Tiếng anh lớp 6 unit 3 a closer look 1

     

Phần A closer look 1 hỗ trợ từ vựng và biện pháp phát âm theo chủ đề My Friends (bạn bè của tôi). Bài viết là nhắc nhở về từ vựng và bài bác tập trong sách giáo khoa.


1. Match the words with the pictures on the cover page of 4Teen magazine. Listen, kiểm tra and repeat the words 3. Listen & repeat. 4. Listen and circle the words you hear. 5. Listen. Then practise the chant. Notice the rhythm 7. Phuc, Duong & Mai are talking about their best friends. Listen & match. 8. What are the missing words? Write is or has. Listen again and kiểm tra your answers.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 3 a closer look 1


*

Vocabulary

Appearances

arm: cánh tayears: taielbow : khuỷu tayeyes: mắtface: khuôn mặtfoot: bàn chânfur: lôngglasses: kính mắthand: bàn tayhead: đầuknee: đầu gốileg: bắp chânmouth: miệngneck: cổnose: mũitail: đuôitooth: răngcheek: máfinger: ngón tayshoulders: vai

1. Matchthe words with the pictures on the cover page of 4Teen magazine. Listen, check and repeat the words. (Nối các từ với những bức tranh trên bìa tập san 4Teen. Nghe, kiểm soát và lặp lại các từ.)

2.Create word webs. (Tạo mạng lưới từ)

long/short (dài/ngắn): arms, hair, tail, legsbig/small (to/nhỏ): ears, feet, hands, nose,head, eyesround/long (tròn/dài): faceblack/blonde/curly/straight (đen/vàng hoe/xoăn/thẳng): hair, furchubby (bầu bĩnh): face, cheeks

Pronunciation /b/ và /p/

3.Listen và repeat.(Nghe với lặp lại)

picnic: dã ngoạiblack: đenbiscuits: bánh quybig: to, lớnblonde: đá quý hoepatient: kiên nhẫn

4. Listen và circle the words you hear. (nghe và khoanh tròn từ mà bạn nghe được)

/b//p/

band

brown

big

bit

play

ponytail

picnic

pretty

các tự nghe được là:playbandponytailbrownpicnicpretty

5.Listen. Then practise the chant. Notice the rhythm. (Nghe. Tiếp đến luyện tập theo nhịp. Chú ý giai điệu. )

We"re having a picnic

We"re having a picnic

Fun! Fun! Fun!

We"re bringing some biscuits

We"re bringing some biscuits

Yum! Yum! Yum!

We"re playing together

We"re playing together

Hurrah! Hurrah! Hurrah!

Dịch:Chúng tôi đang đi dã ngoạiChúng tôi đã đi dã ngoại

Vui! Vui! Vui!

Chúng tôi với vài loại bánh quy

Chúng tôi mang vài chiếc bánh quy

Ngon! Ngon! Ngon!

Chúng tôi đang chơi cùng nhau

Chúng tôi đang đùa cùng nhau

Hurrah! Hurrah! Hurrah!

Grammar

6.Look at the cover page of 4Teen magazine and make the sentences. (Nhìn vào bìa của tập san 4Teen và xong các câu.)

1. The girl/short hair?

_Does the girl have short hair?_

No, she _doesn"t_.

2. Harry Potter/big eyes?

_Does Harry Potter have big eyes?_

3. The dog/a long tail.

_The dog has a long tail._

4. And you, you/a round face?

_And you, bởi vì you have a round face?_

Yes/I/. No/I.

Xem thêm: Cười Té Ghế Với Những Câu Nói Bất Hủ Hài Hước Bất Hủ Đặc Sắc Nhất

_Yes, I do./ No, I don"t._

7.Phuc, Duong and Mai are talking about theirbest friends. Listen and match. (Phúc, Dương cùng Mai đang nói vè đông đảo người đồng bọn của họ. Nghe với nối.)

Phucc
Duonga
Maib

8. What are the missing words? Write is or has. Listen again and check your answers.(Những từ làm sao còn thiếu? Điền is hoặc has. Nghe lại và kiểm soát lại câu vấn đáp của bạn.)

A. My best friend (1)_has_a round face & short hair. He isn"t very tall but he (2)_is_ kind & funny. I lượt thích him because he often makes me laugh.

B. My best friend is Lucas. He (3)_has_a brown nose. He (4)_is_friendly! I lượt thích him because he"s always beside me.

Xem thêm: Tóm Tắt Phong Cách Hồ Chí Minh (Lê Anh Trà), Tóm Tắt Phong Cách Hồ Chí Minh Ngắn Gọn (5 Mẫu)

C. My best friend (5)_has_short curly hair. She (6)_is_kind. She writes poems for me, and she always listens lớn my stories.