TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ BÀI TẬP

     

Bài tập Tập vừa lòng Q các số hữu tỉ có lời giải

Với bộ bài bác tập Tập phù hợp Q các số hữu tỉ Toán lớp 7 lựa chọn lọc, tất cả đáp án sẽ giúp đỡ học sinh khối hệ thống lại kiến thức bài học với ôn luyện để đạt tác dụng cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Tập hợp q các số hữu tỉ bài tập

*

Bài 1: Tập đúng theo số hữu tỉ được kí hiệu là?

A. NB. N* C. QD. R

Hiển thị lời giải

Bài 2: chọn câu đúng?

*
Hiển thị lời giải

Ta có: -6 ∈ Z cần D sai

2/3 ∈ Q, 2/3 ∉ Z đề nghị B sai

-9/2 ∈ Q yêu cầu C sai

Vậy lời giải A đúng

Chọn lời giải A.


Bài 3: Số nào dưới đấy là số hữu tỉ dương?

*
Hiển thị lời giải

Bài 4: Số hữu tỉ là số được viết bên dưới dạng phân số a/b với:

A. A = 0 ; b ≠ 0

B. A, b ∈ Z, b ≠ 0

C. A, b ∈ N

D. A ∈ N, b ≠ 0

Hiển thị lời giải

Bài 5: Số -2/3 được màn biểu diễn trên trục số bởi hình vẽ nào dưới đây?

*

Hiển thị lời giải

Biểu diễn số -2/3 trên trục số ta được hình vẽ:

*

Chọn giải đáp D.


Bài 6: vào các xác định sau, xác định nào đúng?

*

Hiển thị lời giải

Dựa vào mẫu vẽ ta thấy, số hữu tỉ buộc phải tìm nằm cạnh sát trái 0 vị đó đấy là số hữu tỉ âm

Mà đoạn thẳng đơn vị chức năng được tạo thành 3 phần bởi nhau, số đó cách 0 một đoạn bởi một đơn vị chức năng mới bắt buộc số bắt buộc tìm là -1/3

Chọn câu trả lời B


Bài 9: trong các xác minh sau, xác minh sai là:

A.

Xem thêm: Đồ Chơi Robot Điều Khiển Từ Xa Rẻ Nhất, Với Nhiều Ưu Đãi, Rô Bốt Thông Minh Điều Khiển Từ Xa Thế Hệ Mới 822

N ⊂ Z

B. N* ⊂ N

C.

Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất, Lịch Sử 11/Phần 1/Chương 2/Bài 6

N ⊂ Q

D. Q ⊂ Z

Hiển thị lời giải

Ta có:

Mọi số tự nhiên và thoải mái đều là số nguyên với số hữu tỉ cần đáp án A với C đúng

N* là tập hợp các số thoải mái và tự nhiên khác 0 vì thế nó là tập nhỏ của tập những số từ bỏ nhiên. Đáp án B đúng

Mọi số nguyên số đông là số hữu tỉ, tuy vậy một số hữu tỉ chưa chắc hẳn đã là số nguyên.

Chẳng hạn: 1/2 là số hữu tỉ nhưng chưa hẳn số nguyên. Đáp án D sai

Chọn lời giải D


Bài 10: có bao nhiêu số hữu tỉ vừa lòng có mẫu bằng 7, lớn hơn -5/9 và nhỏ dại hơn -2/9