TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 7 POLLUTION

     

Đây là phần khởi hễ của unit 7 với chủ đề "pollution" (sự ô nhiễm). Phần này để giúp bạn học bao gồm cái quan sát tổng quan của nhà đề, biết thêm những từ vựng liên quan và những thành ngữ vào giao tiếp. Bài viết sau là lưu ý giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

Getting started – Unit 7: Pollution

1.Listen & read.(Nghe cùng đọc)

Dịch bài:

Nick: thôn quê của người sử dụng thật đẹp. Có nhiều cây, hoa và động vật.Mi: Đúng vậy, đó là nguyên nhân mình ưng ý trở về nơi đây vào mỗi kỳ nghỉ.Nick: mi à, xí nghiệp sản xuất đó là gì vậy? Trông nó mới nhỉ.Mi: Mình ko biết. Năm rồi không có nhà vật dụng nào tại đây cả.Nick: Mi, nhìn dòng hồ kìa! Nước của nó gần như là đen thui!Mi: bọn họ lại ngay gần xem... Mình cần thiết tin vào đôi mắt mình nữa! Cá bị tiêu diệt rồi!Nick: bản thân nghĩ chất thải từ xí nghiệp làm ô nhiễm và độc hại hồ đấy. Cá chết cũng chính vì nước ô nhiễm.Mi: Đúng rồi, nếu đơn vị máy thường xuyên gây độc hại nguồn nước. Toàn bộ cá và những động vật hoang dã dưới nước đang chết.Nick: Ahchoo! (Tiếng hắt xì)Mi: cầu Chúa phù hộ mang đến bạn! Chuyện gì vậy?Nick: Cảm ơn. Ahchoo! mình nghĩ rằng bao gồm sự ô nhiễm và độc hại không khí nữa. Còn nếu như không khí ko ô nhiễm, minh không hắt xì hơi nhiều bởi vậy đâu. Ahchoo!Mi: Mình có một ý kiến về một dự án công trình môi trường! chúng ta hãy trình bày một bài xích thuyết trình về độc hại nước với không khí!Nick: Ý con kiến hay. Bọn họ hãy chụp vài bức ảnh về nhà máy và hồ để minh họa bài thyết trình của chúng ta. Ahchoo!

a. Find a word/ phrase that means. (Tìm một từ/ nhiều từ mà tất cả nghĩa)

Giải:

no longer alive = dead (không còn sống = chết)growing or living in, on or near water = aquatic (lớn lên hoặc sinh sống trong hoặc gần nước)throwing away something you bởi not want, especially in a place which is not allowed = dump (ném đi thứ gì mà bạn không muốn, đặc biệt là ở chỗ mà ko được có thể chấp nhận được = thải)a substance that can make people or animals ill or kill them if they eat or drink it = poison (một yếu tố mà có thể làm cho người hoặc động vật hoang dã bị căn bệnh hoặc giết chúng nếu chúng ăn hoặc uống nó)made unclean or unsafe to use = polluted (làm mang lại không không bẩn hoặc không bình an khi sử dụng)to think of an idea or a plan = to come up with (nghĩ về một phát minh hoặc một kế hoạch)

Lưu ý:

“Bless you” là một trong những thành ngữ. Sauk hi ai kia hắt xì, bạn sẽ nói “bless you!”“I can"t believe my eyes!”(Tôi không thể tin vào mắt mình!) dùng để biểu đạt sự ngạc nhiên

b. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

Giải:

Where are Nick & Mi?(Nick cùng Mi ở đâu?)=>They are in Mi’s home village. (Họ đã ở nông thôn của Mi.)What does the water in the lake look like? (Nước sinh sống trong hồ trông như vậy nào?)=>It’s almost black. (Nó gần như đen.)Why is ngươi surprised when they get closer to the lake? (Tại sao mày ngạc nhiên lúc đến gần =>She’s surprised because she sees the fish dead. (Cô ấy ngạc nliiễn cũng chính vì cô ấy thấy cá chết.)What is the factory dumping into the lake?(Nhà vật dụng xả thải đồ vật gi xuống =>It’s dumping poison into the lake. (Nó xả độc hại xuống hồ.)Why is Nick sneezing so much?(Tại sao Nick hắt xì hơi nhiều?)=>He’s sneezing so much because the air is not clean. (Anh ấy hắt xì hơi nhiều cũng chính vì không khí ko sạch.)

c. Tick true (T), false (F), or no information (NI). (Chọn đúng (T) hay sai (F), hoặc không tồn tại thông tin (NI))

Giải:

The water in the lake has been polluted by a ship. ( Nước trong hồ bị ô nhiễm bởi một con tàu.) (F)=>It’s polluted by the factory. (Nước bị độc hại bởi bên máy.)Water pollution in the lake has made the fish die.(Ô nhiễm nước trong hồ nước đã có tác dụng cá chết.) (T)Aquatic plants may also die because of the polluted water.(Thực đồ dưới nước rất có thể chết vì ô nhiễm và độc hại nước.) (NI)Nick wouldn’t sneeze so much if the air was clean.(Nick sẽ không hắt xì nhiều nếu không khí sạch.) (T)Nick và Mi will give a talk about water & pollution. (Nick và Mi sẽ sở hữu được một bài bác nói về ô nhiễm nước với không khí.) (T)

2. There are different types of pollution. Write each type under a picture. (Có sự khác biệt về các loại ô nhiễm. Viết mỗi các loại dưới một bức hình.)

