Đề Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh

     

Câu hỏi: Read the following passage, then choose the correct answer khổng lồ questions 1- 5

The invention of the phonograph happened quite by accident. Thomas Edison moved khổng lồ Menlo Park, New Jersy in 1876, where he established an industrial research laboratory. There, Edison was working on a carbon telephone transmitter lớn improve the existing Bell telephone system. In that laboratory a year later, Edison invented the phonograph while he was trying khổng lồ improve a telegraph repeater. He attached a telephone diaphragm lớn the needle in the telegraph repeater; in this way, he was able to lớn reproduce a recording that could be played back. After he made some improvements to the machine, he tested it. He recited “Mary Had a Little Lamb” into the machine and played his voice back lớn a very surprised audience.

Bạn đang xem: đề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh

*

Mục lục câu chữ

1. What is the best title for the passage?

2. In what year did the invention of phnograph occur?

3. What was Edison working on when he created the phonograph?

4. According to lớn the passage, how was the phonograph made?

5. According to lớn the passage, how did Edison demo his new invention?


1. What is the best title for the passage?

A. Thomas Edison’s many inventions

B. Improvements in telephone and telegraph

C. The History of Menlo Park

D. An accidental invention

Đáp án: D

Tạm dịch: Tiêu đề cực tốt cho đoạn văn là gì?

A. Thomas Edison có rất nhiều phát minh

B. Cải tiến về điện thoại cảm ứng thông minh và năng lượng điện báo


C. Lịch sử dân tộc của Menlo Park

D. Một phát minh sáng tạo tình cờ

Giải thích: The invention of the phonograph happened quite by accident... Edison invented the phonograph while he was trying lớn improve a telegraph repeater. ( Việc phát minh ra thiết bị quay đĩa ra mắt khá tình cờ... Edison đã phát minh sáng tạo ra máy quay đĩa trong những khi ông đang chũm gắng cải tiến một bộ lặp lại điện báo) Vậy phương pháp B là đáp án đúng mực nhất.

2. In what year did the invention of phnograph occur?

A. 1876

B. 1877

 C. 1878

D. The article does not say

Đáp án: B

Tạm dịch: Sự phát minh ra phnograph xẩy ra vào năm nào?

A. 1876

B. 1877

 C. 1878

D. Bài bác báo không nói

Giải thích: Thomas Edison moved to lớn Menlo Park, New Jersy in 1876 ... In that laboratory a year later, Edison invented the phonograph (Thomas Edison chuyển mang đến Menlo Park, New Jersy vào khoảng thời gian 1876... Vào phòng thí điểm đó 1 năm sau, Edison đã phát minh sáng tạo ra thứ quay đĩa) 1987 Thmas mang đến phòng thí nghiệm cùng một năm kế tiếp (1977) ông phát minh sáng tạo ra sản phẩm quay đĩa. Vậy cách thực hiện B đúng chuẩn nhất

3. What was Edison working on when he created the phonograph?

A. A telegraph repeater

 B. A telegraph diaphragm

C. A telephone repeater

 D. A telephone diaphragm

Đáp án: A

Tạm dịch: Edison đã thao tác gì lúc ông tạo ra máy cù đĩa?

A. Một bộ tái diễn điện báo

B. Một màng ngăn điện báo

C. Một bộ lặp năng lượng điện thoại

D. Một màng phòng điện thoại

Giải thích: Edison invented the phonograph while he was trying to improve a telegraph repeater (Edison đã phát minh ra đồ vật quay đĩa trong những lúc ông đang cầm gắng cách tân một bộ tái diễn điện báo) Vậy phương án A đúng chuẩn nhất

4. According to the passage, how was the phonograph made?

A. With a telephone needle and a recorder

B. From a recording of a telegraph

C. With only a telegraph repeater

D. From a combination of telephone và telegraph part

Đáp án: D

Tạm dịch: Theo đoạn văn, sản phẩm hát đĩa được chế tạo như thay nào?

A. Cùng với kim điện thoại và sản phẩm công nghệ ghi âm

B. Từ bạn dạng ghi một năng lượng điện báo

C. Chỉ với một bộ lặp năng lượng điện báo

D. Từ sự phối kết hợp của smartphone và phần điện báo

Giải thích: He attached a telephone diaphragm khổng lồ the needle in the telegraph repeater (Anh ta thêm một màng ngăn điện thoại vào chiếc kim trong bộ lặp điện báo) cách thực hiện D chính xác nhất

5. According lớn the passage, how did Edison chạy thử his new invention?

A. He made improvements lớn the machine.

B. He used a carbon transmitter.

C. He read a children’s rhyme.

D. He produced the audience voice.

Xem thêm: Giải Thích Câu Bầu Ơi Thương Lấy Bí Cùng Tuy Rằng Khác Giống Nhưng Chung Một Giàn

Đáp án: C

Tạm dịch: Theo đoạn văn, Edison đã từng nghiệm sáng tạo mới của mình như ráng nào?

A. Anh ấy đã cải tiến máy.

B. Anh ta đã sử dụng một thiết bị phát cacbon.

C. Anh ấy hiểu vần của một đứa trẻ.

D. Anh ấy tạo thành giọng nói của khán giả.

Xem thêm: Phân Tích Cơ Cấu Phân Phối Khí Dùng Xupap Treo, 2/ Cơ Cấu Phân Phối Khí Bằng Xupap Treo

Giải thích: After he made some improvements to the machine, he tested it. He recited “Mary Had a Little Lamb” into the machine và played his voice back (Sau khi thực hiện một số cách tân cho cái máy, anh ấy đã từng nghiệm nó. Anh ấy nhẩm "Mary Had a Little Lamb" vào máy cùng phát lại giọng của mình)

Dịch:

Việc phát minh sáng tạo ra sản phẩm quay đĩa ra mắt khá tình cờ. Thomas Edison chuyển đến Menlo Park, New Jersy vào thời điểm năm 1876, nơi ông ra đời một phòng thí nghiệm nghiên cứu công nghiệp. Ở đó, Edison đang nghiên cứu và phân tích một máy phát smartphone carbon để cách tân hệ thống điện thoại Bell hiện tại có. Vào phòng nghiên cứu đó một năm sau, Edison đã sáng tạo ra đồ vật quay đĩa trong lúc ông đang cố gắng cách tân một bộ tái diễn điện báo. Anh ta thêm một màng ngăn smartphone vào dòng kim trong bộ lặp điện báo; bằng phương pháp này, anh ấy rất có thể tái tạo bạn dạng ghi âm hoàn toàn có thể phát lại. Sau khi thực hiện nay một số cải tiến cho dòng máy, anh ấy đã làm nghiệm nó. Anh ấy nhẩm "Mary Had a Little Lamb" vào máy với phát lại giọng của chính bản thân mình khiến khán giả rất ngạc nhiên.

--------------------------------

Trên trên đây Top lời giải đã cùng các bạn tìm phát âm về bài xích đọc đọc " the invention of the phonograph happened quite by accident" . Cửa hàng chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc nội dung bài viết này, chúc các bạn học tốt!