH2 2H5NH2 3H7NH2

- Amin có càng nhiều gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin có càng nhiều gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.

(Rthơm)3N  thơm)2NH thơmNH2 3 no NH2 no)2NH no)3N

 Chú ý rằng với gốc Rno càng cồng kềnh thì ảnh hưởng không gian của nó càng lớn làm cản trở quá trình H+ tiến lại gần nguyên tử N nên (Rno)2NH no)3N sẽ không còn đúng nữa.

Xem thêm: Tóm Tắt Bài Sự Tích Hồ Gươm Ngắn Nhất, Tóm Tắt Sự Tích Hồ Gươm

3. Chất chỉ thị màu:

- Dung dịch metylamin và đồng đẳng của nó có khả năng làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm hồng phenolphtalein do có tính bazơ mạnh hơn amoniac.

Xem thêm: Những Bài Tóm Tắt Văn Bản Làng Của Kim Lân ) 2022 Nhanh Nhất, Ngắn Gọn

- Dung dịch của anilin và các amin thơm không làm đổi màu quỳ tím và phenolphtalein.

Bài viết gợi ý:
1. Đồng phân và tính chất vật lý của amin 2. Khái niệm, phân loại và danh pháp của amin 3. Phương pháp giải bài tập đốt cháy xác định công thức cacbohiđrat 4. Phương pháp giải bài tập xenlulozơ tác dụng với HNO3 và (CH3CO)2O 5. Phương pháp giải bài tập phản ứng thủy phân và lên men 6. Phương pháp giải bài tập phản ứng tráng gương 7. Lý thuyết chung về polisaccarit
Từ khóa: / tính bazơ của amin
Bình luận qmc-hn.com
0 bình luận

Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
2 năm trước
*

Chính thức công bố đề Minh Họa Toán năm học 2020
2 năm trước
*

Chuyên đề Câu so sánh trong Tiếng Anh
2 năm trước
*

Chuyên đề: Tính từ và Trạng từ ( Adjectives and Adverbs)
2 năm trước
Chuyên đề: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ - Từ hạn định (Subject - verb agreement - Determiners)
2 năm trước
MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI {p;q}
783649 lượt xem
Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
596500 lượt xem
Phương pháp xác định tâm đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác
419806 lượt xem
Chính thức công bố đề Minh Họa Toán lần 2 năm học 2019
397275 lượt xem
ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
387187 lượt xem
Tài liệu
Đề thi
Bài viết
qmc-hn.com Team