Think It Over Là Gì

     

ngẫm, quan tâm đến kỹ là các phiên bản dịch số 1 của "think over" thành tiếng qmc-hn.comệt. Câu dịch mẫu: I must think over my position & how I may improve it. ↔ đề nghị phải để ý đến kỹ về tình huống này cùng cách nâng cấp nó.


I must think over my position and how I may improve it.

Cần yêu cầu suy nghĩ về kỹ về tình huống này và cách nâng cao nó.


*

*

According to their statement: "The DBU have demanded that Nicklas Bendtner take six months off lớn think over his international future.

Bạn đang xem: Think it over là gì


Trích lời của liên đoàn: "DBU sẽ yêu ước cầu thủ Nicklas Bendtner hãy dành riêng 6 tháng nhằm nghĩ ngợi về sau này thi đấu nước ngoài của mình.
And I think over the last year, we"ve seen the companies that are named on the PRISM slides take great strides to do that, và I encourage them to lớn continue.

Xem thêm: 2 Bài Cảm Nhận Bài Thơ Câu Cá Mùa Thu ❤️️10 Bài Văn Hay Nhất


Và năm ngoái, tôi đã để ý đến rất nhiều chúng tôi thấy rất nhiều công ty có tên trên trang trình chiếu của PRISM đã bao hàm bước tiến đáng kể để thực hiện điều đó và tôi khuyến khích họ liên tiếp làm vậy.
And she began thinking over all the children she knew that were of the same age as herself, to see if she could have been changed for any of them.

Xem thêm: Hãy Kể Tên Một Vài Dạng Địa Hình Cácxtơ Ở Việt Nam ? Địa Hình Cácxtơ Là Gì


Và cô ban đầu suy nghĩ trên tất cả các trẻ em cô biết rằng ở thuộc độ tuổi như mình, giúp thấy nếu cô ấy có thể đã được chuyển đổi cho bất kỳ người trong các họ.
" If there are gentle , subtle social messages that wearing a condom is acceptable - that it is normal - then I think , over time , we can all overcome the hurdle of unprotected sex . "
" Nếu đầy đủ thông điệp làng mạc hội vơi nhàng tinh tế và sắc sảo cho rằng dùng bao cao su đặc có thể đồng ý được cùng là điều thông thường thì tôi nghĩ qua thời gian , chúng ta cũng có thể khắc phục ngăn cản về quan hệ nam nữ tình dục không bảo đảm an toàn . "
And there"s been a shift in my thinking over time, in that, if you had asked me at 15 years old, if I would have traded prosthetics for flesh- and- bone legs,
Và tôi cũng có thể có sự biến đổi trong cân nhắc qua thời gian. Rằng, nếu như khách hàng hỏi tôi cơ hội tôi 15 tuổi rằng liệu tôi có đổi những bộ phận giả trên khung hình để rước đôi chân gồm xương thịt thật sự không, tôi vẫn chẳng không biết một giây nào
Danh sách truy nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M