SOẠN WRITING UNIT 1 LỚP 11

     

• give your friend’s name, age, sex and home address, when và where you met him or her

• describe his her physical characteristics (height, hair, eyes, face, clothes,...) and his/her personalities (helpful, sincere....)

• say what you like about him or her
Bạn đang xem: Soạn writing unit 1 lớp 11

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Tạm dịch:

• Kể tên, tuổi,giới tính vả địa chỉ cửa hàng nhà, bạn gặp bạn ấy ở đâu và khi nào?

• Miêu tả mẫu thiết kế (chiều cao, tóc, mắt, khuôn mặt, y phục,...) cùng phẩm chất (tính giỏi giúp đỡ. Thành thật,...)

• Hãy nói bạn thương yêu điểm làm sao ở chúng ta ấy?


Among the friends that I have, Hung is my close friend. He is seventeen years old. Although we don"t live in the same district, we are now classmates. I met him when we first came to this high school. So we"ve known each other for more than a year. Hung is a good-looking boy. He’s tall with short straight hair and clear black eyes. He has got a square face và looks very energetic and studious. His clothes are not expensive but always clean and well-ironed. We have been friends just because we nearly have the same tastes và qualities. We are very helpful lớn each other when having difficulties. Moreover, there is completely mutual trust between us. We are always ready to lớn tell each other our most intimate secrets. Another thing is that Hung has a sense of humour. He is known as a class joker. He usually makes our class laugh. He"s very polite lớn older people, generous and helpful khổng lồ his friends.

Xem thêm: Hình Ảnh Bác Nông Dân Đang Cày Ruộng, Tả Bác Nông Dân Đang Làm Việc (12 Mẫu)


Xem thêm: Nguyên Phân Là Gì ? Các Kì Của Nguyên Phân Là Gì? Nguyên Phân Là Gì


When time goes by, our friendship becomes deeper và deeper.

Tạm dịch: 

Trong số những người bạn cơ mà tôi có, Hùng là là bạn bè nhất. Bạn ấy 17 tuổi. Mang dù shop chúng tôi không sống cùng thị trấn nhưng bây chừ chúng tôi là chúng ta cùng lớp. Tôi gặp gỡ bạn ấy lần trước tiên tôi mang đến trường trung học tập này. Vị vậy công ty chúng tôi biết nhau rộng một năm. Hùng là 1 trong chàng trai ưa nhìn. Các bạn ấy cao với mái đầu ngắn thẳng và hai con mắt đen trong veo. Các bạn ấy bao gồm khuôn khía cạnh chữ điền trông rất khỏe khoắn và siêng học. Quần áo của khách hàng ấy không sang trọng nhưng lúc nào cũng gọn gàng và chỉnh chu. Bọn họ là bạn chính vì chúng tôi có sở trường và tính tình giống như nhau. Cửa hàng chúng tôi hay giúp đỡ nhau khi cực nhọc khăn. Hơn thế nữa, chúng tôi hoàn toàn tinh tưởng lẫn nhau. Shop chúng tôi luôn chuẩn bị kể nhau nghe những kín đáo thầm kín nhất. Một điểm không giống ở Hùng là chúng ta ấy khôi hài. Bạn ấy được nghe biết như là cây hài của lớp. Chúng ta ấy luôn làm cả lớp cười. Chúng ta ấy rất thanh lịch với bạn lớn, rộng lớn lượng và giúp cho bạn bè. Thời hạn dần trôi tình bạn của shop chúng tôi ngày càng sâu sắc hơn.