Tiếng anh lớp 7 unit 2 getting started

     
https://qmc-hn.com/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/08/unit-2-getting-started-anh-so-1.mp3

Nội dung bài nghe:

Nick: Hi, Phong.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 2 getting started

Phong: Oh, hi. You woke me up, Nick.

Nick: But it’s ten o’clock already. Let’s go out.

Phong: No, count me out. I think I’ll stay at home and play Zooniverse on my computer.

Nick: What? It’s such a beautiful day. Come on! You already got enough sleep. Let’s bởi vì something outdoors – it’s healthier.

Phong: What like, Nick?

Nick: How about going swimming? Or cycling? They are both really healthy.

Phong: No, I don’t feel lượt thích it.

Nick: You sound down Phong, are you Ok?

Phong: I vì feel kind of sad. I eat junk food all the time, so I’m putting on weight too.

Nick: All the more reason to go out.

Phong: No, Nick. Plus, I think I have flu – I feel weak và tired. And, I might get sunburnt outside.

Nick: I won’t take no for an answer. I’m coming khổng lồ your house now!

Hướng dẫn dịch:

Nick: xin chào Phong.

Phong: Ồ, chào. Cậu đã thức tỉnh tớ đấy, Nick à.

Nick: cơ mà đã 10 tiếng rồi. Hãy ra ngoài thôi.

Phong: Không, chớ rủ tớ. Tớ nghĩ về tớ sẽ ở trong nhà và đùa Zooniverse trên đồ vật tính.

Xem thêm: Pascal : Mảng 1 Chiều Trong Pascal Nâng Cao, Bài Tập Về Mảng 1 Chiều Trong Pascal (1)

Nick: cái gì? từ bây giờ là một ngày đẹp mắt trời. Đi nào! Cậu đang ngủ đủ rồi đó. Họ hãy ra bên ngoài làm nào đó đi – nó lành mạnh hơn nhiều.

Phong: làm cái gi hả Nick?

Nick: Đi bơi lội thì sao nhỉ? Hay đấm đá xe? Chúng phần nhiều thực sự giỏi cho sức khỏe.

Phong: Không, tớ không muốn.

Nick: Câu trông không khỏe kia Phong, cậu ổn chứ?

Phong: Tớ cảm xúc buồn. Tớ nạp năng lượng thức ăn nhẹ mọi lúc, chính vì vậy tớ đã tăng cân.

Nick: Vậy là càng có thêm nguyên nhân để ra bên ngoài rồi.

Phong: Không, Nick. Rộng nữa, tớ nghĩ về tớ bị cảm – tớ cảm thấy yếu ớt với mệt mỏi. Và, tớ rất có thể bị cháy nắng phía bên ngoài nữa.

Nick: Tớ đã không đồng ý câu vấn đáp không. Bây giờ, tớ đang tới nhà của cậu!

a. Can you find a word or phrase that mean:

(Bạn rất có thể tìm một tự hoặc các từ mà gồm nghĩa là)

the name of a computer: Zooniverse.

(tên của trò chơi máy tính là: Zooniverse.)

I don’t want to: I don’t feel lượt thích it.

(Tôi ko muốn: tôi không cảm xúc thích nó.)

feeling sad: sound down.

(càm thấy buồn: xuống sắc.)

becoming fatter: putting on weight.

(trở phải béo hơn: tăng cân.)

I don’t accept it: won’t take no for an answer.

(tôi không gật đầu đồng ý nó: đã không chấp nhận một vì sao nào.)

b. Read the conversation again. Who wants to vì chưng the following things?

(Đọc bài bác đàm thoại lần nữa. Ai hy vọng làm đa số điều này.)

 NickPhong
1. Stay at home

(ở nhà)

 x
2. Play computer games

(chơi trò chơi điện tử)

 x
3. Go outside

(ra ngoài)

x 
4. Go swimming

(đi bơi)

x 
5. Avoid getting sunburnt

(tránh ánh nắng mặt trời)

 x
 2a. Match the health problems in the box with the pictures. Then listen & repeat.

(Nối số đông vấn đề sức mạnh bị mất cùng với hình ảnh. Tiếp đến và nghe lại:)

Bài nghe

https://qmc-hn.com/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/08/unit-2-getting-started-anh-so-2.mp3

Gợi ý

1 – e: an allergy

2 – f: sickness

3 – d: flu

4 – c: (put on) weight

5 – b: sunburn

6 – a: spots

*

Từ vựng yêu cầu nhớ

spots (n): đốm, dấu nhơ, dấu đenput on weight: tăng cânallergy (n): dị ứngsunburn (n): cháy nắngflu (n): cảm cúmsickness (n): say xe

b. Which problems vì chưng you think are most common with your classmates? Rank the problems from the most common (1) lớn the least common (6). Then cốt truyện with a partner.

Xem thêm: Bài Văn Tả Thầy Cô Giáo Mà Em Yêu Quý Hay Nhất, Please Wait

(Bạn nghĩ sự việc nào đồng đội của các bạn hay chạm mặt nhất? Xếp hạng những bệnh từ phổ biến nhất (1) mang lại ít thịnh hành nhất (6). Sau đó share với các bạn của bạn.)

62154

3. These people have the wrong advice. Can you match the correct advice (1-5) with the people (a-e)?

(Những nguời này thừa nhận đuợc gần như lời khuyên răn sai. Các bạn có thê nối hầu hết lời khuyên nhủ đúng (1-5) với đúng fan không (a-e)?)

Gợi ý

1 – c

2 – d

3 – e

4 – b

5 – a

4. Game

(Trò chơi)

Take a card with a health problem or a piece of advice. Walk around & try lớn find the person with the card that matches yours.

(Cầm 1 tấm thẻ tất cả ghi vấn đề về sức mạnh hoặc một lời khuyên. Đi xung quanh lớp và tìm người có tấm thẻ cân xứng với bạn.)