Thuyết Trình Tiếng Anh Theo Chủ Đề

     

Cho mặc dù bạn đến lớp hay đi làm thì việc thuyết trình là vấn đề mà bạn chắc chắn là phải làm ít nhất vài lần. Vậy làm sao để sở hữu một bài bác thuyết trình giờ đồng hồ anh thiệt ấn tượng? ngay lập tức sau đây, cùng qmc-hn.com English tham khảo một vài mẫu câu thường dùng và quan trọng cho bài thuyết trình của bạn.

Bạn đang xem: Thuyết trình tiếng anh theo chủ đề

*

Thông thường, một bài bác thuyết trình nói chung hay là một bài biểu đạt tiếng anh thường sẽ có 3 phần chính:

Phần mở đầu: đó là phần mà các bạn phải chào hỏi khán giả / tín đồ nghe, giới thiệu bản thân và reviews chủ đề và bố cục tổng quan bài thuyết trìnhPhần biểu đạt chính: là phần nội dung của chủ thể mà bạn có nhu cầu trình bàyPhần ngừng thuyết trình: các bạn sẽ cảm ơn người nghe và ý kiến đề nghị câu hỏi bàn luận hoặc feedback

1. Phần bắt đầu của bài bác thuyết trình giờ đồng hồ Anh

Giới thiệu bạn dạng thân

Good morning/afternoon everyone/ladies & gentlemen. (Chào buổi sáng/buổi chiều các người/quý vị và các bạn)Hi, everyone. I’m Lisa Gomez. Good to see you all. (Chào hầu như người. Tôi là Lisa Gomez. Vô cùng vui được chạm mặt tất cả những bạn)It’s a pleasure khổng lồ welcome the President there. (Thật vinh hạnh được chào đón vị chủ tịch ở đây)On behalf of SCG Company. I’d like to welcome you. My name’s John. (Thay mặt công ty SCG. Chào mừng đa số người. Thương hiệu tôi là John)I’m … , from / . (Tôi là…, tới từ lớp/nhóm…)Let me introduce myself; my name is …, thành viên of group … (Để tôi trường đoản cú giới thiệu, thương hiệu tôi là …, là thành viên của group ….)

Giới thiệu chủ đề bài bác thuyết trình tiếng Anh

I plan to lớn say a few words about… (Tôi dự định nói vài ba lời về…)I’m going khổng lồ talk about… (Tôi vẫn nói về…)The subject of my talk is… (Chủ đề cuộc nói chuyện của tôi là…)The purpose of my presentation is… (Mục đích bài xích thuyết trình của tớ là…)I’m going khổng lồ take a look at… (Tôi sẽ lưu ý về…)I’m going lớn give you some facts & figures… (Tôi sẽ đưa ra cho quý khách một vài sự khiếu nại và nhỏ số…)I’m going to concentrate on… (Tôi sẽ triệu tập vào…)I’m going khổng lồ fill you in on the history of… (Tôi sẽ cung cấp thông tin về lịch sử của…)I’m going to limit myself to lớn the question of… (Tôi đang tự giới hạn cho câu hỏi về…)


*

Giới thiệu bố cục tổng quan bài thuyết trình

My presentation is divided into x parts. (Bài miêu tả của tôi được chia ra thành x phần)My presentation is in three parts. (Bài biểu đạt của tôi có ba phần.)My talk will be in three parts. (Bài nói của tôi tất cả 3 phần)I’ve divided my presentation into three parts. (Tôi chia bài xích thuyết trình của bản thân mình thành 3 phần)I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin with (Tôi sẽ ban đầu với/ Đầu tiên tôi đang nói về/ Tôi sẽ bắt đầu với), then I will look at …(Sau kia tôi đã chuyển cho phần). Next,… (tiếp theo) & finally…(cuối cùng)Firstly, secondly, thirdly, finally… (Thứ nhất, vật dụng hai, lắp thêm ba, cuối cùng…)To start with….Then….Next…. Finally…. (Để bắt đầu…. Sau đó…. Tiếp đến….Cuối cùng….)In the first part… (Phần đầu là…) Then in the second part… (Sau đó ở phần giữa…) Finally, I’ll go on lớn talk about… (Phần cuối tôi đã nói về…)

Cách ngắt lời hoặc đặt thắc mắc trong suốt bài thuyết trình giờ đồng hồ Anh

Do feel miễn phí to interrupt me if you have any questions. (Đừng ngại cắt ngang lời tôi nếu như quý vị có bất kì câu hỏi nào.)I’ll try to answer all of your questions after the presentation. (Tôi sẽ vắt giải đáp mọi câu hỏi của quý vị sau bài thuyết trình.)I plan to keep some time for questions after the presentation. (Tôi đã dành một khoảng thời hạn cho các thắc mắc sau bài xích thuyết trình.)There will be time for questions at the over of the presentation. (Sẽ có thời hạn cho các câu hỏi vào cuối bài xích thuyết trình.)I’d be grateful if you could ask your questions after the presentation. (Tôi rất biết ơn nếu quý vị hoàn toàn có thể đặt các thắc mắc của mình sau bài thuyết trình.)

