TIẾNG ANH 7 UNIT 1: SKILLS 2

     

Bây giờ, viết một quãng văn về sở thích của công ty học. Thực hiện ghi chú ở vị trí 3. Ban đầu đoạn văn trường đoản cú sự thể hiện bên dưới.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 unit 1: skills 2


Task 1. Do you know anything about collecting glass bottles? bởi you think it is a good hobby? Why/Why not? 

(Em có biết điều gì về vấn đề sưu khoảng vỏ chai? Em tất cả nghĩ nó là một trong sở mê thích hay không? nguyên nhân có? tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

It means that you collect the glass bottles after you used. I think it is an easy and useful hobby. It also contributes to lớn saving the environment.

(Nó có nghĩa là bạn sưu tập các cái chai sau khi chúng ta sử dụng. Tôi nghĩ về nó là một sở thích có ích và dễ thực hiện. Nó cũng góp phần đảm bảo môi trường.)


bài 2


Video giải đáp giải


Task 2. Listen to lớn an interview about hobbies. A 4!Teen reporter, Ngoc asks mi about her hobby. Complete each blank in the word website with no more than three words.

(Nghe một bài phỏng vấn vể sở thích. Một phóng viên tờ báo 4! Teen hỏi Ngọc vể sở trường của cô ấy. Xong xuôi mỗi khoảng không trong lưới trường đoản cú với không quá 3 từ.)

*

Phương pháp giải:

Audio script:

Ngoc: Today we’re talking about your hobby, collecting glass bottles. It’s quite unusual, isn’t it?

Mi: Yes, it is.

Ngoc: When did you start your hobby?

Mi: Two years ago. I watched a TV programme about this hobby và liked it right away.

Ngoc: Do you cốt truyện this hobby with anyone?

Mi: Yes, my mum loves it too.

Ngoc: Is it difficult?

Mi: No, it isn’t. I just collect all the beautifull glass bottles after we use them. My grandmother also gives me some.

Ngoc: What bởi vì you do with these bottles?

Mi: I can make flower vase or lamps from them. I keep some chất lượng bottles as they are và place them in different places in the house. They become trang chủ decorations.

Ngoc: Do you think you will continue your hobby in the future?

Mi: Certainly, it’s a useful hobby. It can help save the environment.

Ngoc: Thank you, Mi.

Dịch bài nghe:

Ngọc: Hôm nay bọn họ đang nói tới sở ham mê của bạn, thu thập các chai thủy tinh. Nó khá lạ, đề nghị không?

Mi: Đúng vậy.

Ngọc: Khi như thế nào bạn ban đầu sở ham mê đó?

Mi: Hai năm trước. Tôi đã xem một công tác truyền hình về sở thích này và thích nó ngay lập tức lập tức.

Ngọc: Bạn có share sở ưng ý này với bất kể ai không?

Mi: Có chứ, mẹ tôi cùng thích nó.

Xem thêm: 6 Mẹo Tăng Tốc Độ Download Google Chrome Đơn Giản, Tải Siêu, Cách Tăng Tốc Độ Download Trên Google Chrome

Ngọc: Có cạnh tranh không?

Mi: Không, không còn nha. Tôi chỉ thu thập toàn bộ các chai thủy tinh trong đẹp sau khi shop chúng tôi sử dụng chúng. Bà tôi cũng mang lại tôi một số trong những vỏ.

Ngọc: Bạn làm gì với rất nhiều chai này?

Mi: Tôi có thể làm lọ đựng hoa hoặc đèn hoa từ họ. Tôi giữ một vài chai rất dị như bọn chúng và đặt nó ở hồ hết nơi khác biệt trong nhà. Chúng biến đồ tô điểm nhà.

Ngọc: Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ tiếp tục sở thích của chính bản thân mình trong tương lai?

Mi: Chắc chắn, đó là một trong những sở phù hợp hữu ích. Nó hoàn toàn có thể giúp tiết kiệm môi trường.

Ngọc: Cảm ơn, Mi.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Collecting glass bottles 

2. two years ago 

3. mother 

4. Grandmother; flower – lamps; home 

5. Useful 

6. Continue the hobby 

1. Name of the hobby: collecting glass bottles

(Tên sở thích: sưu tập vỏ chai)

2. Started: two years ago / 2 years ago

(Bắt đầu: cách đó 2 năm)

3. Person who shares the hobby with Mi: mother / mom

(Người share sở mê thích với Mi: mẹ)

4. To bởi this hobby mày has to:

(Để tiến hành sở phù hợp này, chúng ta phải:)

a) collect bottles after use + get them from grandmother

(Thu gom vỏ chay sau khoản thời gian sử dụng + nhận chúng từ bà)

b) make flower vases or lamps

(làm một bình hoa hoặc đèn)

c) use them as home decorations

(sử dụng chúng như trang bị trang trí trong nhà)

5. Feelings about the hobby: useful

(Cảm dấn về sở thích: hữu ích)

6. Future: will continue the hobby

(Tương lai: sẽ liên tiếp sở thích)


Task 3. Work in pairs. Ask & answer questions about each other"s hobby. Take notes below.

(Làm theo nhóm. Hỏi và trả lời thắc mắc về sở trường của từng người. Chú giải như bên dưới.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

Hoa’s hobby

(Sở phù hợp của Hoa)

1. Name of the hobby: swimming 

(Tên sở thích: bơi lội)

2. When he/she started the hobby: 1 year ago 

(Cô ấy đã ban đầu sở ưa thích khi nào: cách đó 1 năm)

3. Who he/she shares it with: her brother 

(Cô ấy share sở mê say với ai: em trai cô ấy)

4. To bởi this hobby you have to: practice swimming gradually 

(Để thực hiện sở say mê này chúng ta phải: thực hành tập bơi từ từ)

5. Feelings about the hobby: interesting

(Cảm giác về sở thích: thú vị)

6. Future: will continue the hobby and do more

(Tương lai: liên tục sở đam mê và bơi lội nhiều hơn)


Task 4. Now, write a paragraph about your classmate"s hobby. Use the notes from 3. Start your paragraph as shown below

(Bây giờ, viết một đoạn văn về sở thích của khách hàng học. Thực hiện ghi chú tại phần 3. Ban đầu đoạn văn từ bỏ sự thể hiện mặt dưới.)

__________is my classmate. His/Her hobby is__________.

Xem thêm: Top 10 Bài Kể Về Một Người Bạn Thân Của Em Hay Nhất ❤️️15 Bài Văn Mẫu

Lời giải đưa ra tiết:

Hoa is my classmate. Her hobby is swimming. She started to lớn swim 1 year ago. She usually goes swimming with her brother. She had khổng lồ practice swimming gradually for this hobby. She finds this hobby interesting and relaxed. In the future, she will go swimming more.

(Hoa là bàn sinh hoạt của tôi. Sở thích của người sử dụng ấy là bơi lội lội. Chúng ta ấy đã bước đầu học bơi từ thời điểm cách đó 1 năm. Bạn ấy thường đi tập bơi với em trai. Bạn ấy đang phải thực hành thực tế tập bơi dần dần cho sở thích này. Chúng ta ấy thấy sở trường này thật thú vị cùng thư giãn. Vào lương lai, chúng ta ấy đã đi bơi nhiều hơn nữa nữa.)