Giải:

A. Radioactive pollution (ô nhiễm phóng xạ)B. Noise pollution (ô lan truyền tiếng ồn)C. Visual pollution (ô lây truyền thị giác — trung bình nhìn)D. Thermal pollution (ô lây lan nhiệt)E. Water pollution (ô lây lan nước)F. Land/soil pollution (ô lan truyền đất)G.light pollution (ô lan truyền ánh sáng)H. Air pollution (ô nhiễm ko khí)

3. Complete the sentences with the types of pollution. (Hoàn thành câu với những nhiều loại ô nhiễm.)

Giải:

When thermal pollution happens, the water temperature in streams, rivers, lakes, or oceans changes. (Khi độc hại nhiệt xảy ra, nhiệt độ nước sống suôi, sông, hồ nước và đại dương thay đổi.)Air pollution occurs when the atmosphere contains gases, dust, or fumes in harmful amounts. (Ô nhiễm không khí xẩy ra khi ko khí đựng khí, những vết bụi hoặc hương thơm với số lượng nguy hại.)When radiation goes in to lớn the land, air or water, it is called radioactive pollution. (Khi phóng xạ đi vào đất, không gian hoặc nước được gọi là ô nhiễm và độc hại phóng xạ.)Too much use of electric lights in cities may cause light pollution.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 7 pollution

(Sử dụng quá nhiều ánh sáng điện tử trong thành phố hoàn toàn có thể gây độc hại ánh sáng.)Water pollution is the contamination of lakes, rivers, oceans, or ground water, usually by human activities. (Ô truyền nhiễm nước là sự việc nhiễm độc của hồ, sông, biển khơi hoặc nước ngầm hay do hoạt động của con người.)Land/ Soil pollution happens when human activities destroy the Earth’s surface. (Ô truyền nhiễm đất xẩy ra khi những hoạt động của con fan phá hủy bề mặt Trái đất)Noise pollution occurs because there are too many loud sounds in the environment. (Ô lây lan tiếng ồn xảy ra cũng chính vì có không ít âm thanh lớn trong môi trường.)The sight of too many telephone poles, advertising billboards, overhead nguồn lines, or shop signs may cause visual pollution. (Cảnh không ít cột điện thoại cảm ứng quảng cáo page authority nô, dây năng lượng điện trên đầu, hoặc bảng hiệu cửa hàng gây ra độc hại tầm nhìn.

Xem thêm: Xe Đẩy 3 Bánh Cho Bé 3 Bánh Bền Đẹp, Giá Deal Sốc, Nhận Hàng

4. Work in groups, which types of pollution in 3 does your neighbourhood face? Rank them in order of seriousness. Give reason for your group’s order.(Làm theo nhóm. Loại độc hại nào trong phần 3 mà lại xóm các bạn đối mặt? thu xếp mức độ nghiêm trọng. Đưa ra vì sao cho trang bị tự nhóm.)

Vote for the group with the best reason. (Bầu cho nhóm gồm lý do tốt nhất.)

Giải:

My neighborhood is facing with 3 types of pollution. The water pollution is the most serious problem, then the noise pollution and the last is visual pollution. Water pollution affects our whole life. There is not enough clean water to lớn drink, & to use for daily activities. The factory near by has released a lot of chemicals, which kill fish & make the water unusable. We might also catch diseases, especially cancer. Noise pollution is caused by too many traffic. They always work the car’s hooters. & visual pollution is caused by too many telephone poles, advertising billboards, overhead power nguồn lines.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Kiểu Và Mẫu Giày Cao Gót Đẹp Nhất 2020, Xu Hướng Giày Cao Gót Nữ 2022

Dịch bài:

KHu dân cư của tôi đang đề nghị đối amwtj cùng với 3 loại ô nhiễm. Ô truyền nhiễm nước là nghiêm trọng nhất, kế tiếp lầ độc hại tiếng ồn và cuối cùng là độc hại tầm nhìn. Ô lây nhiễm nước tác động toàn bộ cuộc sống đời thường của chúng tôi. Không tồn tại đủ nước sạch nhằm uống với sinh hoạt mặt hàng ngày. Nhà máy gần này đã thải ra các hóa chất, giết chết cá và làm cho nước chẳng thể uống được. Công ty chúng tôi cũng có thể mắc cần những căn bệnh, nhất là ung thư. Ô lây lan tiếng ồn gây nên bởi có rất nhiều xe cộ. Bọn họ lúc nào cũng bấm còi ô tô. Và độc hại tầm nhìn gây nên do rất nhiều dây năng lượng điện thoại, biển quảng cáo và dây điện ngay bên trên đầu.