Giải Tiếng Anh Lớp 10 Test Yourself B

     

Read the passage & decide either the following statements are true(T) or false(F).

Bạn đang xem: Giải tiếng anh lớp 10 test yourself b

(Đọc đoạn văn và quyết định những lời nói đúng (T) hoặc sai (F).)

Many people in America now think that teachers give students too much homework. They say that it is unnecessary for children lớn work at trang chủ in their free time. Moreover, they agree that most teachers vì chưng not properly plan the homework tasks they give lớn students. The result is that students have lớn repeat tasks which they have already done at school.

Most people agree that homework is unfair. A student who can vì chưng his homework in a quiet and comfortable room is in a much better position than a student who does his homework in a small noisy room with the TV on.

Dịch bài:

Nhiều bạn ở Mỹ hiện nay nghĩ rằng những giáo viên cho học viên quá nhiều bài bác tập. Chúng ta nói rằng đó là không quan trọng cho đông đảo đứa trẻ để làm bài tập về đơn vị trong thì giờ nhàn hạ của chúng. Rộng nữa, họ đồng ý rằng hầu như các giáo viên đã không lên kế hoạch phù hợp với những bài tập về nhà mà người ta cho học tập sinh. Tác dụng là học viên phải làm cho lặp lại các bài tập mà chúng đã làm cho ở trường.

Hầu hết phần đa người chấp nhận rằng bài bác tập về công ty là ko tốt. Một học viên mà rất có thể làm bài tập của cậu ta trong 1 căn phòng yên ổn tĩnh và thoải mái và dễ chịu thì xuất sắc hơn một học sinh mà làm bài bác tập trong một căn phòng nhỏ dại ồn ào với mẫu tivi đã bật.

 TF

1. Students are not given much homework to bởi at home.

  

2. It is necessary for students khổng lồ work at trang chủ in their free time.

  

3. Students" homework is not properly prepared by teachers.

  

4. Students do not have to repeat tasks they have already done at school.

  

5. Most people think that homework is not fair.

  

Lời giải chi tiết:

 TF

1. Students are not given much homework to bởi at home.

  x

2. It is necessary for students to lớn work at home in their free time.

  x

3. Students" homework is not properly prepared by teachers.

 x 

4. Students vì not have to lớn repeat tasks they have already done at school.

  x

5. Most people think that homework is not fair.

 x 

Tạm dịch:

 ĐúngSai

1. Học sinh không được mang lại nhiều bài bác tập về nhà để gia công ở nhà.

 x

2. Nó là cần thiết cho học sinh làm việc ở trong nhà trong thời gian rảnh của họ.

  x

3. Bài xích tập về bên của học viên không được giáo viên chuẩn bị kỹ.

 x

4. Học sinh không đề xuất làm lại các bài mà các em đã làm ở trường.

Xem thêm: Phốt Pho Lipit Cấu Tạo Bởi, Phốtpho Lipit Được Cấu Tạo Bởi Thành Phần Nào

  x

5. Hầu hết mọi fan nghĩ rằng bài tập về đơn vị không công bằng.

 x 

GRAMMAR

III. GRAMMAR

Read the following paragraph. One word is missing from each line. Put a stroke (/) where the word has been omitted và write the missing word in the space provided.

(Đọc đoạn văn sau. Mỗi mặt hàng thiếu một từ. Đặt lốt (/) khu vực từ bị bỏ cùng viết từ thiếu vào nơi trống được cho.)

Today a lot of important inventions / carried

0. Are

out scientists working for large industrial firms.

 

However, there are still opportunities other people

 

to invent various things. In Britain, is a weekly

 

television programme attempts to lớn show

 

all various devices which people have recently

 

invented. The people organizing programme

 

receive information about 700 inventions year.

 

New ideas can still be developed private inventors.

 

However, is important lớn consider these questions:

 

Will it work? Will it wanted? Is it new?

 

Lời giải bỏ ra tiết:

Today a lot of important inventions / carried

0. Are

out /scientists working for large industrial firms.

1. By

However, there are still opportunities /other people

2. For

to invent various things. In Britain, /is a weekly

3. There

television programme /attempts khổng lồ show

4. Which

all / various devices which people have recently

5. The

invented. The people organizing / programme

6. The

receive information about 700 inventions/year.

