Số số nguyên tố có dạng 13a là

     
một phần của tư liệu THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ SỐ HỌC LỚP 6 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÂN HÓA (Trang 67 -72 )

những trường thích hợp là hòa hợp số.

89; 97; 125; 541; 2013; 2018; 2022 bài xích 3. Các tổng sau là số nguyên tố hay đúng theo số?

a)