2. Phần nội dung bộc lộ chính

Cách liên kết những phần, nối tiếp đoạn

Now let’s move to / turn to lớn the first part of my talk which is about… (Bây giờ, hãy gửi sang phần đầu của bài xích trình bày, về vấn đề…)So, first… (Vì vậy, thứ nhất là…)To begin with… (Hãy bước đầu với…)Now I’d like to look at…(Bây tiếng tôi hy vọng xem xét…)This leads me to lớn my next point…(Điều này dẫn tôi đến vấn đề kế tiếp…)That completes/concludes… (Đó là kết thúc/kết luận về…)That’s all I want to say (Đó là những gì tôi mong mỏi nói)Ok, I’ve explained how… (Được rồi, tôi sẽ trình diễn về…)So now we come khổng lồ the next point, which is… (Bây giờ họ sẽ mang đến với phần tiếp theo, về…)Now I want lớn describe… (Bây giờ đồng hồ tôi muốn biểu đạt về…)Let’s turn lớn the next issue… (Hãy cho với vấn đề tiếp theo)I’d now lượt thích to change direction & talk about… (Bây giờ tôi muốn biến hóa định hướng với nói về…)

Giải thích hợp đồ thị, hình ảnh

This graph shows you…(Đồ thị này mang đến quý vị thấy…)Take a look at this…(Hãy xem chiếc này…)If you look at this, you will see…(Nếu quý vị chú ý điều này, quý vị đã thấy…)I’d lượt thích you to lớn look at this…(Tôi mong quý vị coi xét…)This chart illustrates the figures…(Biểu đồ dùng này minh họa các số liệu…)This graph gives you a break down of…(Biểu vật dụng này mang lại quý vị thấy sự sụp đổ của…)As you can see…(Như chúng ta thấy…)This clearly shows …(Điều này cho thấy thêm rõ ràng…)From this, we can understand how / why…(Từ đây, chúng ta có thể hiểu làm nuốm nào / trên sao…)This area of the chart is interesting…(Phần này của biểu đồ vật khá thú vị…)

Một số mẫu câu ham sự chú ý

I’m going khổng lồ let you in on a secret… (Tôi vẫn nói cho chính mình về một túng bấn mật…)You may already know this, but just in case you don’t… (Có thể các bạn đã biết về nó, dẫu vậy trong ngôi trường hợp bạn chưa, thì…)Because time is tight, you may want to lớn consider. (Vì thời gian eo hẹp, bạn cũng có thể muốn xem xét…)Here’s what’s most important about this for you. (Đây là phần đặc biệt quan trọng nhất dành cho bạn)Why you need lớn know bout… (Tại sao bạn nên tìm hiểu về…)Let me bottom-line this for you. (Hãy để tôi gạch men dưới điều này cho bạn)You may want to write this next part down. (Bạn rất có thể muốn ghi chép phần tiếp theo)If you’re only going to lớn remember one thing, it should be… (Nếu chúng ta chỉ ước ao ghi nhớ một điều, điều ấy nên là…)If you’re only going to bởi one thing, it should be… (Nếu chúng ta chỉ ao ước làm một thứ, điều này hãy là…)

3. Phần kết thúc

Kết luận bài thuyết trình giờ Anh

To conclude,… (Để kết luận,…)In conclusion,… (Kết luận,…)Now, khổng lồ sum up… (Bây giờ, nhằm tổng hợp…)So let me summarise/recap what I’ve said. (Vậy, để tôi cầm tắt lại mọi gì tôi sẽ trình bày.)Finally, may I remind you of some of the main points we’ve considered. (Cuối cùng, tôi xin nhắc lại với quý vị một trong những vấn đề chính mà họ đã coi xét.)That brings me to lớn the kết thúc of my presentation. I’ve talked about… (Điều kia đã xong bài diễn tả của tôi. Tôi vẫn nói về…)Well, that’s about it for now. We’ve covered… (Vâng, giờ là phần kết luận. Bọn họ đã nói được…)So, that was our marketing strategy. In brief, we… (Vậy nên, đó là kế hoạch tiếp thị của bọn chúng tôi. Tóm lại, bọn chúng tôi…)To summarise, I… (Tóm lại, tôi…)

Cảm ơn

I’d lượt thích to thank you for taking time out khổng lồ listen lớn my presentation. (Tôi cảm ơn chúng ta vì đang dành thời gian lắng nghe bài xích thuyết trình của tôi.)Thank you for listening/your attention. (Cảm ơn do sự lắng nghe/sự chú ý của bạn)Many thanks for coming.

Xem thêm: Cái Gì?Thân Em Vừa Trắng Lại Vừa Mềmvừa Bàn Tay Úpanh Mà Miết Lên Miết Xuống Là Nó Tiết Nhớt Ra?

(Cảm ơn tương đối nhiều vì vẫn đến)Thank you for attention. (Cảm ơn quý vị đang chú ý.)Many thanks for your attention. (Rất cám ơn sự tham dự của quý vị.)May I thank you all for being such an attentive audience. (Tôi xin cảm ơn toàn bộ quý vị đang đi vào tham dự)

Câu hỏi thảo luận

Do you have any questions? (Quý vị có câu hỏi nào không?)Are there any questions? (Có câu hỏi nào ko ạ?)Can I answer any questions? (Có câu hỏi nào tôi rất có thể giải đáp không ạ?)I’d be glad khổng lồ answer any questions you might have. (Tôi siêu sẵn lòng các thắc mắc mà quý vị gửi ra).Now we have half an hour for questions và discussion.

Xem thêm: Cách Đá Thẻ Khỏi Tài Khoản Quảng Cáo Facebook, Hướng Dẫn Quên Thanh Toán Facebook: Đá Thẻ Visa

(Bây giờ bọn họ có nửa giờ nhằm đặt thắc mắc và thảo luận)So, now I’d be very interested khổng lồ hear your comments. (Bây tiếng tôi siêu háo hức nhằm nghe phản hồi của các bạn)And now if there are any questions, I would be pleased khổng lồ answer them. (Và nếu bây chừ có thắc mắc nào, tôi rất sẵn lòng để lời giải chúng)