7. A

New ideas can still be developed/private inventors.

8. By

However, / is important lớn consider these questions:

9. It

Will it work? Will it / wanted? Is it new?

10. Be

Tạm dịch:

Ngày nay rất nhiều phát minh quan trọng đặc biệt được triển khai bởi các nhà khoa học thao tác cho những công ty công nghiệp lớn. Mặc dù nhiên, vẫn còn đấy nhiều thời cơ để fan khác sáng tạo ra các thứ không giống nhau. Ở Anh, có một công tác truyền hình hàng tuần cố gắng để hiển thị toàn bộ các thiết bị không giống nhau mà đa số người gần đây đã phát minh ra. Phần lớn người tổ chức chương trình nhấn được tin tức về 700 phát minh mỗi năm. Những phát minh mới vẫn hoàn toàn có thể được phát triển bởi những nhà phát minh tư nhân. Mặc dù nhiên, nó là đặc biệt quan trọng để coi xét các câu hỏi: Nó sẽ làm cho việc? Nó sẽ tiến hành muốn? tất cả mới không?


WRITING

IV.WRITING 

Your class would lượt thích to visit your uncle’s computer factory which is located near your school. Write khổng lồ him and ask for permission to lớn visit. The following suggestions may help you.

(Lớp của em ao ước thăm nhà máy sản xuất lắp thêm vi tính của chú em ở ngay gần trường. Hãy viết thư đến chú ấy cùng xin phép thăm. đầy đủ từ ý kiến đề xuất sau đây có thể giúp em.)

Outline

Introduction: plan / visit / computer factory (give date / number of students / means of transportation / purpose ...)

Request: time staying in the factory/places to visit/guide for the visit/meeting with the workers..........

Conclusion: confirm the visit / ask for a reply letter

Lời giải đưa ra tiết:

Dear Uncle Minh.

Hi. How are you? và how’s your business?

My class has just learned about new inventions và my teacher has an idea of visiting your factory. I think you’re willing khổng lồ help us.

Our class is planning lớn visit your factory at about 7:30 a.m.. Next Thursday July 20th. Forty students in my class are going to go there by bus. My teacher has had intention of asking you lớn show the students the process of fixing computers.

Would you be so kind as khổng lồ let us stay at your factory the whole morning and recommend someone to give us a tour around the workshops where the workers fix the computers? và can you let us meet and talk with the workers?

I hope you will provide us favourable conditions to have an interesting và useful visit. Will you let me know your reply next Monday, if you don’t mind?

Thank you a lot in advance, Uncle.

Yours sincerely,

Nam

Tạm dịch:

Gửi chú Minh.

Chào. Chú khỏe không? Và các bước của chú núm nào?

Lớp học tập của cháu vừa học về những phát minh sáng tạo mới và gia sư của con cháu có ý tưởng phát minh đến thăm nhà máy sản xuất của chú. Cháu nghĩ chú sẵn sàng hỗ trợ chúng cháu.

Xem thêm: Top 16 Karaoke 5 Số Điều Ước Giản Đơn Mới Nhất 2022, Điều Ước Giản Đơn

Lớp học tập của chúng con cháu đang lên kế hoạch đến thăm xí nghiệp của chú vào tầm 7:30 sáng thiết bị Năm tuần sau ngày trăng tròn tháng 7. Bốn mươi học sinh trong lớp cháu sẽ đến đó bằng xe buýt. Thầy giáo của con cháu đã gồm ý định yêu cầu chú khuyên bảo cho học viên quá trình thay thế máy tính.

Chú sẽ để chúng con cháu ở lại nhà máy của chú cả buổi sớm và trình làng một bạn nào đó khiến cho chúng cháumột tour phượt quanh các nhà máy nơi mà các công nhân sửa chữa máy tính xách tay chứ? cùng chú có thể cho bọn chúng cháu gặp gỡ và rỉ tai với người công nhân không?

Cháu hi vọng chú sẽ cung cấp cho bọn chúng cháu điều kiện thuận lợi để sở hữu một chuyến thăm thú vị và hữu ích. Chú sẽ cho cháu biết câu trả lời của chú vào sản phẩm Hai tới, nếu như chú ko phiền?